Gmina Kąty Wrocławskie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500292815-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.
Kąty Wrocławskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 658475-N-2018
Data: 2018-12-06
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url): www.katywroclawskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia:Usługi

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych