Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020/42 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok", realizowanego W obrębie Sośnica-Różaniec, gm. Kąty Wrocławskie.
2 30 listopada 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju
3 OSIR.6220.21.2021/20 obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 ? OBIEKT nr 03) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~119 m (od km ~22+808,0 do ~2+927,0)?, realizowanego na działce nr ewid. 6 AM-22 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie.
4 Zarządzenie nr 936/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 915/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
5 Zarządzenie nr 933/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 23.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania na zadanie pn. "Przebudowa drogi w ul. Storczykowej i Różanej w Katach Wrocławskich"
6 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. informatyki, Wydział Organizacyjny
7 Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie - październik 2021
8 obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.420.26.2021.AP.10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.26.2021.AP.9 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 w zakresie: - rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 210 m; - rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 55 m, realizowanego w ramach zadania pn. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa odg. Wrocław Hutmen - Wrocław Avicenny w miejscowości Mokronos Dolny.
9 Obwieszczenie nr OSIR.6220.35.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 8+, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM - 1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie
10 Zarządzenie nr 930/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19.11.2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych.