Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. W Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie funkcję ESP pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie dostępna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Adres skrytki EPUAP Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie: /176t8jpqcv/SkrytkaESP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Szczegółowe informacje o platformie ePUAP, zakładaniu konta i Profilu Zaufanym. 

Poradnik Interesanta

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP - Zarejestruj się na platformie ePUAP.

 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - czyli zestawu informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego -jeżeli nie posiadasz Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego, złóż wniosek o Profil Zaufany. Jednorazową czynność potwierdzenia tożsamości wykonasz w jednym z Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego.

Wykaz usług, które można zrealizować w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP:

 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 3. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 4. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 5. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 6. Dopisanie do spisu wyborców
 7. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
 8. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu Miasta

 9. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 10. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
 11. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 12. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:

 1. DOC, DOCX, RTF, ODT,
 2. XML, XLS, XLSX, ODS,
 3. CSV,
 4. TXT
 5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 6. PDF,
 7. ZIP, RAR, TAR, GZ.
 8. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z ze wszystkimi załącznikami dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB.
 9. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny lub zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: płyty CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
 10. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.