Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w celu ich ponownego wykorzystywania:
 
I. dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:
 
1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie jest zobowiązany w tym zakresie do:
 
1) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
 
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
 
3) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Urządu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
 
4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Urządu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.
 
3. Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
 
II. dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:
 
1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:
 
a) informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Urządu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 
b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 
2. Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 
3. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
 
1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 
2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:
 
a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 
b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Miasta i Gminy Katy Wrocławskie uzyskał dany utwór.
 
3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
 
a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 
b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:
 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Formularz_wniosku_o_ponowne_wykorzystanie_informacji_publicznej.pdf (PDF, 66.88Kb) 2014-06-11 16:01:57 800 razy
2 Wzor_wniosku_o_ponowne_wykorzystanie_informacji_publicznej.pdf (PDF, 33.94Kb) 2014-06-11 15:34:58 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 11-06-2014 15:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 11-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 11-06-2014 16:01:57