Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument WR.ZUZ.5.4210.377.2021.ZC/AP/UD Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych budowy wylotu kanalizacji deszczowej oraz projektowanego drenażu, umocnienia dnia i skarp rzeki Kasina dz. nr 231 obr. Pietrzykowice ? Rybnica, budowy drenażu czołowo-opaskowego na dz. nr 132/56 i 132/80 obr. Pietrzykowice-Rybnica 2021-10-20 09:51:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-10-18 09:44:41
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dzień Niepodległości 11.XI.2021" - dokument stracił ważność 2021-10-15 13:10:52
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Lekcje pływania dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach" - dokument stracił ważność 2021-10-15 08:56:22
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR,ZUZ.1.4210.230.2021.AK w sprawie lokalizowania nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rz. Bystrzycy na dz. nr 22/1 obręb Samotwór, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu w granicy dz. nr 22/1, odprowadzanie wód opadowych - dokument stracił ważność 2021-10-13 14:32:25
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.671.2021.UD wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz. Nr 150/2 obręb Smolec oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dz. 149/5 - dokument stracił ważność 2021-10-05 15:14:03
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.04.2021 r. 2021-10-01 09:04:25
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu na żądanie strony decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 28.04.2021 r. znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.180m.2020.TP w zakresie uszczegółowienia i doprecyzowania nazwy zadania inwestycyjnego - dokument stracił ważność 2021-09-29 13:57:49
dokument Oferta realizacji zadania publicznego "Rodzina razem" - dokument stracił ważność 2021-09-27 11:37:21
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie ZRID pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1950D oraz 2026D z budową ścieżki pieszo-rowerowej, kanału technologicznego oraz przebudową sieci wodociągowej i elektroenergetycznej" 2021-09-23 15:19:01
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.216.2021.ZC Budowa kolektora zbiorczego drenarskiego na dz. 186/2, bud. 2 wylotów do rowu na dz. 544/1 i 186/20, usługi wodne: odwadnianie gruntów i upraw o pow. 21 ha, odprowadzanie wód opadowych z terenu zainwestowania - dokument stracił ważność 2021-09-23 13:10:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-09-23 10:40:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-09-23 10:37:31
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.277.2021.JK na wykonanie wylotu do rowu na dz. 30/1 w Mokronosie Dolnym i odprowadzanie wykonanym wylotem wód opadowych i roztopowych z terenu dz. nr 1/31, 1/33, 1/34 przy ul. Przyjaznej w Mokronosie Dolnym - dokument stracił ważność 2021-09-21 09:01:24
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.144.2021.MO dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Nr 182/2014 z 8.04.2014 r. zmienionego dec. PGW WP: WR.ZUZ.5.4211.39.2020.SK na odp. wód opadowych oraz oczyszczonych ścieków bytowych z 2 zakładów zlokalizowanych w Mokronosie Dolnym przy ul. Parkowa 17a i 17b wspólnym wylotem betonowym na dz. 76 Mokronos Dolny do cieku Kasina - dokument stracił ważność 2021-09-14 08:31:50
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wsi Pietrzykowice i wsi Sokolniki 2021-09-03 12:08:32
dokument WR.ZUZ.5.4210.250.2021.KC GREEN HOME DEVELOPMENT Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania wylotu i odprowadzania wód opadowych do rowu R-B w dz. 22/10 z odwodnienia budynków mieszkalnych na dz. 18/1 obręb Mokronos Dolny - dokument stracił ważność 2021-09-02 08:54:56
dokument WR.RUZ.4210.164.2021.ID Schavemaker Invest Sp. z o.o. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odcinka kolejowego rowu ziemnego i wylotu do odprowadzania wód z podtorza w obszarze bocznicy terminala intermodalnego dz. nr 260/3 obręb Wszemiłowice - Jurczyce - dokument stracił ważność 2021-09-02 08:53:02
dokument Ocena jakości wody w I półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2021-08-31 11:28:13
dokument WR.ZUZ.1.4210.172.2021.AG informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wyk. układu rozsączającego ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni na dz. nr 63/54 obręb Gniechowice - dokument stracił ważność 2021-08-27 12:00:07
dokument WR.ZUZ.1.4210.173.2021.AG informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wyk. układu rozsączającego ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr 63/53 obręb Gniechowice - dokument stracił ważność 2021-08-27 11:54:02
dokument INFORMACJA O ZAWIĄZANIU KOMITETU INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ O NAZWIE WOLNE MEDIA 2021-08-20 13:47:18
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Prowadzenie zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 1,5-3 lat w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej" - dokument stracił ważność 2021-08-20 13:44:03
dokument Oferta realizacji zadania publicznego "Rodzinny piknik sportowy" - dokument stracił ważność 2021-08-12 13:41:50
dokument Oferta realizacji zadania publicznego "IV Bieg Integracyjny wraz z organizacją pikniku" - dokument stracił ważność 2021-08-12 13:38:45
dokument WR.ZUZ.5.4210.139.2021.PP Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zarurowanie rowu R-K na dz. 414/4, 414/5 obr. Smolec - dokument stracił ważność 2021-08-06 10:01:46
dokument WR.RUZ.4210.145.2021.MD Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dz. nr 107/3 obr. Pietrzykowice-Rybnica, - dokument stracił ważność 2021-08-06 10:00:48
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej, części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny oraz wsi Strzeganowice w rejonie ulicy Złotej. 2021-07-29 11:56:08
dokument Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w I półroczu 2021 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej ?Ślęża? funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie. 2021-07-28 09:08:00
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Camp Koszykówki dla dzieci" - dokument stracił ważność 2021-07-23 13:52:14
dokument WR.ZUZ.5.4210.322.2021.SK Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego- decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 29/2005 z dn. 11.02.2005 r. na wprowadzenie do cieków zlewni rzeki Kasina- wód opadowych i drenażowych z terenu osiedla Krzeptowska Dolina - dokument stracił ważność 2021-07-23 13:17:21
dokument WR.ZUZ.5.4210.144.2021.MO Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych z pomieszczeń sanitarnych Zakładu Elektroniczno Mechanicznego Mirosław Janiszewski oraz Wielobranżowego Zakładu BADEK, oczyszczonych w przebudowywanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 78/8, 78/10, obręb Mokronos Dolny oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych oraz terenu utwardzonego Zakładu Elektroniczno Mechanicznego Mirosław Janiszewski oraz Wielobranżowego Zakładu BADEK, oczyszczonych w istniejącym separatorze lamelowym zamontowanym na kolektorze KD500 (dz. nr 78/10, obręb Mokronos Dolny, gm. Katy Wrocławskie) do cieku Kasina (dz. nr 76, obręb Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie) - dokument stracił ważność 2021-07-23 12:54:40
dokument WR.ZUZ.1.4211.12.2021.HP przeniesienie pozwolenia 186.2021 z 8.06.2021 znak WR.ZUZ.1.4210.11.2021.AK na pobór wody podziemnej na dz. 114 AM 25 ul. Popiełuszki 44 na rzecz spółki ATUT Przeds. Wielobranżowe - dokument stracił ważność 2021-07-14 13:46:04
dokument WR.ZUZ.5.4210.192.2021.MO likwidacja nieużytkowanego zarurowania odc. Rowu R-B na dz. 22.10 Mokronos Dolny - dokument stracił ważność 2021-07-14 13:44:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej Nr 219/2021 znak WR.ZUZ.1.4210.36.2021.MK wykonanie drenażu rozsączającego do wprowadzenia ścieków z oczyszczalni na dz. Nr 488/20 obręb Pełcznica - dokument stracił ważność 2021-07-07 14:59:37
dokument Zarządzenie nr 796/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku - dokument stracił ważność 2021-07-02 11:56:02
dokument WR.RZT.70.216.2021 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kąty Wrocławskie na okres 3 lat, Dotyczy: Gmina Kąty Wrocławskie, Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich 2021-06-28 08:28:57
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert - dokument stracił ważność 2021-06-22 08:43:53
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Z Pawłowa do Smolca. Historia nieopowiedziana." - dokument stracił ważność 2021-06-21 15:21:03
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6740.2.2021.BJ 2021-06-18 11:37:01
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej" 2021-06-16 12:57:17
dokument Informacja o wszczęciu postępowania WR.ZUZ.5.4210.159.2021.ES w sprawie wykonania wylotu do rowu R-H na dz. 122/2 Smolec z przydomowej oczyszczalni ścieków z dz. 122/15 - dokument stracił ważność 2021-06-14 14:03:34
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.186.2021.PG w sprawie przejścia pod dnem Kasiny w km 5.200 gazociągu śr.c w dz. 80/2 dla hali prod-mag. dz. 82/4 i 83/5 ul. Parkowa Mokronos Dolny - dokument stracił ważność 2021-06-09 11:04:30
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.36.2021.MK w sprawie wykonania drenażu rozsączającego do wprowadzenia ścieków z oczyszczalni na dz. nr 488/20 obręb Pełcznica - dokument stracił ważność 2021-06-09 11:03:07
dokument Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.41.2021.KC w sprawie wykonanie wylotu wód opadowych i odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego R-F dz. 172.2 Smolec z dz. 173.211 Smolec - dokument stracił ważność 2021-06-09 11:01:17
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.291.2021.MP w sprawie wykonanie wylotu wód opadowych i odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego R-J dz. 135 Pietrzykowice, trwałe odwodnienie obiektów, przebudowy drenaży - dokument stracił ważność 2021-06-09 10:59:39
dokument Rozstrzygnięcie naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2021 roku w miejscowości Sadków - dokument stracił ważność 2021-06-07 15:27:36
dokument WR.ZUZ.5.4210.60.2020.SM Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ZGK na pobór wód podziemnych w Pietrzykowicach - dokument stracił ważność 2021-05-31 09:46:00
dokument WR.ZUZ.1.4210.11.2021.AK informacja o wszczęciu postępowania na pobór wód podziemnych ze studni położonej na dz. nr 114 AM 25 obr. Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2021-05-28 14:33:18
dokument WR.ZUZ.5.4210.644.2020.ES Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: Wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na usługi wodne w zakresie odprowadzania do urządzenia wodnego, tj. rowu o przekroju otwartym, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów utwardzonych ciągów komunikacyjnych - dróg wewnętrznych dojazdowych do zabudowy jednorodzinnej na działkach nr: 107/290, 107/291, 107/289, 107/54, 107/74, 141, 140 obręb Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie oraz wykonania urządzenia wodnego ? wylotu do rowu na działce nr 170/15 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławie - dokument stracił ważność 2021-05-28 14:27:09
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2021-05-25 14:14:15
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.55.2021.UD w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dz. nr 114, obręb Cesarzowice - dokument stracił ważność 2021-05-25 13:55:48
dokument WR.ZUZ.5.4210.123.2021.JK Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 75/1, 76, obręb Mokronos Dolny - dokument stracił ważność 2021-05-25 13:47:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF- AB.7840.2.9.2021.MN - dokument stracił ważność 2021-05-21 12:09:06
dokument Raport o stanie gminy za 2020 rok 2021-05-19 15:58:01
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Katy Wrocławskie w 2021 roku - dokument stracił ważność 2021-05-11 15:44:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak: WR.RUZ.4210.180m.2020.TP, na wykonanie urządzeń wodnych, tj. na wykonanie 12 rowów przydrożnych oraz 12 drenokolektorów, a także umorzeniu postępowania na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowanej drogi gminnej nr 107184D (teren gminy Kąty Wrocławskie), w związku z realizacją inwestycji pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej?. - dokument stracił ważność 2021-05-07 14:29:19
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej DW nr 347 ul. ks. J. Popiełuszki w m. Kąty Wrocławskie. - dokument stracił ważność 2021-04-22 15:43:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Polnej i Laurowej. - dokument stracił ważność 2021-04-16 11:07:38
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ? wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, umocnienia na dz. nr 82/2, 92, 83/2 w Mokronosie Dolnym oraz na usługę wodną ? odprowadzanie wód opadowych do cieku Kasina z dz. nr 82/4 i 82/5 - dokument stracił ważność 2021-04-09 07:53:28
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ? przebudowa rowu w pasie drogi powiatowej 20000D w dz. nr 3/2 AM24 obręb Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2021-04-09 07:52:01
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu w dz. nr 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, - dokument stracił ważność 2021-03-24 13:17:09
dokument Ocena jakości wody dostarczanej w II półroczu 2020 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Kąty Wrocławskie 2021-03-22 11:46:24
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów linii kablowej pod ciekiem Ługowina II dz. nr 83 AM-2 obręb Smolec, - dokument stracił ważność 2021-03-22 10:49:25
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej. - dokument stracił ważność 2021-03-18 13:46:22
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ - dokument stracił ważność 2021-03-18 13:25:35
dokument OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - dokument stracił ważność 2021-03-18 13:16:58
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i oczyszczonych ścieków bytowych do Rowu Kąteckiego dz. nr 109 z bazy magazynowej przy ul. Popiełuszki 44 w Kątach Wrocławskich. - dokument stracił ważność 2021-03-16 12:55:44
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 223/5 obręb Pełcznica, - dokument stracił ważność 2021-03-16 12:54:52
dokument Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 - dokument stracił ważność 2021-03-09 14:54:20
dokument Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku - dokument stracił ważność 2021-03-08 15:18:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego i likwidację rowu w Krzeptowie - dokument stracił ważność 2021-03-05 13:41:37
dokument Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty dotyczące organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2021-03-02 17:48:37
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - dokument stracił ważność 2021-03-02 15:08:52
dokument 14. WR.ZUZ.5.4210.843.2020.MI/UD Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wyk. urz. wodnego dz. nr 131/1 i 130/3 obr. Pietrzykowice-Rybnica, Powiat Wrocławskie - dokument stracił ważność 2021-03-02 13:00:52
dokument WR.ZUZ.5.4210.868.2020.KC Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną dz. nr 130/3 obr. Pietrzykowice-Rybnica, Powiat Wrocławskie - dokument stracił ważność 2021-03-02 12:57:50
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert - dokument stracił ważność 2021-02-24 15:33:14
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na dz. nr 128/29 obręb Pietrzykowice-Rybnica - dokument stracił ważność 2021-02-24 09:15:51
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dl rowu na dz. nr 119 obręb Krzeptów. - dokument stracił ważność 2021-02-23 12:09:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodnej dla przebudowanej drogi nr 107184D (teren gminy Kąty Wrocławskie). - dokument stracił ważność 2021-02-23 12:00:28
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 230/1 obręb Nowa Wieś Kącka. - dokument stracił ważność 2021-02-23 11:58:24
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opad. i roztop. z dz. nr 3/10 AM-2 obr. Kąty Wrocławskie do rowu R-J2 - dokument stracił ważność 2021-02-23 11:48:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego nr 43/2021 dla Polskiej Spółki Gazownictwa. - dokument stracił ważność 2021-02-23 11:46:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 33/3 obręb Małkowice. - dokument stracił ważność 2021-02-23 11:43:39
dokument Ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-02-23 09:19:53
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokument stracił ważność 2021-02-19 09:59:43
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert dotyczącego organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2021-02-17 15:55:25
dokument Rozstrzygnięcie II naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania piłki nożnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-02-17 14:39:38
dokument WR.ZUZ.1.4210.369.2020.AK informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni do cieku Gniła, istniejącym wylotem położonym na dz. nr 314 obr. Gniechowice - dokument stracił ważność 2021-02-09 12:49:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.375.2020.EB w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego na terenie działki nr 21 AM 26 obręb Kąty Wrocławskie odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe w przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód do ziemi z budynku jednorodzinnego wolnostojącego - dokument stracił ważność 2021-01-29 14:45:04
dokument Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w II półroczu 2020 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie 2021-01-26 11:27:57
dokument Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2021 roku. - dokument stracił ważność 2021-01-20 15:43:44
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - dokument stracił ważność 2021-01-18 15:12:48
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. " Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 1,5-3 lat w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej" - dokument stracił ważność 2021-01-15 13:54:29
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.861.2020.JK dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością spółki Prologis Poland LXXVIII Sp. z o.o., mieszaniny ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie Zakładu UPM Raflatac Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej przy ul. Chomiczej 13. - dokument stracił ważność 2021-01-15 11:55:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokument stracił ważność 2021-01-12 08:58:06
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie w sprawie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy w 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-01-08 14:49:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.306.2020.DK dotyczące odwodnienia wykopów budowlanych i odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, likwidacja wylotów z odwodnienia "Modernizacja gazociągu relacji Kębłowice - Kąty Wrocławskie" - dokument stracił ważność 2021-01-07 10:17:39
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.324.2020.MK budowa drenażu rozsączającego oczyszczone ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni ścieków Czerńczyce dz. 68 2020-12-28 08:04:54
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - dokument stracił ważność 2020-12-23 10:40:49
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.300.2020.HP lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w zakresie przebudowy stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich - dokument stracił ważność 2020-12-21 12:17:16
dokument Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. - dokument stracił ważność 2020-12-17 12:18:38
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - dokument stracił ważność 2020-12-15 14:47:27
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO - dokument stracił ważność 2020-12-15 14:25:59
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.662.2020.JK wykonanie wylotu kanalizacyjnego w dz. 106 obręb Krzeptów oraz drenażu opaskowego budynku na dz. 148, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych z dz. 104/64 i 148 obr. Krzeptów - dokument stracił ważność 2020-12-14 09:32:48
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.287.2020.DK lokalizowanie na terenie zalewowym bud. mieszkalnego wraz z infrastrukturą, gromadzenie ścieków, wyk. drenażu rozsączającego ścieki na dz. nr 628/95 Gniechowice - dokument stracił ważność 2020-12-10 13:15:37
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.283.2020.EB wykonanie drenażu rozsączającego ścieki w przydomowe oczyszczalni do gruntu z budynku jednorodzinnego w Bogdaszowicach dz. Nr 34/8 - dokument stracił ważność 2020-12-02 09:28:13
dokument Rozbudowa odcinka drogi nr 35 Siedlakowice-Małuszów od km 66+300 do km78+223 - dokument stracił ważność 2020-11-26 11:39:27
dokument Informacja o wynikach postępowania dotyczącego kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 2020-11-23 08:24:52
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.255.2020.HP wykonanie podziemnego zbiornika ze skrzynek rozsączających na dz. nr 10/10 AM-9 KW, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z restauracji KFC na dz. Nr 10/10 i 10/12 AM 9 obręb Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2020-11-20 11:39:04
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 2020-11-04 15:44:30
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.193.2020.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę budynku mieszkalnego oraz wyk. Sieci wod. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bystrzycy na dz. nr 22/1 obr. Samotwór oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do istniejącego zarurowanego odcinka rowu w obrębie dz. Nr 22/1 - dokument stracił ważność 2020-10-21 08:22:36
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.489.2020.JK Wykonanie skrzynek rozsączających służących do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ziemi z dz. 8.41 Mokronos Górny - dokument stracił ważność 2020-10-19 12:57:11
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - dokument stracił ważność 2020-10-14 13:49:12
dokument WR.ZUZ.1.4210.160.2020.HP Wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 136/2 obręb Wojtkowice - dokument stracił ważność 2020-10-14 08:21:18
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kolorowo Aktywni" - dokument stracił ważność 2020-10-12 15:00:23
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokument stracił ważność 2020-10-06 08:55:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. na wykonanie studni wierconej Z1 przy ul. Sportowej w Zachowicach, w granicach działki nr 423 obręb Zachowice oraz pobór wód podziemnych na potrzeby zraszania boiska - dokument stracił ważność 2020-10-02 10:11:29
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części wsi Gądów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszkotle, w rejonie ulicy Ogrodowej oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice 2020-09-28 11:38:00
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty kreatywne" - dokument stracił ważność 2020-09-23 11:28:57
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.135.2020.EB wykonanie drenażu rozsączającego oczyszczone ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni w Pełcznicy dz. 190/7 - dokument stracił ważność 2020-09-22 12:10:02
dokument WR.ZUZ.5.4210.483.2020.AB ? rozsączanie w gruncie wód opadowych z 2 budynków wielorodzinnych na dz. Nr 72.10 i 72.8 AM 26 Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2020-09-14 15:21:25
dokument Informacja WR.ZUZ.1.4210.170.2020.DK wyk. urządzenia wodnego tj. systemu rozsączającego składającego się z poletka filtracyjnego na dz. nr 72 obręb Gniechowice - dokument stracił ważność 2020-09-07 10:57:47
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty szkoleniowe- piłka nożna" - dokument stracił ważność 2020-09-04 10:49:14
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.172.2020.EI?MK - dot. Przebudowa rowów w Nowej Wsi Wr. w związku z rozbudową drogi powiatowej - dokument stracił ważność 2020-08-27 08:46:57
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.436.2020.ZC dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu dz. nr 80/2 Mokronos Dolny - dokument stracił ważność 2020-08-17 11:17:00
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.31.2020.ES - dokument stracił ważność 2020-07-31 14:13:49
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.6.202.ZC dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego rów R-9 Nowej Wsi Kąckiej - dokument stracił ważność 2020-07-31 12:59:27
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.170.2020.DK dot. prowadzenia przez ciek Ługowina sieci elektroenergetycznej, dz. nr 93 obręb Smolec - dokument stracił ważność 2020-07-27 14:01:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej-pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych studni wierconej do podlewania boiska do piłki nożnej w Bogdaszowicach przy ul.Głównej działka nr 318 - dokument stracił ważność 2020-07-17 12:44:21
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: wsi Pietrzykowice w rejonie ulicy Fabrycznej oraz obszaru położonego w południowej części obrębu Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2020-07-16 15:22:14
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków oraz wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A - dokument stracił ważność 2020-07-16 15:14:26
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej wsi Cesarzowice dla obszaru w rejonie autostrady A8 - dokument stracił ważność 2020-07-13 10:08:01
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wydaniu decyzji 2020-07-07 15:13:03
dokument Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w II półroczu 2020 roku 2020-07-07 14:14:28
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - dokument stracił ważność 2020-06-24 09:00:46
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.59.2020.DK dot. wykonanie skrzynek rozsączających na dz. 188/1 Sadków i odprowadzanie wód opadowych i roztopowtych do ziemi - dokument stracił ważność 2020-06-22 13:08:39
dokument Informacja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.91.2020.EB Wyk. systemu rozsączającego oczyszczone ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni oraz studni chłonnej odprowadzającej wody opadowe z budynku jednorodzinnego Pełcznica dz. 488/24 - dokument stracił ważność 2020-06-18 14:29:00
dokument Informacja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.61.2020.SC wykonanie dwóch ciągów rozsączająco- nawadniających na dz. Nr 53/6 w Wojtkowicach odprowadzających ścieki bytowe do ziemi z budynku jednorodzinnego - dokument stracił ważność 2020-06-18 14:22:57
dokument Informacja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.16.2020.EB dot. wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej ZGK ścieków przemysłowych z myjni pojazdów ciężarowych i osobowych w Pietrzykowicach ul. Fabryczna 21 dz. 132/89 dla Spółki SCANIA POLSKA Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-06-18 14:21:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej 1B przy ul. Głównej w Bogdaszowicach na dz. Nr 318 obręb Bogdaszowice oraz na pobór wody do zraszania boiska w Bogdaszowicach - dokument stracił ważność 2020-06-17 14:48:06
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie: wykonania urządzeń  wodnych tj. czterech systemów rozsączajacych na dz. 35 AM 14 obręb Katy Wrocławskie; odprowadzanie wód deszczowych do ww. systemów rozsączajacych z dachów i terenów utwardzonych na dz. 35 AM 14 obręb Katy Wrocławskie. - dokument stracił ważność 2020-06-17 14:40:41
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach dowozowych i szkolnych w zakresie publicznego transportu drogowego - dokument stracił ważność 2020-06-17 14:39:10
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach aglomeracyjnych w zakresie publicznego transportu drogowego - dokument stracił ważność 2020-06-17 14:36:10
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wykonania urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-B zlokalizowanego na dz. 22/10 obr. Mokronos Dolny; odprowadzanie wód deszczowych z terenu proj. zespołu 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej położonych na dz. 698 przy ul. Orzechowej w Mokronosie Dolnym - dokument stracił ważność 2020-06-17 14:33:55
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pietrzykowice w II półroczu 2020 r. - dokument stracił ważność 2020-06-16 15:08:13
dokument Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2020-06-08 14:28:53
dokument Ogłoszenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2020-05-21 13:21:30
dokument Informacja o wszczęciu postępowania - Lokalizacja gazociągu podwyższonego ciśnienia relacji Kębłowice- Kąty Wrocławskie w obszarze zagrożenia powodzią rz. Bystrzyca, gromadzenia materiałów mogących zanieczyścić wodę - dokument stracił ważność 2020-05-19 09:23:46
dokument Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. - dokument stracił ważność 2020-05-13 12:48:49
dokument WR.ZUZ.1.4210.42.2020.AK - PSG prowadzenie pod dnem Bystrzycy gazociągu podwyższonego ciśn. w km 29+350 dz. 3/1 Sośnica oraz pod dnem cieku Młynówka w km 1+010 dz. 12 AM 23 KW, pobór wód i zrzut ścieków z płukania gazociągu, wyk. urządzeń do poboru wody - dokument stracił ważność 2020-05-12 08:16:10
dokument wszczęcie postępowania dot. wyk. urządzeń wodnych służących do poboru wody z rz. Bystrzyca w km 29+345 a następnie ich likwidację oraz poboru wody i zrzutu ścieków z płakania gazociągu realizowanego w ramach inwestycji "modernizacja gazociągu relacji Kębłowice- Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2020-05-12 08:14:01
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 2002D w Kamionnej na dz. Nr 182/4 - dokument stracił ważność 2020-05-08 12:22:51
dokument Program 'Opieka wytchnieniowa' edycja 2020 2020-04-22 21:31:46
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poboru wód podziemnych przez ZGK do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Kątach Wrocławskich ze studni Ib, IIb, IIIa, IVa, Va.Wygaszenie dec. Starosty Wrocławskiego Nr 521/2010 z dn. 20.12.2010 r. - dokument stracił ważność 2020-04-01 11:44:54
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie odprowadzanie wód opadowych z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krzeptowie do rowu przydrożnego w dz. 102 obręb Krzeptów. Wykonanie wylotu W1 do rowu w dz. 102, przebudowa rowu w zakresie budowy przepustów 1 i 2 na dz. 111/38 Krzeptów. - dokument stracił ważność 2020-04-01 11:37:46
dokument Obwieszenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przebudowy rowu przez wyk. przepustu rurowego fi 300 na odc. 13,5 m w dz. 182/4 obr. Kamionna oraz odprowadzanie wód z dr. Nr 2002D do rowu w dz. 25/3 - dokument stracił ważność 2020-03-26 15:45:38
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych- Sokolniki dz. Nr 191/5, 191/4, 192, 201 - dokument stracił ważność 2020-03-26 15:42:37
dokument Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.1.421.410.2019.HP 2020-03-17 09:12:22
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - dokument stracił ważność 2020-03-16 15:26:26
dokument Zawiadomienie Starosty powiatu Wrocławskiego SP-GN.6740.5.2020.MB 2020-03-11 11:20:51
dokument informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rowu mel. R-H na dz. nr 121/2 obr. Smolec oraz usługi wodnej- odprowadzanie ścieków bytowych i wody deszczowej z dz. 122/13 obręb Smolec ul. Malinowa - dokument stracił ważność 2020-03-09 07:54:44
dokument obwieszczenie odprowadzanie wód z drogi woj. 346 we wsi Gniechowice do rz. Gniła- DSDiK - dokument stracił ważność 2020-03-06 12:08:39
dokument Regulamin pracy komisji konkursowej  do opiniowania ofert - dokument stracił ważność 2020-03-06 11:47:21
dokument Powołanie komisji konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert - dokument stracił ważność 2020-03-06 11:35:13
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego - dokument stracił ważność 2020-03-03 13:57:03
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie na dz. 488.24 Pełcznica 4 drenaży rozsączających ścieki z przydomowej oczyszczalni oraz studni chłonnej do rozprowadzania wód opadowych 2020-03-02 13:30:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie o naborze na członków komisji konkursowej - dokument stracił ważność 2020-02-26 11:49:45
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "IV bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" - dokument stracił ważność 2020-02-20 12:49:40
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Kąty Streetball 3x3 na dzień dziecka" - dokument stracił ważność 2020-02-20 12:43:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej SP-GN. 6740.16.2019.MB 2020-02-11 09:18:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - budowa domu na terenie zalewowym dz. nr 171/3 Kozłów 2020-02-10 15:01:11
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - zrzut do Rowu R-I dz. nr 264.2 Wszemiłowice - Jurczyce 2020-02-10 15:00:25
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 628/91 Gniechowice 2020-02-06 07:57:41
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - droga powiatowa 2026D Zabrodzie - Nowa Wieś Wrocławska 2020-02-06 07:56:56
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - obiekt mostowy dz. nr 494 Bogdaszowice, dz. nr 1 Romnów 2020-02-06 07:55:39
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 2/8 AM 17 Kąty Wrocławskie 2020-02-06 07:54:29
dokument Ocena obszarowa jakości wody produkowanej w roku 2019 przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2020-01-29 11:59:34
dokument Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w II półroczu 2019 r. z wodociągu sieciowego SM Ślęża funkcjonującego w Gniechowicach w Gminie Kąty Wrocławskie 2020-01-29 11:58:55
dokument Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w II półroczu 2019 r. z wodociągów sieciowych ZGK Sp. z o.o. funkcjonujących w Gminie Kąty Wrocławskie 2020-01-29 11:54:03
dokument Ocena o jakości wody dostarczanej w 2019 r. z wodociągu lokalnego Pałac Krobielowice funkcjonującego w Gminie Kąty Wrocławskie 2020-01-29 11:53:28
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 125/35 Pietrzykowice - Rybnica 2020-01-28 14:10:02
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 125/30 Pietrzykowice - Rybnica 2020-01-28 14:09:31
katalog Zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne, skład i druk Informatora Gminnego Kątem Oka 2020-01-28 10:04:59
dokument Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie w sprawie przyznania dotacji stowarzyszeniom na rok 2020 - dokument stracił ważność 2020-01-21 12:58:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.12.2019 r. 2020-01-17 12:02:21
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - R-I, dz. nr 102/3 Nowa Wieś Wrocławska 2020-01-14 10:57:35
dokument Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie w sprawie przyznania dotacji celowej na 2020 r. - dokument stracił ważność 2020-01-10 08:14:37
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 1,5-6 lat w świetlicy wiejskiej w Gądowie" - dokument stracił ważność 2020-01-09 09:29:33
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Nowa Wieś Wrocławska Nestle Polska S.A. 2019-12-30 09:34:39
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - DSDiK droga wojewódzka nr 346 w Gniechowicach 2019-12-27 08:08:15
dokument Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - dokument stracił ważność 2019-12-20 14:27:53
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - droga powiatowa 2000D w Kątach Wrocławskich 2019-12-19 15:21:59
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 74/2, 484/3 obręb Pełcznica 2019-12-16 15:19:13
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - wygaszenie decyzji dla dz. nr 429/5 i 430/2 obręb Pełcznica 2019-12-16 15:18:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 487/12 Pełcznica 2019-12-09 14:04:31
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2019 r. 2019-12-05 17:01:57
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 75/16 Nowa Wieś Wrocławska - zbiornik retencyjny 2019-12-03 10:49:22
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - dokument stracił ważność 2019-11-28 13:53:22
katalog Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019 - 2020 2019-11-22 23:12:06
katalog zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 2019-11-22 22:42:22
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2019-11-21 12:43:52
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - droga powiatowa nr 2026D Zabrodzie - Nowa Wieś Wrocławska 2019-11-21 12:36:40
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 75/1 Mokronos Dolny 2019-11-19 10:08:28
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 276 Wszemiłowice - Jurczyce 2019-11-18 09:34:12
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 75/16 Nowa Wieś Wrocławska 2019-11-15 14:54:25
dokument KONKURSY NA 2020 ROK OGŁOSZONE PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI - dokument stracił ważność 2019-11-14 13:13:18
dokument Sprawozdanie z przebiegu konsultacji - dokument stracił ważność 2019-11-13 12:06:25
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice - Jurczyce. - dokument stracił ważność 2019-11-12 08:37:31
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości" - dokument stracił ważność 2019-11-04 08:43:51
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości" 2019-10-29 13:58:51
dokument Informacja dla Przedsiębiorców 2019-10-21 21:44:17
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - R1, R2 Nowa Wieś Wrocławska 2019-10-17 14:45:38
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Realizacja Okręgowej Ligi Juniorów Młodszych" - dokument stracił ważność 2019-10-15 09:44:12
dokument Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - dokument stracił ważność 2019-10-11 14:48:54
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Zachowice dz. nr 552/9 2019-10-10 13:21:18
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Smolec dz. nr 510/1, 511/2 2019-10-10 11:30:53
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 3/11, 3/9, 4/12, 4/10, 4/8, 5/6, 102/5 2019-10-10 11:30:12
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Biskupice Podgórne dz. nr 8/9, 8/3-8/9 2019-10-10 11:29:16
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości" - dokument stracił ważność 2019-10-08 07:56:38
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "ORGANIZACJA REKRUTACJI DO SKŁADU JUNIORSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO JAGUARSKĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z PRZESZKOLENIEM UTWORZONEJ GRUPY JUNIORÓW" - dokument stracił ważność 2019-10-02 15:49:47
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "GRAND PRIX, zawody wędkarskie" - dokument stracił ważność 2019-10-02 15:38:10
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Kąty Wrocławskie dz. nr 82/110-82/121 AM-26 2019-09-26 10:50:13
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - wygaszenie decyzji nr 354/2009, wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla drogi nr 347 w Sadkowie 2019-09-26 10:49:29
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Pietrzykowice- Rybnica dz. nr 316/6 2019-09-26 10:48:37
dokument Odpowiedzi na zdane pytania do zapytania ofertowe na wykonanie projektu identyfikacji wizualnej dla Gminy Kąty Wrocławskie - Księga Znaków 2019-09-24 22:30:19
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu identyfikacji wizualnej dla Gminy Kąty Wrocławskie - Księga Znaków 2019-09-13 14:27:08
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - zrzut do Kasiny 128_43, 128_48, 128_50 Pietrzykowice - Rybnica 2019-09-12 11:33:30
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - zrzut do Kasiny Pietrzykowice - Rybnica 2019-09-12 11:33:01
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - DSDiK - dr. 347, dz. nr 183, 160 Pietrzykowice - Rybnica 2019-09-12 08:11:39
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości" - dokument stracił ważność 2019-09-11 09:00:22
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 1,5- 6 lat w świetlicy wiejskiej w Gądowie" - dokument stracił ważność 2019-09-06 14:19:11
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Zajęcia fitness dla seniorów" - dokument stracił ważność 2019-09-06 14:15:44
dokument Ogłoszenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-08-30 09:46:07
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty edukacyjne dla aktywnych mieszkańców z Gminy Kąty Wrocławskie" - dokument stracił ważność 2019-08-27 15:06:47
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Rozgrywki piłkarskie wraz ze szkoleniem zawodników" - dokument stracił ważność 2019-08-22 13:30:31
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Piłkarskie zakończenie wakacji- turniej dla roczników 2012/2013, 2011, 2010/2009" - dokument stracił ważność 2019-08-22 13:16:22
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach dowozowych i szkolnych w zakresie publicznego transportu drogowego 2019-08-13 15:40:05
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach aglomeracyjnych w zakresie publicznego transportu drogowego 2019-08-13 15:35:01
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Samotwór dz. nr 10 2019-08-12 14:20:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Gniechowice dz. nr 628/91 2019-08-12 14:19:51
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Ligowe rozgrywki piłkarskie organizowane przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, runda jesienna sezonu 2019/2020" - dokument stracił ważność 2019-08-09 12:20:12
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Smolec dz. nr 81 2019-08-09 10:05:11
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Sadków dz. nr. nr 187/22 2019-08-09 10:04:35
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 111/6 2019-08-09 10:04:01
dokument Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w I półroczu 2019 r. z wodociągu sieciowego SM "Ślęża" funkcjonującego w Gniechowicach w Gminie Kąty Wrocławskie 2019-08-09 09:49:03
dokument Ocena o jakości wody dostarczanej w I półroczu 2019 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2019-08-09 09:48:01
katalog Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług cateringowych dla Szkół Podstawowych oraz przedszkoli w gminie Kąty Wrocławskie w okresie 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. 2019-07-12 08:52:18
katalog Postępowanie na realizację zadania pn.: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2019-07-05 12:35:55
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Figle i wybryki w krainie plastyki- organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 3-6 lat, mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie" - dokument stracił ważność 2019-07-05 12:05:44
katalog Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 2019-06-07 14:33:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce - dokument stracił ważność 2019-05-31 13:07:19
dokument Raport o stanie gminy 2019-05-24 14:45:54
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Dzień Dziecka- zawody wędkarskie" - dokument stracił ważność 2019-05-10 14:13:35
dokument Gmina Kąty Wrocławskie zainteresowana jest zakupem lokalu mieszkalnego, położonego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - dokument stracił ważność 2019-05-06 23:28:35
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "LATO Z KOSZYKÓWKĄ? ? ogólnopolski turniej o puchar Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie dla dzieci rocznika 2008 i młodszych w dniu 15.06.2019? - dokument stracił ważność 2019-04-18 15:55:45
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Przeprowadzenie intensywnego przygotowania do uczestnictwa w rozgrywkach o wysokim poziomie współzawodnictwa na szczeblu ogólnopolskim w ramach Ligii Footballu Amerykańskiego" - dokument stracił ważność 2019-04-17 17:28:18
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "III Bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" 2019-04-08 18:01:12
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Zachowicka roweriada- rajd Doliną Bystrzycką" 2019-04-08 17:57:07
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów 2019-04-08 11:06:41
dokument Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2019 roku 2019-04-05 15:58:03
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne dla Port Kąty Sp. z o.o. Sp. k. 2019-04-05 12:12:24
dokument Ocena jakości wody dostarczanej w 2018 r. z wodociągu lokalnego SM Ślęża w Gniechowicach 2019-04-05 12:07:19
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 2-6 lat w świetlicy wiejskiej w Gądowie" - dokument stracił ważność 2019-04-01 17:20:20
dokument Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację kolonii letniej. - dokument stracił ważność 2019-03-27 15:58:28
dokument Ocena jakości wody dostarczanej w 2018 r. z wodociągu lokalnego Pałac Krobielowice w Gminie Kąty Wrocławskie 2019-03-25 09:27:51
dokument Ocena obszarowa jakości wody produkowanej w roku 2018 przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2019-03-25 09:25:07
dokument Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie określenia regulaminu prac komisji konkursowej - dokument stracił ważność 2019-03-18 10:49:12
dokument Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie powołania komisji konkursowej - dokument stracił ważność 2019-03-18 10:31:19
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizaję kolonii letniej. - dokument stracił ważność 2019-03-15 13:30:44
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na organizację kolonii letniej. - dokument stracił ważność 2019-03-15 08:49:59
katalog Zapytanie ofertowe nr OR.2601.9.2019-7 na sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w 2019 r. 2019-03-13 14:29:07
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Ligowe rozgrywki piłkarskie organizowane przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej" - dokument stracił ważność 2019-03-08 13:09:40
dokument regulamin pracy komisji konkursowej  do opiniowania ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju " - dokument stracił ważność 2019-03-08 10:34:02
dokument Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie określenia regulaminu prac komisji konkursowej - dokument stracił ważność 2019-03-05 15:20:08
dokument Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie powołania komisji konkursowej - dokument stracił ważność 2019-03-05 15:17:26
dokument Konkurs na organizacje kolonii letniej - dokument stracił ważność 2019-02-26 11:11:45
dokument Ogłoszenie dot. zatrudnienia opiekunów do pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych w miejscowości Bogdaszowice oraz Zabrodzie - dokument stracił ważność 2019-02-21 11:49:26
dokument Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert. - dokument stracił ważność 2019-02-20 15:57:36
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku - dokument stracił ważność 2019-02-20 15:52:20
katalog Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w 2019 r. 2019-02-05 15:36:16
dokument Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-02-04 11:50:48
dokument Ocena o jakości wody dostarczanej w II półroczu 2018 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Kąty Wrocławskie 2019-01-30 08:45:55
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2019 roku - dokument stracił ważność 2019-01-14 11:34:35
dokument Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-01-10 15:00:14
katalog Zapytanie ofertowe na usługi prawne, o których mowa w art. 4 pkt 3) lit ea ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1859 ze zm.), 14 godzin tygodniowo 2019-01-10 13:26:04
katalog Zapytanie ofertowe na usługi prawne, o których mowa w art. 4 pkt 3) lit ea ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1859 ze zm.), 21 godzin tygodniowo 2019-01-10 13:24:30
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Prowadzenie profilu Gmina Kąty Wrocławskie w serwisie Facebook w 2019 roku. 2019-01-03 14:50:41
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 roku - dokument stracił ważność 2018-12-19 15:53:16
dokument OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO - dokument stracił ważność 2018-12-17 14:33:01
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Skład, druk i kolportaż na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie (ok. 160 km) miesięcznika lokalnej gazety gminnej - Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wydawanej w okresach miesięcznych od stycznia do grudnia 2019 r. 2018-12-17 12:14:09
katalog Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku UMIG Kąty Wrocławskie" 2018-12-13 17:33:45
katalog Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-12-13 17:29:41
dokument Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-12-11 14:10:08
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 2018-12-07 14:59:53
katalog Zapytanie ofertowe na kompleksowe zamówienia dostaw gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 2018-11-30 13:09:01
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę 11 sztuk czytników z pinpadem obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-Dowody). 2018-11-22 12:44:07
dokument Informacja o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - dokument stracił ważność 2018-11-16 09:01:15
dokument Informacja o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - dokument stracił ważność 2018-11-13 13:30:14
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę skanera kodów kreskowych 2018-11-07 15:29:14
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę 13 szt. komputerów przenośnych. 2018-11-06 14:46:21
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty edukacyjne dla sportowców" - dokument stracił ważność 2018-11-02 11:14:17
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Otwarty turniej tenisowy dla dzieci w kat. do lat 14 o Puchar Burmistrza Kąty Wrocławskie" - dokument stracił ważność 2018-10-29 15:19:00
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania wspomagającego projektowanie oznakowania dróg i ulic. 2018-10-25 09:15:57
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "100 lat niepodległości - biesiada smolecka" - dokument stracił ważność 2018-10-19 14:39:57
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Uczcijmy razem stulecie odzyskania Niepodległości" - dokument stracił ważność 2018-10-19 14:17:26
dokument Informacja o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - dokument stracił ważność 2018-10-19 11:57:02
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja rekrutacji do składu seniorskiego RS oraz do składu juniorskiego RJ Klubu Footballu Jaguars Kąty Wrocławskie wraz z wykonaniem testów sprawnościowym i przeszkoleniem zawodników" - dokument stracił ważność 2018-09-28 14:33:43
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Reprezentowanie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w półfinale ogólnopolskich rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego w Gdańsku" - dokument stracił ważność 2018-09-07 14:10:55
dokument Ocena o jakości wody dostarczanej w I półroczu 2018 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie 2018-09-05 15:08:44
dokument Ocena o jakości wody dostarczanej w I półroczu 2018 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Kąty Wrocławskie 2018-09-05 15:07:49
dokument Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu rocznego programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok - dokument stracił ważność 2018-08-28 09:22:59
dokument Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w II. półroczu 2018 roku. - dokument stracił ważność 2018-08-24 10:53:11
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2018-08-21 11:44:40
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Rozgrywki ligowe 2018/2019, runda jesienna" - dokument stracił ważność 2018-08-20 15:18:10
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Piłkarskie zakończenie wakacji" - dokument stracił ważność 2018-08-14 12:56:53
dokument Zarządzenie nr 1044/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2018-08-09 12:42:03
dokument Zaproszenie do konsultacji Rocznego Programu Współpracy z O.P.P. - dokument stracił ważność 2018-08-09 12:15:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice - dokument stracił ważność 2018-08-09 08:48:20
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Wrocławskiego z dnia 22.12.2015 r. udzielającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej pozwolenia wodnoprawnego 2018-08-07 08:28:00
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wakacje z Futbolem Amerykańskim" - dokument stracił ważność 2018-08-02 14:40:30
dokument Program Współpracy na rok 2019 - dokument stracił ważność 2018-07-26 11:48:59
dokument Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania piłki nożnej w miejsowości Sadowice - dokument stracił ważność 2018-07-20 14:11:13
katalog Zapytanie ofertowe - Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-07-20 10:13:31
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Finałowe zawody wędkarskie 2018" - dokument stracił ważność 2018-07-06 11:02:52
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium - dokument stracił ważność 2018-05-22 10:59:01
katalog Zapytanie ofertowe - Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-04-24 11:13:27
dokument Informacja dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wr. w 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-04-17 11:31:17
dokument Informacja dot. zarządzenia nr 925/2018 w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej - dokument stracił ważność 2018-03-30 09:17:17
dokument Zarządzenie nr 924/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie powołania komisji konkursowej - dokument stracił ważność 2018-03-29 13:33:32
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - dokument stracił ważność 2018-03-21 14:49:59
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Rozgrywki ligowe organizowanych przez DolZPN" - dokument stracił ważność 2018-03-20 15:11:25
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "II bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" - dokument stracił ważność 2018-03-20 15:01:10
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert - dokument stracił ważność 2018-03-16 10:15:54
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wiosenne Grand Prix w zawodach wędkarskich" - dokument stracił ważność 2018-03-16 09:13:58
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku. 2018-03-15 15:02:27
dokument Oferta na realizację zadania publicznego pt. "I Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej rocznika 2008 i młodsi" - dokument stracił ważność 2018-03-08 14:26:28
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji, aktualizacji i wdrożeniu dokumentacji oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2018-02-26 11:51:32
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Grand Prix, zawody wędkarskie" - dokument stracił ważność 2018-02-20 12:56:05
dokument Oferta na realizację zadania publicznego pt. "Dzień dziecka, propagowanie sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży" - dokument stracił ważność 2018-02-20 12:41:49
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 3-9 lat w świetlicy wiejskiej w Gądowie" - dokument stracił ważność 2018-02-16 13:58:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - dokument stracił ważność 2018-02-07 11:20:52
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Promocja sztuki chóralnej oraz krzewienie kultury polskiej wśród Polaków na Ukrainie" - dokument stracił ważność 2018-02-02 11:57:34
dokument Wykaz udzielonych dotacji z zakresu sportu na rok 2018 - dokument stracił ważność 2018-01-12 14:22:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - dokument stracił ważność 2018-01-12 14:17:51
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego - dokument stracił ważność 2018-01-09 09:26:42
dokument Sprzedaż pługa odśnieżnego PD - 03 II termin - dokument stracił ważność 2017-12-21 10:40:07
dokument Sprostowanie dot. ogłoszenia naboru wniosków z dnia 14.12.17 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. - dokument stracił ważność 2017-12-20 12:17:23
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego - dokument stracił ważność 2017-12-19 14:49:46
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku - dokument stracił ważność 2017-12-14 15:03:04
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2017-12-08 09:03:11
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego SP.GN.673.12.2017.RK - dokument stracił ważność 2017-12-06 14:24:27
katalog Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż wraz z dostarczeniem materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2017-12-02 21:00:46
dokument Sprzedaż pługa odśnieżnego PD - 03 - dokument stracił ważność 2017-11-24 11:17:23
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018. 2017-11-23 14:05:12
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017r. dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego 2017-11-20 15:26:01
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego SP.GN.673.11.2017.RK - dokument stracił ważność 2017-11-08 14:53:36
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2017-10-24 12:49:20
dokument sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017-10-13 11:13:42
dokument Oferta na realizację zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 r. - art. 19a - dokument stracił ważność 2017-10-12 14:16:55
dokument Oferta na realizację zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 r. - art. 19a - dokument stracił ważność 2017-10-04 09:28:16
dokument konsultacje społeczne w sprawie współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi - dokument stracił ważność 2017-09-27 12:58:28
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Piłkarskie zakończenie wakacji" - dokument stracił ważność 2017-08-25 14:18:40
dokument Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w II. półroczu 2017 roku. - dokument stracił ważność 2017-08-22 15:03:41
dokument Ogłoszenie o naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - dokument stracił ważność 2017-07-28 13:35:53
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej dla środowiska wirtualnego wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie. 2017-07-24 12:44:11
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej dla środowiska wirtualnego wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie. - dokument stracił ważność 2017-07-18 12:49:22
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania parametrów środowiskowych w pomieszczeniach 3 serwerowni w budynku UMIG Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1 Kąty Wrocławskie 2017-06-19 15:18:01
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania parametrów środowiskowych w pomieszczeniach 3 serwerowni w budynku UMIG Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1 Kąty Wrocławskie. - dokument stracił ważność 2017-06-12 15:32:10
dokument Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2016 - dokument stracił ważność 2017-05-25 13:05:35
katalog Zapytanie ofertowe na wybór organizatora loterii promocyjnej 2017-05-15 15:27:03
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Promocja Gminy Kąty Wrocławskie poprzez udział Orlików UKS AP Bystrzyca Kąty Wr. w międzynarodowym turnieju Wrocław- TROPHY w dniach 7-9 lipca 2017" - dokument stracił ważność 2017-05-04 10:17:30
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Udział w mistrzostwach Aglomeracji Wrocławskiej w koszykówce" - dokument stracił ważność 2017-05-02 13:15:48
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Udział IV Mistrzostwach Aglomeracji Wrocławskiej w koszykówce" - dokument stracił ważność 2017-04-28 14:48:02
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Udział w Mistrzostwach Europy Młodzików w zapasach" - dokument stracił ważność 2017-04-26 11:41:50
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "X Jarmark Małkowicki- integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych" - dokument stracił ważność 2017-04-26 11:00:44
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice - dokument stracił ważność 2017-04-25 10:56:41
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "I Bieg integracyjny" - dokument stracił ważność 2017-04-21 11:06:58
dokument Zarządzenie nr 652/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publ. w 2017 roku. - dokument stracił ważność 2017-04-13 11:33:56
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo"" - dokument stracił ważność 2017-04-12 12:24:31
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Dzień Dziecka - zawody wędkarskie" - dokument stracił ważność 2017-04-12 12:15:10
katalog Zapytanie ofertowe na realizację zadanie Adaptacja pomieszczeń archiwum na biura oraz malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu w Kątach Wrocławskich 2017-04-06 14:41:07
dokument Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert. - dokument stracił ważność 2017-03-23 09:41:15
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania polegającego na świadczeniu usług serwisowych stałego dozoru urządzeń elektrycznych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-03-21 13:20:55
dokument Ogłoszenie o naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty z zakresu sportu. - dokument stracił ważność 2017-03-17 14:12:14
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie. 2017-03-17 13:32:54
dokument Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku 2017-03-14 13:52:53
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2017-03-06 11:50:00
dokument Zawartość strony o tytule: Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie pn. "Zawody Grand w wędkarstwie" 2017-02-22 14:29:28
dokument Nabór ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2017-01-26 14:11:58
katalog Zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w 2017r. 2016-12-19 08:23:22
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i archiwizacji logów z systemu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 2016-12-15 15:49:02
katalog Postępowanie nr OR.271.2.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017. 2016-12-15 14:01:02
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i archiwizacji logów z systemu komputerowego. 2016-12-15 08:52:36
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017 2016-11-23 12:02:43
katalog Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017". 2016-11-22 08:09:52
dokument Zarządzenie 525/2016 z dnia 03.10.2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic będących w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych 2016-10-24 11:15:10
katalog Zapytanie ofertowe na realizację dostawy i wdrożenia systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady. 2016-10-14 14:50:16
dokument Informacja o wynikach postepowania dotyczącego kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2016-2017 2016-10-14 08:45:52
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Zawody Grand Prix w wędkarskie" - dokument stracił ważność 2016-10-06 13:38:29
dokument Zmiana terminu składania ofert na realizację kompleksowego zamówienia dostaw gazu ziemnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-05 10:10:53
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-29 16:04:29
dokument Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dznia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-09-23 12:57:33
dokument sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-09-20 14:27:22
dokument Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II. półroczu 2016 r. 2016-08-22 14:56:45
dokument Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r. 2016-08-19 12:18:36
dokument Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II. półroczu 2016 r. 2016-08-04 11:48:07
dokument Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania koszykówki w II. lidze w II. półroczu 2016. 2016-06-20 13:23:30
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "40-sto lecie Koła PZW Kąty Wrocławskie" 2016-06-08 14:43:22
dokument Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu koszykówki w II Lidze w II. półroczu 2016 r. 2016-05-31 10:58:43
dokument OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PLANU TRANSPORTOWEGO - dokument stracił ważność 2016-04-29 14:47:47
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Promocja piłki nożnej poprzez udział orlików KS Bystrzycy Kąty Wrocławskie w turnieju DEICHMANN 2016" 2016-04-22 14:36:47
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wiosna z koszykówką" 2016-04-11 09:59:16
dokument Oferta na wsparcie realizacji zadania pt. "Turniej piłki nożnej dla dzieci o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-04-08 14:33:44
dokument Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert. 2016-04-05 15:08:31
dokument Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Turniej piłki nożnej dla dzieci rocznika 2008 oraz 2009-2010 o Puchar Burmistrza MiG Kąty Wr. 2016-04-01 14:24:18
dokument Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie pt. "I Mistrzostwa Kątów Wrocławskich w tenisie ziemnym o Puchar Burmistrza" 2016-04-01 10:57:01
dokument Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. " Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w JUDO 2016-03-29 15:38:58
dokument Regulamin pracy Komisji Konkursowej 2016-03-18 10:52:59
dokument Powołanie Komisji Konkursowej 2016-03-15 14:40:15
dokument Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku - II 2016-03-03 13:47:40
dokument Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku 2016-02-26 12:42:54
dokument Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2016-02-12 10:29:54
dokument Powołanie Komisji Konkursowej 2016-01-26 14:26:18
dokument Regulamin pracy Komisji Konkursowej 2016-01-26 14:23:26
dokument Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. 2016-01-12 15:08:02
dokument ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej 2016-01-12 14:58:18
dokument OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 2015-12-28 11:17:20
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2016 roku.." 2015-12-21 15:27:04
dokument Informacja o zmianie wyboru Oferenta na realizację dostawy komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby osób pełniących funkcję sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 2015-12-18 11:05:48
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pt.: Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2016 2015-12-14 08:02:49
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pt.: Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich w 2016 r. 2015-12-11 08:23:24
dokument Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do składania ofert na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2016 roku. 2015-12-04 15:11:54
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby osób pełniących funkcję sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli na terenie Gminy Katy Wrocławskie. 2015-12-04 14:04:36
dokument Informacja o zmianie do ogłoszonego zapytania ofertowego pn."Zaproszenie do złożenia oferty na realizację dostawy komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby osób pełniących funkcję sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie". 2015-12-01 15:43:57
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na realizację dostawy komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby osób pełniących funkcję sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli na terenie gminy Kąty Wrocławskie. 2015-11-26 14:27:29
dokument Informacja o zmianie w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na realizację zadania poniżej kwoty 30.000 EURO pt. "Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2016" 2015-11-25 15:25:02
dokument Zaproszenie do składania ofert na realizacji zadania poniżej kwoty 30.000 EURO pt. "Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w 2016r". 2015-11-20 14:51:15
dokument Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania poniżej kwoty 30.000 EURO pt. "Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2016" 2015-11-20 14:46:06
dokument Ogłoszenie o przetargu publicznym-licytacji samochodu ratowniczego MERCEDES LF409 - dokument stracił ważność 2015-11-17 15:26:35
dokument Przetarg publiczny - licytacja na sprzedaż pługa odśnieżnego PD - 03. - dokument stracił ważność 2015-10-28 11:17:55
dokument Przetarg publiczny - licytacja na sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego marki MERCEDES LF409 - dokument stracił ważność 2015-10-28 10:39:28
dokument I sesja Gminnej Rady Seniorów 2015-10-26 14:40:32
dokument obwieszczenie w sprawie wyników wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich 2015-10-26 14:35:27
dokument Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. 2015-09-30 15:04:20
dokument Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2015-09-11 12:52:32
dokument Zarządzenie nr 223/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118) projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 2015-09-08 13:03:59
dokument Nabór członków do Gminnej Rady Seniorów 2015-08-24 12:06:06
dokument Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2015 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. " ŚREDNIOWIECZNE KRZYŻE POKUTNE" 2015-08-21 13:55:38
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star 244. - dokument stracił ważność 2015-08-21 12:05:49
dokument Zarządzenie nr 177/2015 w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej. 2015-07-17 14:40:13
dokument Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku 2015-07-17 14:35:44
dokument Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 2015-07-09 11:39:56
dokument Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2015 roku. 2015-07-02 15:02:26
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia 1.9TDI 2015-05-15 14:32:14
dokument Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2015 roku. 2015-03-19 15:32:39
dokument zarządzenie nr 82/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej 2015-03-09 10:00:25
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pt: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie". 2015-02-18 15:09:35
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pt: "Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie". 2015-02-18 14:46:14
dokument zarządzenie nr 67/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2015-02-18 14:27:31
dokument Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 2015-02-18 11:30:06
dokument Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 2015-02-12 15:22:22
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Dostawa urządzeń sieciowych wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. - dokument stracił ważność 2015-02-11 13:38:50
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pt: Sukcesywną sprzedaż wraz z dostarczeniem materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015. 2015-02-11 12:36:50
dokument Odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania do ogłoszonego zapytania ofertowe dla zadania pt.: Sukcesywna sprzedaż wraz z dostarczeniem materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015. 2015-02-03 14:07:21
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pt.: Sukcesywna sprzedaż wraz z dostarczeniem materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015. 2015-01-30 11:30:41
dokument zarządzenie nr 33/2015 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2015 r. w zakresie sportu 2015-01-23 14:19:50
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2015r." 2015-01-23 13:33:55
dokument Protokół z otwarcia wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2015-01-19 13:53:53
dokument Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi serwisowej dla kopiarki Konica Minolta Bizhub-C550 w 2015 roku. 2015-01-09 12:06:01
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów w okresie od 02.01.2015 do 31.12.2015". 2014-12-31 12:05:18
dokument Zarządzenie nr 15 w sprawie określenia regulaminu prac komisji konkursowej 2014-12-22 14:52:26
dokument Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania komisji konkursowej 2014-12-22 11:37:58
dokument Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do składania ofert na realizację zadania: "Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2015r." 2014-12-19 18:57:39
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: "Dostawa urządzeń sieciowych (przełączników) wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2014-12-17 16:08:20
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Dostawa urządzeń sieciowych wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. - dokument stracił ważność 2014-12-11 14:07:57
dokument Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów w okresie od 02.01.2015 do 31.12.2015 roku. 2014-12-10 14:21:22
dokument konkurs w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2015 r. 2014-12-05 10:42:38
dokument zakończenie konsultacji społecznych dot. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. 2014-11-03 11:16:08
dokument Zaproszenie do konsultacji - dokument stracił ważność 2014-10-16 11:58:09
dokument Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2014 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. " Warsztaty Polskie Tradycje Ludowe związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia oraz Andrzejek" dla mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 2014-10-07 11:27:42
dokument Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2014 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. X Bieg i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2014-09-08 15:33:02
dokument Rozstrzygnięcie konkursu ofert na przyznanie dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. 2014-09-04 11:39:26
dokument Rozstrzygnięcie konkursu ofert na przyznanie dotacji celowej na realizację zadan publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w II półroczu 2014 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 2014-08-29 10:03:54
dokument Protokół z oceny ofert na zadania konkursowe w sprawie wsparcia wykonania zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego 2014-08-28 14:35:48
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie Publicznego Transportu Drogowego. - dokument stracił ważność 2014-08-20 14:14:43
dokument Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku Nr 594 z późn. zm.) oraz uchwały RM, nr XVII/171/12 z dnia 27.01.2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r.poz.837 i 1524) ogłasza z dniem 20 Sierpnia 2014 r. nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku 2014-08-20 09:42:44
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza 2014-08-14 13:36:59
dokument Rozstrzygnięcie konkursu ofert na przyznanie dotacji celowej na realizację zadan publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w II półroczu 2014 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 2014-08-14 13:09:13
dokument Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy w II półroczu 2014 roku. 2014-08-13 11:00:03
dokument Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w II półroczu 2014 roku. 2014-07-23 14:07:57
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wirtualizacji środowiska serwerowego wraz z dostawą oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego urządzeń oraz usługą przeszkolenia pracowników Zamawiającego 2014-07-10 08:00:42
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wirtualizacji środowiska serwerowego wraz z dostawą oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego urządzeń oraz usługą przeszkolenia pracowników Zamawiającego 2014-06-26 14:53:34
dokument Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie złożona zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234, poz 1536) pt. "Organizacja międzywojewódzkich zawodów JUDO dla dzieci w Kątach Wrocławskich". 2014-04-17 12:21:29
dokument Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2014 roku. 2014-03-20 11:30:53
dokument Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej 2014-02-26 13:24:12
dokument Nabór członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2014 roku 2014-02-18 09:59:25
dokument Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy w 2014 roku. 2014-02-11 15:10:12
dokument Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2014 roku. 2014-02-03 13:03:40
dokument Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym (licytacji) służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia kombi 1.9TDI 2014-01-28 16:48:19
dokument Protokoły z otwarcia i oceny wniosków na realizację zadań publicznych gminy na 2014 r. 2014-01-22 15:19:13
dokument Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym (licytacji) służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia kombi 1.9TDI 2014-01-04 19:39:43
dokument Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia Regulaminu Prac Komisji Konkursowej 2013-12-30 11:10:43
dokument Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej 2013-12-30 11:06:29
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 roku 2013-12-23 14:25:38
dokument Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 2013-12-18 14:48:40
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2014 r. 2013-12-06 12:43:55
dokument Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku 2013-12-06 12:32:55
dokument Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów w okresie od 02.01.2014 do 31.12.2014 roku. 2013-12-04 15:37:07
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia kombi 1.9TDI 2013-12-03 17:36:52
dokument Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2013 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dznia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-10-31 08:07:30
dokument Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2013 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dznia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-10-03 11:52:20
dokument Przywrócenie dostępności sieci hot-spot w obrębie Rynku w Kątach Wrocławskich. 2013-08-12 08:43:57
dokument Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2013 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dznia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2013-08-01 13:36:30
dokument Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 2013-07-12 09:25:15
dokument Zaproszenie do konsultacji 2013-06-21 12:10:12
dokument Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2013 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dznia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-06-10 09:53:16
dokument Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w 2013 r. złożona zgodnie z art. 19a Ustawy z dznia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-04-30 11:06:52
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012. 2013-04-24 11:39:32
dokument Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2013 r. 2013-03-20 09:08:51
dokument Protokół z oceny ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2013 r. 2013-03-18 11:10:51
dokument Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej 2013-03-05 15:13:57
dokument Nabór członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2013-02-11 13:59:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2013-02-11 13:57:58
dokument Rozstrzygnięcie konkursu ofert na przyznanie dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 2013-02-11 13:55:11
dokument Rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla Stowarzyszeń w 2012 r. 2013-02-06 12:39:07
dokument zarządzenie w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 2013-01-22 14:06:46
dokument Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku 2013-01-14 15:03:10
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2013-01-03 12:08:48
dokument Ogłoszenie o przetargu - licytacji samochodu osobowego Ford Transit L 2012-12-17 08:45:58
dokument Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów w okresie od 02.01.2013 do 31.12.2013 roku. 2012-12-12 14:20:44
dokument Zarządzenie Burmistrza Miasta i gminy Katy Wrocławskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Katy Wrocławskie w 2012 roku w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Smolec i Kąty Wrocławskie. 2012-09-10 11:01:03
dokument Zarządzenie Burmistrza UMiG Katy Wrocławskie w sprawie powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2012 roku. 2012-08-27 13:07:50
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert 2012-08-10 08:48:09
dokument Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2012 r. 2012-08-10 08:00:49
dokument ZMIANA WNIOSKU O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 2012-07-16 13:44:09
dokument Rozstrzygnięcie ofert na przyznanie dotacji celowej na realizację zadań publicznych 2012-07-12 15:05:49
dokument Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2012-06-15 07:50:44
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych. 2012-02-02 11:48:16
dokument Ograniczona dostępność sieci hot-spot. 2012-02-02 11:40:50
dokument Informacja o wynikach konsultacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2013 2011-11-25 13:03:43
dokument Gmina zleci wykonanie nowej tablicy informacyjnej w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie 2011-11-02 14:09:09
dokument W związku z trwającym remontem budynku urzędu informację o przeniesionych wydziałach udziela biuro obsługi klienta 2011-06-22 10:34:10
dokument Publiczny punkt dostępu do Internetu Hot-Spot na Rynku w Kątach Wrocławskich 2011-06-22 08:48:43
dokument Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia postępowania o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2011-05-31 09:17:04
dokument Ogłoszenie - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi - ul. Wiśniowej na odcinku Krzeptów-Smolec gmina Kąty Wrocławskie 2011-05-25 15:27:21
dokument Ogłoszenie o konsultacjach 2010-12-08 15:58:27
dokument Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie przeznaczonej do dzierżawy. 2010-03-01 12:52:34
dokument Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie przeznaczonej do dzierżawy. 2010-03-01 12:49:25
dokument Zebranie mieszkańców wsi Wszemiłowice-Jurczyce 2010-03-01 12:43:09
dokument Zebranie mieszkańców wsi Nowa Wieś Kącka 2010-03-01 12:39:05
dokument Zebranie mieszkańców osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich 2010-03-01 12:37:55
dokument Zebranie mieszkańców osiedla nr 1 w Katach Wrocławskich 2010-03-01 12:35:35
dokument Zebranie mieszkańców osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich 2010-03-01 12:33:58