Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sekretarz Gminy

 

Monika Kwil - Skrzypińska

funkcja: Sekretarz Gminy
adres: Rynek Ratusz 1,
55-080 Kąty Wrocławskie
nr pokoju: 1c
telefon: 071 390 72 15
fax: 071 390 72 01
e-mail: sekretarz@katywroclawskie.pl
nadzorowane komórki urzędu: Wydział Organizacyjny
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Dróg i Transportu
Wydział Zamówień Publicznych
Samodzielne stanowisko ds. Kadr

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności: 

1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
2. Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza.
3. Koordynowanie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
 1) spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 2) spraw z zakresu procedury naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
 3) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych z zakresu gospodarowania etatami i funduszem płac.
4. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych oraz stażów.
5. Przedkładanie   Burmistrzowi   propozycji   usprawnienia   pracy   w   Urzędzie, dbanie o wizerunek w relacji Urząd – klient.
6. Nadzorowanie zadań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi i referendami oraz spisami ogłoszonymi prze GUS.
7. Nadzorowanie i monitorowanie sposobu załatwiania indywidualnych spraw klientów, w tym skarg i wniosków.
8. Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu.
9. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji upoważnień i pełnomocnictw.
10. Wykonywanie zadań koordynujących w stosunku do komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przez Gminę zadań określonych przepisami prawa, uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Burmistrza.
11. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami w bieżącej pracy Urzędu.
12. Wykonywanie zadań koordynujących funkcjonowanie kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.
13. Aktualizacja regulaminu organizacyjnego oraz bieżący nadzór nad przygotowaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych.
14. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
15. Nadzorowanie gospodarowania mieniem Gminy użytkowanym przez Urząd,
16. Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków.
17. Pełnienie funkcji Kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
18.  Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
19. Nadzorowanie działalności następujących komórek organizacyjnych: Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Dróg i Transportu, Wydział Zamówień Publicznych oraz samodzielnego stanowiska ds. kadr.
20. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 13-10-2009 14:11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Krysmalski 12-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 09-05-2019 09:56:31