Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gmina Kąty Wrocławskie

Numer identyfikacyjny

REGON 93193505200000

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS

portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny

ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

 

Stan w dniu 01 stycznia 2021 roku

Termin przekazania:

do 31 marca 2021 roku

 

 

Obowiązek przekazania danych wynika z artykuł 11 ustawy 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw 2019 pozycja 1696, z późniejszymi zmianami).

Dane kontaktowe:

E-mail sekretariatu podmiotu:  sekretariat@katywroclawskie.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: or@katywroclawskie.pl

Telefon kontaktowy: 713907146

Data: 30 marca 2021 roku

Miejscowość: Kąty Wrocławskie

Lokalizacja siedziby: podmiotu

Województwo dolnośląskie

Powiat wrocławski

Gmina Kąty Wrocławskie (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie artykułu 11 ustawy 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do  wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 37

Pytanie 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

Odpowiedź: NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

Odpowiedź: NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

Odpowiedź: NIE

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

Odpowiedź: NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

Odpowiedź: Do budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wchodzi się głównym wejściem od strony Rynku do którego prowadzą schody oraz drugim wejściem bocznym prowadzącym przez dziedziniec budynku do dźwigu windowego. Do budynku Biura Obsługi w Smolcu wchodzi się bezpośrednio z chodnika. Budynki przeznaczone na świetlice wiejskie, których w sumie jest 35 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie nie posiadają w większości przystosowania dla osób z niepełnosprawnością – ułatwiony dostęp do wejścia głównego dostępny jest w świetlicach w miejscowościach: Pełcznica, Kębłowice, Nowa Wieś Wrocławska, Kilianów oraz Małkowice. W budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie dla osób poruszających się na wózku dostępne są dwie kondygnacje: parter i 1 piętro. Budynek zbudowany jest na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem, wokół dziedzińca znajdują się korytarze komunikacji ogólnej, co sprawia, że układ komunikacyjny jest czytelny.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dziennik Ustaw 2019 pozycja 848), zwaną UdC, w związku z artykuł 2 oraz artykuł 6 pkt 2 ustawy UzD.

Pytanie 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności?

Odpowiedź:

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności:

1. www.katywroclawskie.pl - częściowo zgodna, data sporządzenia 10 lipca 2020 roku

2. http://bip.katywroclawskie.pl - częściowo zgodna, data sporządzenia 10 lipca 2020 roku

Pytanie 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności?

Odpowiedź:

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 1

Zgodność z UdC

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

eK@tyWroclawskie - Niezgodna

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Odpowiedź:

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,

3. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,

4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTube.

5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

6. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

- cel linku nie jest odpowiednio określony,

- opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Pytanie 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

Odpowiedź:

a. Kontakt telefoniczny TAK

b. Kontakt korespondencyjny TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych TAK

e. Przesyłanie faksów TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) TAK

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) NIE

Pytanie 2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

Odpowiedź: NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

Pytanie 3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

Odpowiedź: NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

Odpowiedź: NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

Odpowiedź: NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – to jest od 20.09.2019 roku do 01.01.2021 roku.

Pytanie 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

Odpowiedź: NIE

Pytanie  2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

Odpowiedź: NIE

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO na dzień 31.01.2021 r_.pdf (PDF, 115.32Kb) 2021-03-31 15:39:28 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Krzuszcz 31-03-2021 15:39:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 31-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Krzuszcz 31-03-2021 15:44:24