Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rok 2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XXXII/435/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2017-07-06 09:55:35
dokument Uchwała nr XXXII/434/17 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2017-07-06 09:47:58
dokument Uchwała nr XXXII/433/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2017-07-06 09:42:27
dokument Uchwała nr XXXII/432/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2017-07-06 09:37:18
dokument Uchwała nr XXXII/431/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej 2017-07-06 09:33:08
dokument Uchwała nr XXXII/430/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej 2017-07-06 09:28:15
dokument Uchwała nr XXXII/429/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej 2017-07-06 09:24:16
dokument Uchwała nr XXXII/428/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-07-06 09:20:04
dokument Uchwała nr XXXII/427/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-07-06 09:15:19
dokument Uchwała nr XXXII/426/17 w sprawie zmiany uchwały nr XX/272/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2017-07-06 09:04:52
dokument Uchwała nr XXXII/425/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-07-05 15:52:20
dokument Uchwała nr XXXII/424/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-05 15:46:21
dokument Uchwała nr XXXII/423/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-05 15:42:32
dokument Uchwała nr XXXII/422/17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr V/56/07 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniającej uchwałę ne VII/81/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie realizacji inwestycji lokalnych 2017-07-05 15:37:36
dokument Uchwała nr XXXII/421/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-07-05 15:33:09
dokument Uchwała nr XXXII/420/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-07-05 15:29:05
dokument Uchwała nr XXXII/419/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-07-05 15:25:49