Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.59.2020/10 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mo-kronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie 2021-05-12 08:22:50
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko - Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III łagiewniki - Wrocław (Magnice) 2021-05-05 13:08:43
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.10.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Projekt przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej ul. Chłopska oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 175/4, 186/1, 186/2, 186/20, 181, 182/126, 544/1 związana z obiektem handlowym w Smolcu, ul. Chłopska, dz. nr 186/4 AM ? 7 obręb 0025 Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, powiat Wrocławski? realizowanego na działkach nr ewid. 175/4, 186/1, 186/2, 186/20, 181, 182/126, 544/1 AM ? 7 obręb Smolec gmina Kąty Wrocławskie. 2021-05-04 09:00:42
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.46.2020/21 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie 2021-04-26 14:01:51
dokument obwieszczenie nr OSIR.6220.46.2020/22 w sprawie postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie?. 2021-04-26 14:00:23
dokument Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mokrej karmy dla zwierząt zlokalizowanej na terenie zakładu Nestle Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej 2021-04-26 08:09:34
dokument obwieszczenie OSiR.6220.9.2021/6 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) ? Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194?. 2021-04-26 08:02:24
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.9.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) ? Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194?. 2021-04-26 08:00:24
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok?, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec 2021-03-22 09:47:11
dokument obwieszczenie nr OSIR.6220.46.2020/19 w sprawie postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie?. 2021-03-16 15:04:25
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.59.2020/9 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mo-kronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie 2021-03-11 08:53:01
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.6.2020/33 o o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie?, realizowanego na działkach nr ewid. 1/35, część dz. nr ewid. 1/49 AM-1 obręb Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-03-11 08:50:29
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/17 o o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowie budynku socjalno ? biurowego i budowie budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7? realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie?. 2021-03-09 14:40:59
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.46.2020/13 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie 2021-02-18 14:27:19
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.60.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok?, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-02-17 08:40:18
dokument obwieszczenie OSiR.6220.50.2020/15 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowie budynku socjalno ? biurowego i budowie budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2021-01-22 08:12:13
dokument obwieszczenie OSiR.6220.59.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na BudowIE centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-01-14 15:04:18
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.59.2020/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-01-14 15:03:01
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.60.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok?, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-01-11 07:34:01
dokument obwieszczenie OSiR.6220.28.2020/13 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu robót geologiczno - wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, zlokalizowanego na działce nr ewid. 7/32 AM-1 obręb Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-01-08 12:37:37
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.46.2020/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce nr ewid. 142/21 AM-1 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie 2021-01-04 13:25:31
dokument obwieszczenie OSiR.6220.46.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 142/21 AM-1 obręb Sadków 2021-01-04 13:21:32
dokument obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/13 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą". 2020-12-31 12:00:31
dokument obwieszczenie OSiR.6220.50.2020/13 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7" realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-31 07:39:35
dokument obwieszczenie OSiR.6220.28.2020/11 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu robót geologiczno ? wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, realizowanego na działkach nr ewid. 7/32 obręb Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-23 14:36:48
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/12 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, przebudowa budynku socjalno - biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-17 08:48:57
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.24.2020/14 o o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20, 580/4, 580/5, 580/2 AM-1 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-09 10:58:44
dokument zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 16.11.2020 r. 2020-12-08 15:19:40
dokument obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/11 o o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą". 2020-12-08 14:04:06
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.45.2020/14 o zawieszeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo - żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2020-12-02 15:13:35
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.45.2020/15 o konieczności przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-02 15:11:23
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2020-11-18 09:06:12
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.45.2020/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo ? żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie 2020-11-17 08:33:22
dokument obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną?. 2020-11-17 08:31:25
dokument obwieszczenie OSiR.6220.17.2020/10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2020-11-02 07:56:55
dokument Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie wydania odmawiającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 00 ton/rok", planowanej do realizacji na działkach nr 185/8 i 185/6 Am - 1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie oraz o prawach stron postępowania odwoławczego 2020-10-21 09:46:41
dokument obwieszczenie OSiR.6220.50.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, przebudowa budynku socjalno-biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6-7", realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-10-20 11:54:47
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.50.2020/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, przebudowa budynku socjalno-biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6-7", realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-10-20 11:53:10
dokument obwieszczenie OSiR.6220.28.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót geologiczno-wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, realizowanego na działkach nr ewid. 7/32 AM-1 obręb Kębłowice 2020-10-20 11:50:17
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.28.2020/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonanie robót geologiczno-wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, realizowanego na działce nr ewid. 7/32 AM-1 obręb Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-10-20 11:47:55
dokument obwieszczenie OSiR.6220.30.2020/10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa stacji LNG wraz z towarzyszącą infrastrukturą". 2020-10-20 11:45:05
dokument obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/10 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną?, realizowanego na działkach nr ewid. 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20, 580/4, 580/2 AM-1 obręb Smolec, przez inwestora ? Omega Osada Sportowa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Topolowa 12,55-080 Smolec. 2020-10-13 15:16:23
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.27.2020/9 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 132/56 i 132/80 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2020-10-08 08:39:10
dokument obwieszczenie OSiR.6220.45.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce, realizowanego na działkach nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce 2020-10-08 08:35:32
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.9.2020/2 o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Daniel" 2020-10-07 10:39:30
dokument obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/31 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu. 2020-10-06 09:05:10
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.8.2020/2 o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 418 "Widawa" Wrocław 2020-10-05 11:52:16
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.7.2020/2 o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 426 "Puchacz - Wrocław" 2020-10-02 08:39:36
dokument Obwieszczenie nr OSIR.6220.45.2020/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce, realizowanego na działkach nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-09-25 14:14:20
dokument obwieszczenie OSiR.6220.10.2020/14 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok - dokument stracił ważność 2020-08-12 09:19:09
dokument obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/29 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodaro-waniem terenu w Zabrodziu, realizowanego na działce nr ewid. 1/35 i części działki nr ewid. 1/49 AM-1 obręb Zabrodzie 2020-07-31 10:26:14
dokument obwieszczenie nr OSiR.6220.24.2020/9 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, par-kingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Projekt bu-dowlany zamienny w zakresie zmian w zagospodarowaniu terenu, budowy parkingu podziemnego oraz budowy dodatkowych budynków 15/H, 16/H, 17/H z garażem w kondygnacji podziemnej, realizowane-go na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20 580/4, 580/5, 580/2 AM-1 obręb Smolec 2020-07-31 10:21:51
dokument obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/8 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 132/56 i 132/80 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2020-07-31 10:00:34
dokument obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/3 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 132/56 i 132/80 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2020-07-31 09:57:43
dokument ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o przystąpieniu do aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Część dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2020 2020-07-17 09:22:40
dokument obwieszczenie OSiR.6220.15.2020/20 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle 2020-07-16 14:48:16
dokument obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/52 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2020-07-15 14:16:35
dokument obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/7 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20 580/4, 580/5, 580/2 AM-1 obręb Smolec 2020-07-08 14:11:58
dokument obwieszczenie OSiR.6220.10.2020/11 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie 2020-07-06 14:35:55
dokument obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/25 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługa-mi w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu wydania 2020-07-01 13:37:58
dokument obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/49 -przedłużenie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno -magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą -faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-07-01 13:34:44
dokument obwieszczenie OSiR.6220.10.2020/10 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-07-01 13:30:33
dokument obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20 580/4, 580/5, 580/2 AM-1 obręb Smolec 2020-07-01 13:27:02
dokument obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/47 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 81/1, 82/4, 83/5, 84/5 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2020-06-23 12:22:48
dokument obwieszczenie OSiR.6220.55.2019/22 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno - usługowe Prologis Park Wrocław V, na potrzeby wytwórni panierek, realizowanego na działkach nr ewid. 116/5, 116/10, 116/11 i 116/12 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-06-23 12:19:06
dokument obwieszczenie OSiR.6220.15.2020/18 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowe-rowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle 2020-06-23 12:14:22
dokument obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/21 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika LNG o pojemności do 60 m3 jako rozbudowy instalacji gazowej LNG o dodatkowy zbiornik, na terenie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 314/7, 314/2, 314/3, 314/4, 314/9 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica oraz na działce nr ewid. 3/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-06-19 13:10:14
dokument obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/45 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-06-16 12:10:47
dokument obwieszczenie OSiR.6220,15.2020/16 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsiewzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich 2020-06-03 15:45:47
dokument obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/23 o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu 2020-05-29 14:25:58
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/19 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika LNG o pojemności do 60 m3 jako rozbudowy instalacji gazowej LNG o dodatkowy zbiornik, na terenie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica oraz na działce nr ewid. 3/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-05-27 07:58:02
dokument obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/20 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-05-27 07:53:58
dokument obwieszczenie OSiR.6220.15.2020/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej 2020-05-26 09:07:15
dokument obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/44 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Centrum Logistyczne MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 81/1, 82/4, 83/5, 84/5 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie, przez inwestora MLP WROCŁAW WEST Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków 2020-05-21 15:28:12
dokument obwieszczenie OSiR.6220.9.2020/12 o wydaniu decyzji Nr 10/2020, znak OSiR.6220.9.2020/11, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadowice-Małkowice, ul. Polna - Parkowa 2020-05-14 08:11:41
dokument obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/42 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą-faza 6 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem ujednolicenia akt 2020-05-08 08:58:30
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/37 - o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West 2020-04-17 14:53:23
dokument obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/36 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno -magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastruk-turą towarzyszącą- faza 6 2020-04-17 14:47:58
dokument obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/17 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika LNG o pojemności do 60 m3 jako rozbudowy instalacji gazowej LNG o dodatkowy zbiornik, na terenie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego 2020-04-17 14:43:56
dokument obwieszczenie OSiR.6220.39.2019/27 o wydaniu decyzji nr 09/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo -magazynowo - usługowego z częściami socjalno - biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, realizowanego na działkach ewid. nr 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie 2020-04-09 14:20:25
dokument obwieszczenie OSiR.6220.43.2019/17 o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, wewnętrzną drogą dojazdową, parkingami naziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Projekt Budowlany zamienny 2020-04-09 10:55:53
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.15.2020/7 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle 2020-04-01 09:16:35
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.15.2020/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle 2020-04-01 09:09:48
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.43.2019/15 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, wewnętrzną drogą dojazdową, parkingami naziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Projekt Budowlany zamienny, realizowanego na działkach nr ewid. 182/51, 182/55, 182/56, 182/121 i 576/6 AM-1 obręb Smolec 2020-03-30 14:07:05
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/13 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu 2020-03-26 07:55:56
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/26 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West 2020-03-23 10:59:16
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/25 - zawiadomienie o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West 2020-03-20 13:30:54
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.9.2020/10 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadowice - Małkowice, ul. Parkowa - Polna 2020-03-20 09:34:29
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/8 wystąpienie do organów opiniujących w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika LNG o pojemności do 60 m3 jako rozbudowy instalacji gazowej LNG o dodatkowy zbiornik, na terenie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego 2020-03-18 15:25:08
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika LNG o pojemności do 60 m3 jako rozbudowy instalacji gazowej LNG o dodatkowy zbiornik, na terenie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego 2020-03-18 15:20:10
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.49.2019/14 o wydaniu decyzji nr 06/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, znak: OSIR.6220.49.2019/13 zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 3/2019, znak OSIR.6220.28.2018/16 z dnia 15 lutego 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego RTP Polska Sp.z o.o. na terenie Prologis Park Wrocław 2020-03-18 11:39:50
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/32 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno - biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą faza 6 2020-03-18 11:31:40
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.43.2019/14 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, wewnętrzną drogą dojazdową, parkingami naziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Projekt Budowlany zamienny 2020-03-17 08:52:43
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.6.2020/9 o wystąpieniu do organów opiniujących z wnioskiem co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu 2020-03-05 13:14:35
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.1.2020/23 o przekazaniu organom opiniującym uzupenienia informacji w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6 2020-03-03 08:12:58
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.9.2020/6 o wystąpieniu do organów opiniujących w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadowice - Małkowice, ul. Polna - Parkowa 2020-02-26 09:46:16
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.9.2020/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadowice - Małkowice, ul. Polna - Parkowa 2020-02-26 09:40:49
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/15 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6 2020-02-26 09:24:35
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.36.2019/17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną zlokalizowany na działkach 112/3, 111/2, 110/2, 108/2, 107/2, 106/2, 105/2, 104/2, 103/3 w obrębie 0001 Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie 2020-02-04 14:57:48
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu, realizowanego na działce nr ewid. 1/35 i części działki nr ewid. 1/49 AM-1 obręb Zabrodzie. 2020-02-04 14:08:45
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/10 o wystąpieniu do organów opiniujących w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-01-23 09:39:17
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.32.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kompleks hal produkcyjno-magazynowych (z częściami biurowymi) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce nr ewid. 75/16 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-01-17 11:57:09
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/15 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West realizowanego na działkach nr ewid. 81/1, 82/4, 83/5, 84/5 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2020-01-16 09:10:28
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/12 o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 81/1, 82/4, 83/5, 84/5 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2020-01-16 09:06:35
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.1.2020/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-01-16 08:37:30
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.19.2019/2 o terminie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Odyniec 2019-12-23 13:16:25
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.43.2019/7 o przedużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, wewnętrzną drogą dojazdową, parkingami naziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Projekt Budowlany zamienny 2019-12-17 14:04:35
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/7 o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West w Mokronosie Dolnym 2019-12-06 12:20:03
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 81/1, 82/4, 83/5, 84/5 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2019-12-04 11:37:04
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.35.2019/15 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 09/2019, znak OSIR.6220.35.2018/25, z dnia 4 kwietnia 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół przemysłowo magazynowo usługowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną 2019-12-04 11:32:54
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.43.2019/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, wewnętrzną drogą dojazdową, parkingami naziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Projekt Budowlany zamienny, realizowanego na działkach nr ewid. 182/51, 182/55, 182/56, 182/121 i 576/6 AM-1 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie 2019-12-03 13:03:27
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.18.2019 o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Odyniec Środzie Śląskiej 2019-11-26 12:33:54
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.12.2019/29 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wewnętrznej stacji paliw, realizowanego na działce nr ewid. 111/6 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2019-11-13 07:57:21
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.16.2019 o terminie polowań zbiorowych WKŁ Daniel we Wrocławiu 2019-11-06 08:03:36
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.18.2019/23 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjno-magazynowa DC4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Centrum Usługowo-Logistycznym Prologis Park Wrocław IV w Kątach Wrocławskich 2019-11-05 09:35:19
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.14.2019/1 o terminach polowań zbiorowych WKL Widawa w sezonie 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-10-23 09:49:46
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.13.2019/1 o terminie polowania zbiorowego 2019-07-31 13:05:26
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/30 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2019-06-10 15:10:28
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.4.2019/17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, realizowanego na działkach nr ewid. 127/3, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 132/2, 137, 138, 136/1, 136/2, 135/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie 2019-05-15 13:11:54
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.37.2018/18 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty wrocławskie 2019-05-13 08:29:52
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.36.2018/23 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid.: 3/11, 3/9, 4/12, 4/10, 4/8, 102/5 oraz 5/6 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2019-05-09 09:20:45
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/28 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2019-04-25 14:45:01
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/16 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie 2019-04-19 11:52:37
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.35.2018/26 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół przemysłowo - magazynowo - usługowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, realizowanego na działkach nr ewid. 314/1, 314/2, 314/3, 314/4 i 314/5 obręb Pietrzykowice ? Rybnica oraz na działce nr ewid. 3/1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie 2019-04-08 10:00:22
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/15 o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie, realizowanego w obrębach Zabrodzie, Gądów-Jaszkotle i Nowa Wieś Wrocławska 2019-04-03 08:08:40
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/14 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie, realizowanego w obrębach Zabrodzie, Gądów-Jaszkotle i Nowa Wieś Wrocławska 2019-04-03 08:03:40
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.30.2018/23 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w miejscowości Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 62/3 i 62/4 AM-24 obręb Kąty Wrocławskie 2019-03-29 12:54:16
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.29.2018/17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie zakłądu Ingram Micro Services Sp. z o.o. realizowanego na działkach nr ewid. 128/63 i 128/55 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2019-03-29 12:41:59
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.12.2018/24 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z LPG, myjnią automatyczną, myjnią ręczną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną na działce nr 75/1 i 75/2 oraz odprowadzeniem wód opadowych do cieku wodnego na dz. nr 76 AM 1 obręb Mokronos Dolny, przy ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym 2019-03-28 08:52:43
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17.2018-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce II ? 1, realizowanego na działkach nr ewid. 109/30, 116/27 i 120/1 AM-1 obręb Stoszyce 2019-03-14 10:25:39
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/21 o nowym terminie załatwienia sprawy w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2019-03-08 12:16:48
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.28.2018/17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego RTP Polska Sp. z o.o. na terenie Prologis Park Wrocław, realizowanego na działce nr ewid 116/12 obręb Nowa Wieś Wrocławska. 2019-02-20 12:09:42
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.14.2018/21 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków na potrzeby myjni samochodowej, realizowanego na działce nr ewid. 546/9 obręb Smolec 2019-02-19 09:21:12
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.27.2018/18 o wydaniu decyzji nr 4/2019 zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 7/2016, znak OSIR.6220.37.2015-10 z dnia 08 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym 2019-02-19 08:21:16
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/9 o nowym terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie 2019-02-15 14:52:08
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/18 o ponownym skierowaniu wniosku do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-02-15 14:48:47
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/15 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2019-02-15 14:43:45
dokument Informacja Marszałka Województwa Dolnosląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego 2019-01-31 13:34:32
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie 2019-01-22 12:43:44
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.2.2019 o terminie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Odyniec 2019-01-10 13:07:32
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/11 o terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2019-01-09 11:37:46
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.12.2018/17 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z LPG, myjnią automatyczną, myjnią ręczną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną na działce nr 75/1 i 75/2 oraz odprowadzeniem wód opadowych do cieku wodnego na dz. nr 76 AM 1 obręb Mokronos Dolny, przy ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym 2019-01-07 09:16:15
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.1.2019 o terminie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Odyniec 2019-01-02 11:24:45
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.9.2018 o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2018-12-19 11:28:39
dokument Obwieszczenie OSIR.6151.8.2018 o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich 2018-11-30 09:41:43
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/8 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2018-11-26 13:45:12
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2018-11-26 13:25:13
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.29.2018/7 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie zakładu Anovo Polska Sp. z o.o., realizowanego na działkach nr ewid. 128/63 i 128/55 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2018-11-05 14:21:42
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.12.2018/12 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z LPG, myjnią automatyczną, myjnią ręczną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną na działce nr 75/1 i 75/2 oraz odprowadzeniem wód opadowych do cieku wodnego na dz. nr 76 AM 1 obręb Mokronos Dolny, przy ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym - dokument stracił ważność 2018-10-29 10:35:09
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.4.2018-17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych w Sośnicy, realizowanego na działce nr ewid. 185/7 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec 2018-09-28 07:59:37
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2018-13 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie parkingu na terenie zakładu Volvo Polska w Pietrzykowicach, realizowanego na działkach 120/5 i 120/8 AM-1 obręb Baranowice 2018-09-28 07:55:15
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11.2018-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjno-magazynowa DC4 (dawniej DC5) wraz z niezbędną infrastrukturą w Centrum Usługowo-Logistycznym w Kątach Wrocławskich, działka nr 64/5 AM-24 obręb Kąty Wrocławskie, część działki nr 64/1 AM-24 obręb Kąty Wrocławskie 2018-07-30 11:29:36
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.14.2017-15 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej i budynku biurowego zakładu CABINPLANT Sp. z o.o., realizowanego na działkach nr ewid. 24 i 25 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie 2017-12-01 08:12:17
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.19.2017-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą i małą architekturą na działkach nr ewid. 7/4, 7/5 i 7/6 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie 2017-11-03 11:01:35
dokument Informacja OSIR.602.1.2017-8 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 2017-10-30 10:20:49
dokument Obwieszczenie OSIR.602.1.2017-7 o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 2017-10-26 12:28:43
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.15.2017-15 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zad. 3 Przebudowa zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06), Zad. 4 Przebudowa zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07), realizowanego na działce nr ewid. 354 AM-1 obręb Wszemiłowice - Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:12:10
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. 2017-10-05 09:49:09
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 3/4, 3/6 i 3/12 AM-2 obręb Kąty Wrocławskie 2017-08-18 11:09:53
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2017-8 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zielonych w Sośnicy, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/7 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, przyłącza i wjazd przez działkę nr 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec 2017-08-04 10:56:46
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.9.2017-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej i budynku socjalno-biurowego, budowa budynku kotłowni wraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 62/18, 62/14, 62/15, 63/4, 64/7, 115/2, 115/7 i 115/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-07-28 13:12:06
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzeenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-07-25 09:42:56
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11.2017-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z przyległą infrastrukturą na terenie Parku Prologis Wrocław V, realizowanego na działce nr ewid. 116/12 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-07-12 09:13:02
dokument Obwieszczenie Zarządu Marszałka Województwa Dolnosląskiego o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu oraz zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 2017-06-07 12:48:09
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.1.2017-12 o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa drogi gminnej ulica Ryszarda Chomicza wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 348 w Nowej Wsi Wrocławskiej 2017-06-05 13:21:45
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.34.2016-6 o wydaniu decyzji nr 10/2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice 2017-05-29 12:51:06
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-15 o uzupełnienuiu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie 2017-05-25 09:03:27
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-50 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Kilianów III", realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2017-05-04 11:36:21
dokument Obwieszczenie OSIR 6220.42.2016-12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Panattoni Park Nowa Wieś Wrocławska II: centrum logistyczno-przemysłowe z infrastrukturą techniczną 2017-05-04 11:32:47
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-9 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie 2017-03-22 14:44:29
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-44 o złożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2017-02-14 16:50:11
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-14 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa Siedlakowice I i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji, realizowanego na działkach nr ewid. 437/31, 437/40, 437/41, 437/43, 437/44, 437/45, 437/46, 437/47, 437/48, 437/49, 437/50, 437/51, 437/52, 437/42 dr, 437/38 dr, 507/dr AM-1 obręb Zachowice, gmina Kąty Wrocławskie i działkach nr ewid. 21/1, 21/2 AM-1 obręb Siedlakowice, gmina Sobótka 2017-02-10 14:30:43
dokument Zawiadomienie z 10 stycznia 2017r., o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 28 grudnia 2016r. (SKO 4136/15/16) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 1 marca 2016 r. (Nr 4/2016) ustalającej na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwziecia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2017-01-23 10:56:41
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.23.2016-14 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 7/2016, znak OSIR.6220.37.2015-10 z dnia 08 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym w Nowej Wsi Wrocławskiej, na działkach ewidencyjnych 52/12, 52/10 53/15, 53/5, 53/13, 53/17, 88/11 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-01-20 11:09:18
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.22.2016-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego na działkach nr ewid. od 4/10 do 4/97 AM-1 obręb Krzeptów 2017-01-02 13:02:17
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-40 o złożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2016-12-15 13:54:28
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.22.2016-9 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego Panattoni Park Wrocław II: zespołu hal magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 3/11, 3/9, 4/12, 4/10, 4/8, 5/6 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2016-11-09 12:12:09
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.34.2016-2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice, gmina Kąty Wrocławskie 2016-10-28 13:48:04
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-36 o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2016-10-14 08:24:56
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-9 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa Siedlakowice I i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji 2016-10-14 08:18:20
dokument Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 2016-09-26 08:57:55
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.17.2016-7 o wydaniu decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h w nowoodwierconej studni awaryjnej nr 8a na ujęciu wód podziemnych Torf Corporation Fabryka Leków w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 1/5 AM-17 obręb Kąty Wrocławskie 2016-09-02 13:00:50
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.36.2015-17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji hali przemysłowej, w której prowadzona będzie produkcja elementów do turbinowych silników lotniczych, realizowanego na działkach nr ewid. 75/12, 75/14 i 75/15 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska. 2016-08-11 14:06:48
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa ?Siedlakowice I? i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji, realizowanego na działkach nr ewid. 437/31, 437/40, 437/41, 437/43,437/44, 437/45, 437/46, 437/47, 437/48, 437/49, 437/50, 437/51, 437/52, 437/42 dr, 437/38 dr, 507/dr AM-1 obręb Zachowice i działkach nr ewid. 21/1, 21/2 AM-1 obręb Siedlakowice 2016-08-02 09:16:07
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.1.2016-11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno-przemysłowego z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 68/4, 69/2, 68/2, 67/6, 67/7, 66/7, 66/14, 65/3, 65/5, 66/12, 66/10, 66/8, 66/3, 66/17, 66/19, 67/9, 67/4, 67/3, 67/11, 65/7, 96, 100, 101, 99, 97/3, 97/2, 93/6, 66/9, 66/11, 66/13, 66/15, 98 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2016-06-28 07:59:14
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-32 o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-20 15:17:17
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.60.2016.JZ w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049, Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 i Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 2016-06-08 11:14:48
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-28 o uzupełnieniu raportu w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III 2016-05-10 13:51:19
dokument Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o prawach stron postępowania odwoławczego dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2016-04-19 09:13:34
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.37.2015-11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym w Nowej Wsi Wrocławskiej, na działkach ewidencyjnych 52/12, 52/10, 53/15, 53/5, 53/13, 53/17, 88/11 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2016-04-14 12:03:17
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.31.2014-30 o wniesieniu odwołania od decyzji nr 04/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2016-03-31 11:23:11
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.39.2015-9 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno-przemysłowego z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 18/5, 21/3 i 19 AM-1 obręb Cesarzowice 2016-03-24 14:16:24
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-20 o przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III 2016-03-16 10:19:13
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11.2015-63 o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 16 listopada 2015 r. (Nr 26/2015) o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego ?BIOS? z siedz. w Iławie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych w miejscowości Pietrzykowice 2016-03-14 10:02:54
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.31.2014-28 o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich. 2016-03-10 15:14:16
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.30.2015-13 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą przeznaczonego do chowu i hodowli drobiu w systemie ściółkowym, zlokalizowanego w Wojtkowicach. 2016-03-10 11:12:43
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.34.2015-11 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla terenów przy ulicy Marmurowej, Antracytowej, Bazaltowej, Granitowej, Topolowej i Chłopskiej w Smolcu 2016-02-16 11:38:20
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.26.2014-25 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej, na działce nr ewid. 276 AM-1 w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce. 2016-02-09 11:56:54
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-14 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2016-01-27 14:24:44
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.31.2014-25 o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Pracach projektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2016-01-13 15:10:20
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.26.2014-21 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej, na działce nr ewid. 276 AM-1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce 2016-01-08 14:44:13
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.34.2015-8 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla terenów przy ulicy Marmurowej, Antracytowej, Bazaltowej, Granitowej, Topolowej i Chłopskiej w Smolcu 2016-01-08 14:40:13
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.10-43.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2015-12-22 10:51:59
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13-11.2015 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2015-12-16 15:14:28
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.30-8.2015 uzupełnienie informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. rozbudowa obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą przeznaczonego do chowu i hodowli drobiu w systemie ściółkowym, zlokalizowanego w Wojtkowicach 2015-12-16 15:00:38
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11-60.2015 o wniesieniu przez Tadeusza Krężela ? Przedstawiciela Stowarzyszenia Ekologicznego ?BIOS? z/s w Iławie, zażalenie na postanowienie nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, znak OSIR.6220.11-52.2015 z dnia 16 listopada 2015 r., o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego ?BIOS? do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, na działce nr ewid. 222/123 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica i przekazaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 2015-12-09 15:31:51
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.34-2.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla terenów przy ulicy Marmurowej, Antracytowej, Bazaltowej, Granitowej, Topolowej i Chłopskiej w Smolcu. 2015-12-04 13:49:28
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11-56.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, na działce nr ewid. 222/123 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-12-02 10:14:14
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.10-34.2015 o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2015-11-25 12:00:46
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-53.2015 o wydaniu postanowienia odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS z/s w Iławie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, na działce nr ewid. 222/123 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 2015-11-20 09:03:13
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.14-14.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i modernizacji stacji paliw oraz towarzyszącej jej infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 3/3 AM-2 obręb Kąty Wrocławskie 2015-11-13 14:38:46
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-48.2015 o zgromadzeniu materiału dowodowego postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych na działce nr ewid. 222/123 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-11-03 15:19:18
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.2-23.2015 o wydaniu decyzji Nr 16/2015, znak: OSiR.6220.2-22.2015, o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. kopalnia odkrywkowa kruszywa naturalnego Kamionna I 2015-10-20 15:14:57
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.22-9.2015 o wydaniu decyzji nr 14/2015 znak OSiR.6220.22-8.2015 zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 22/2014, znak OSIR.6220.37-9.2015 z dnia 16 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Georg Utz Sp. z o.o. 2015-10-20 14:44:38
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.23-9.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - MOUNTPARK WROCŁAW, realizowanego na działkach nr ewid. 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7 i 131/8 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 2015-10-13 07:43:52
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-44.2015 o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych na działce nr ewid. 222/123 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-10-08 13:33:23
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.18-10.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowa magazynu z częścią biurowo-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie TORF CORPORATION - Fabryka Leków Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 11 w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 2/1 AM-17 obręb Kąty Wrocławskie 2015-10-01 13:32:24
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.30-5.2015 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. rozbudowa obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą przeznaczonego do chowu i hodowli drobiu w systemie ściółkowym, zlokalizowanego w Wojtkowicach, realizowanego na działkach nr ewid 63 i 64 AM-1 obręb Wojtkowice, gmina Kąty Wrocławskie 2015-09-25 08:26:52
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.16-13.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Wrocławskiej, realizowanego na działce nr ewid. 115/2 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. 2015-09-25 08:21:24
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11-39.2015 o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o uchyleniu w całości postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 8 maja 2015 r. o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego ?BIOS? z siedz. w Iławie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych w miejscowości Pietrzykowice, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji 2015-09-14 15:10:46
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.10-24.2015 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2015-09-14 15:06:22
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.10-25.2015 o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2015-09-14 15:01:05
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.15-9.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi łączącej drogę gminną nr 120605D z drogą wojewódzką nr 362 w gminie Kąty Wrocławskie, na odcinku Wszemiłowice-Stoszyce 2015-09-09 07:38:58
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11-37.2015 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Uruchomienie zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, realizowanego na działce nr ewid. 222/123 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-09-02 09:34:45
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11-36.2015 o ponownym wystąpieniu do do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskiem o ponowną opinię dot. realizacji przedsięwzięcia pn. Uruchomienie zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, realizowanego na działce nr ewid. 222/123 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-09-02 09:21:49
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.17-13.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowościach Krzeptów i Smolec, gm. Kąty Wrocławskie 2015-08-18 08:53:53
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.2-15.2015 uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. kopalnia odkrywkowa kruszywa naturalnego Kamionna I 2015-08-14 13:47:39
dokument Obwieszczenie OSIR.10-15.2015 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o opinię w/s potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2015-08-14 13:28:14
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-23.2014 o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o opinię dotyczącą realizacji przedsięwzięcia pn. Prace przedprojektowe w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania:Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2015-08-11 16:53:28
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-21.2014 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsiewziecia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Prace przedprojektowe w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2015-08-11 16:50:40
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.8-20.2015 o wydaniu decyzji nr 9/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Kąty Wrocławskie w ul. Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec 2015-08-10 09:46:30
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11-33.2015 o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o ponowną opinię dot. realizacji przedsięwzięcia pn. Uruchomienie zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, realizowanego na działce nr ewid. 222/64 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-08-05 14:51:11
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.11-31.2015 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Uruchomienie zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, realizowanego na działce nr ewid. 222/64 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-08-05 14:47:34
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.2-13.2015 o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Kopalnia odkrywkowa kruszywa naturalnego "Kamionna I" 2015-07-31 08:58:14
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.6-14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 23 lipca 2015 r. o wydaniu decyzji nr 07/2015, znak: OSiR.6220.6-13.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie myjni samochodowej z infrastrukturą i parkingami". 2015-07-24 15:00:37
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17-10.2015 o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowościach Krzeptów i Smolec, gm. Kąty Wrocławskie 2015-07-17 11:14:40
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17-8.2015 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązki przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowościach Krzeptów i Smolec, gm. Kąty Wrocławskie 2015-07-17 11:10:49
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.16-6.2015 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem)oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Wrocławskiej 2015-07-13 14:53:50
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.8-17.2015 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Kąty Wrocławskie w ul. Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec 2015-07-07 11:19:04
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-29.2015 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków oraz o opinię dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, realizowanego na działce nr ewid. 222/64 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-06-19 13:32:42
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-26.2015 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Uruchomienie zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, realizowanego na działce nr ewid. 222/64 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-06-19 13:30:08
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-25.2015 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych realizowanego na działce nr ewid. 222/64 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-06-19 13:22:27
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17-3.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowościach Krzeptów i Smolec, gm. Kąty Wrocławskie 2015-06-16 13:55:23
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.8-13.2015 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Kąty Wrocławskie w ul. Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec 2015-06-03 09:48:34
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-22.2015 o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu zażalenia na postanowienie o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych na działce nr ewid. 222/64 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-05-22 11:33:28
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-19.2015 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych na działce nr ewid. 222/64 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-05-20 09:18:36
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-16.2015 o wydaniu postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS z/s w Iławie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych w Pietrzykowicach dz. nr ewid. 222/64 2015-05-15 14:05:42
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-20.2014 o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Prace przedprojektowe w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2015-04-29 08:31:17
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-19.2014 o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskiem o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Prace przedprojektowe w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2015-04-29 08:27:03
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.2-8.2015 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Kopalnia odkrywkowa kruszywa naturalnego Kamionna I 2015-04-22 14:27:07
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-13.2015 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, realizowanego na działce nr ewid. 222/64 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-04-22 14:23:07
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.8-10.2015 o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Kąty Wrocławskie w ul. Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec - dokument stracił ważność 2015-04-08 12:14:50
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.43-10.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wymiana urządzeń technicznych tj. stalowego zbiornika podziemnego na paliwa płynne 2015-03-20 10:11:58
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.10-2.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2015-03-09 11:04:20
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.48-9.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą 2015-03-09 11:00:32
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.11-2.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, realizowanego na działce nr ewid. 222/64 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-03-06 12:04:36
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.8-3.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Kąty Wrocławskie w ul. Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec 2015-03-04 13:00:03
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.47-8.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech hal produkcyjno-magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Nowej Wsi Wrocławskiej, gmina Kąty Wrocławskie 2015-02-25 12:25:44
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.26-19.2014 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej 2015-01-21 11:51:53
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.26-15.2014 o przystąpieniu do do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej 2015-01-21 09:35:53
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.26-14.2014 o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej, 2015-01-21 09:32:31
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.37-10.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Georg Utz Sp. z o.o. 2015-01-05 10:37:31
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-14.2014 o wystąpieniu do organów uzgadniających o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. Prace przedprojektowe w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2014-11-27 13:47:43
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-11.2014 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Prace przedprojektowe w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2014-11-27 13:44:31
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-10.2014 o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prace przedprojektowe w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2014-11-27 13:39:26
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.32-15.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wrocławskiej 2014-10-29 09:52:02
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32-11.2014 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wrocławskiej 2014-09-26 14:29:51
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.23-19.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji detali z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 273/1 AM-1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski 2014-09-23 13:06:29
dokument Obwieszczenie OSiR.602.1-12.2014 o o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2014-09-22 15:13:48
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32-9.2014 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wrocławskiej, realizowanego przez inwestora - Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa 2014-09-18 13:15:07
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-16.2014 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji detali z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 273/1 AM-1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ? obszar wiejski 2014-09-04 12:35:57
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-7.2014 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2014-09-03 11:01:09
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.29-8.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal DC10, DC11, DC12 w Centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowym PROLOGIS PARK WROCŁAW V 2014-08-27 15:44:41
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.32-6.2014 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wrocławskiej 2014-08-27 08:59:41
dokument Obwieszczenie OSiR.602.1-7.2014 o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 - dokument stracił ważność 2014-08-18 13:23:27
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-5.2014 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegajacego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2014-08-13 10:52:55
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.26-11.2014 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej, realizowanego na działce nr ewid. 276 AM-1 w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce 2014-08-11 08:41:38
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-15.2014 o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji detali z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 273/1 AM-1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ? obszar wiejski 2014-08-05 10:06:00
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-13.2014 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji detali z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 273/1 AM-1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ? obszar wiejski 2014-08-04 14:43:00
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17-15.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszerzenie granic eksploatacji surowca ilastego do produkcji ceramiki budowlanej ze złoża Kąty Wrocławskie I. 2014-07-30 13:56:20
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.5-35.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego STOSZYCE. 2014-07-28 12:46:03
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.19-12.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Stacji Obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA wraz z wydzieleniem stanowiska lakierniczego 2014-07-23 10:19:21
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17-12.2014 o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu granic eksploatacji surowca ilastego do produkcji ceramiki budowlanej ze złoża Kąty Wrocławskie I 2014-07-01 11:24:18
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.24-8.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zagospodarowanie i utwardzenie terenu działki nr 131/22 w Sadkówku na plac parkingowo-postojowy dla pojazdów samochodowych 2014-07-01 11:06:49
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.31-1.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Pracach projektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2014-07-01 10:53:29
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.5-31.2014 o zgromadzeniu materialu dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego STOSZYCE 2014-06-26 09:08:15
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.26-3.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej, realizowanego na działce nr ewid. 276 obręb Wszemiłowice-Jurczyce. 2014-06-13 14:25:32
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-10.2014 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji detali z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 273/1 AM-1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ? obszar wiejski 2014-06-06 11:32:33
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17-1.2014 o uzupełnieniu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu granic eksploatacji surowca ilastego do produkcji ceramiki budowlanej ze złoża Kąty Wrocławskie I 2014-06-02 14:46:32
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-8.2014 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji detali z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 273/1 AM-1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski 2014-06-02 13:53:31
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.156.2014.JZ o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zarzadzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2014-05-28 10:39:55
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.5-23.2014 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego STOSZYCE 2014-05-22 08:13:28
dokument Obwieszczenie nr OSiR.6220.10-11.2014 z dnia 6 maja 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie 2014-05-07 15:54:45
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-3.2014 z dnia 31 kwietnia 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji detali z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 273/1 AM-1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ? obszar wiejski 2014-04-30 13:47:21
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.10-7.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie 2014-04-11 14:32:22
dokument Obwieszczenie nr OSiR.6220.10-6.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie 2014-04-11 14:25:29
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17-4.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu granic eksploatacji surowca ilastego do produkcji ceramiki budowlanej ze złoża Kąty Wrocławskie I 2014-04-11 14:12:09
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.17-7.2014 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia polegającegio na poszerzeniu granic eksploatacji surowca ilastego do produkcji ceramiki budowlanej ze złoża Kąty Wrocławskie I 2014-04-11 14:07:12
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.5-13.2014 z dnia 25 marca 2014 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego STOSZYCE 2014-03-26 13:45:03
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.41-10.2013 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową, realizowanego na działce nr ewid. 125/7 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2014-03-21 14:59:19
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.5-8.2014 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego STOSZYCE 2014-03-07 08:01:10
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.10-2.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie. 2014-02-20 14:04:50
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.5-1.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsiewzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego STOSZYCE 2014-02-03 15:00:36
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.38-10.2013 z dnia 24 stycznia 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. zagospodarowanie i utwardzenie terenu działki nr 62/3 w Kątach Wrocławskich na plac parkingowo-postojowy dla pojazdów samochodowych; zakład produkcji drewna kominkowego oraz skład materiałów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62/3 i 62/4 2014-01-28 10:32:18
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.21-20.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa jednego obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą, przeznaczonego do chowu drobiu w systemie ściółkowym 2014-01-27 10:44:06
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.20-17.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ewid. 68 AM-26 obręb Kąty Wrocławskie 2013-11-29 07:54:08
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.21-15.2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą, przeznaczonego do chowu drobiu w systemie ściółkowym 2013-11-28 14:13:19
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.35-9.2013 z dnia 21.11.2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z zagospodarowaniem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 125/3 i 125/28 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2013-11-25 08:37:52
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.43-26.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, realizowanego przez inwestora - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CERAMIKA Sp. z o.o., Sośnica 24, 55-080 Kąty Wrocławskie, na działce nr ewid. 185/5 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec 2013-09-19 11:27:05
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.34-8.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA w stanowisko lakiernicze, realizowanego na działce nr ewid. 132/38 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2013-09-18 07:52:09
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.27-9.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Jurczycach. 2013-09-17 11:46:43
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.32-8.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Wrocław - Obwodnica Południowa, na odcinku odg. W-w Hutmen-odb. Wrocław Wiejska, DN200, MOP 5,5 MPa 2013-09-17 11:43:27
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-21.2013 o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zybiszów i Jaszkotle, gm. Kąty Wrocławskie 2013-09-05 08:52:06
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.20-10.2013 o wydaniu decyzji o śroowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. zagospodarowanie i utwardzenie terenu działki nr 131/22 w Sadkówku na plac parkingowo-postojowy dla pojazdów samochodowych 2013-08-23 14:51:22
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.14-20.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą 2013-08-23 14:48:10
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-13.2013 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zybiszów i Jaszkotle, gm. Kąty Wrocławskie 2013-08-01 12:04:43
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.23-18.2013 o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zybiszów i Jaszkotle, gm. Kąty Wrocławskie 2013-08-01 12:02:11
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.26-10.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:warsztat samochodowy, realizowanego na działce nr ewid. 176 AM-1 obręb Smolec 2013-08-01 08:32:50
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.20-9.2012 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2013-07-29 15:16:37
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.21-8.2013 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddiząływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą, przeznaczonego do chowu drobiu w systemie ściółkowym 2013-07-24 15:48:12
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.14-14.2013 z dnia 15 lipca 2013 r. o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą 2013-07-15 11:46:47
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.9-17.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Chłopskiej w Smolcu 2013-07-01 12:02:06
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.14-11.2013 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwziecia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą 2013-06-26 15:47:04
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.16-9.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie wydania decyzji nr 12/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 69/2 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2013-06-25 12:00:37
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.43-22.2012 o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony Stowarzyszenie POMAGAMY z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 144. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 2013-06-10 14:41:09
dokument Obwieszczenie znak OŚiR.6220.9-13.2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Chłopskiej w Smolcu? 2013-06-05 15:57:01
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.9-12.2013 o wydaniu postanowienia nr 11/2013 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Chłopskiej w Smolcu 2013-06-05 15:53:34
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.12-10.2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. warsztat samochodowy, realizowanego na działce nr ewid. 53 AM-1 obręb Bogdaszowice 2013-06-04 11:01:54
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.10-13.2013 o wydaniu decyzji nr 11/2013 o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Głównej w Smolcu 2013-05-29 15:28:27
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.19-8.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą w celu uruchomienia produkcji nowych typów tortilli, w oparciu o wdrożenie innowacyjnej instalacji wytwórczej, której elementy są przedmiotem zastrzeżenia patentowego (zgłoszenie patentowe nr 400408, 398263) 2013-05-21 11:58:06
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.5-12.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z instalacją LPG i budynkiem restauracyjnym oraz wewnętrznym systemem drogowym, wjazdami i wyjazdami oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 7/4, 7/5 i 7/6 AM-9 przy ul. Handlowej w Kątach Wrocławskich 2013-05-17 11:50:03
dokument Obwieszczenie OSIR.6220.3-17.2013 o wydaniu decuyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do zasilenia urządzeń i instalacji gazowych Zakładu Produkcyjnego Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział Bielanach Wrocławskich, przy ul. MacMillana 1 2013-05-17 11:25:22
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13-12.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego STOSZYCE na działkach nr ewid. 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/37, 25/38, 25/39, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53 AM-1 obręb Stoszyce 2013-05-07 15:29:23
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.10-9.2013 o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Głównej w Smolcu 2013-05-06 09:41:52
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.17-9.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjno-magazynową? 2013-05-06 09:36:05
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.43-14.2012 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 2013-04-30 13:52:54
dokument Obwieszczenie nr OŚiR.6220.14-6.2013, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą 2013-04-30 12:19:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, znak: OŚiR.6220.3-14.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do zasilenia urządzeń i instalacji gazowych Zakładu Produkcyjnego Cargill Poland Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich, przy ul. MacMillana 1 2013-04-26 10:45:50
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.13-8.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego "STOSZYCE" na działkach nr ewid. 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/37, 25/38, 25/39, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie. 2013-04-15 08:25:00
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.22-23.2012 z dnia 5 kwietnia 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji obsługi pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w miejscowości Bogdaszowice na działce nr ewid. 61", gmina Kąty Wrocławskie. 2013-04-08 09:57:36
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.3-9.2013 z dnia 15 marca 2013 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do zasilenia urządzeń instalacji gazowych Zakładu Produkcyjnego Cargill (Polska) sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich, przy ul. MacMilana 1 2013-03-18 10:58:05
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.10-3.2013 z dnia 14 marca 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanioach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Głównej w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie 2013-03-15 14:57:08
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.3-6.2012 z dnia 12 marca 2013 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia polegającego na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do zasilenia urządzeń instalacji gazowych Zakładu Produkcyjnego Cargill (Polska) sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich, przy ul. MacMilana 1 2013-03-15 11:42:01
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.28-20.2012 z dnia 15 marca 2013 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w miejscowości Bogdaszowice na działce nr ewid. 61 2013-03-15 11:37:19
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.43-7.2012 z dnia 12 marca 2013 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia polegającego na budowie instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 2013-03-12 15:04:52
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.9-3.2013 z dnia 6 marca 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Chłopskiej w Smolcu 2013-03-08 12:48:44
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.13-3.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego STOSZYCE 2013-02-28 08:22:24
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.28-16.2012 z dnia 15.02.2013 r. o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na budowie stacji obsługi pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w miejscowości Bogdaszowice na działce nr ewid. 61 2013-02-18 15:16:04
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.3-2.2013 z dnia 4 lutego 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do zasilenia urządzeń instalacji gazowych Zakładu Produkcyjnego Cargill (Polska) sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich, przy ul. MacMilana 1 2013-02-04 12:55:52
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.37-9.2012 z dnia 25 stycznia 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowei centrum logistycznego w Pietrzykowicach 2013-01-28 10:50:39
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.28-12.2012 z dnia 10 stycznia 2013 r. o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w miejscowości Bogdaszowice na działce nr ewid. 61 2013-01-11 11:47:17
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.26-12.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. o wydaniu postanowienia nr 13/2012 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2012-12-21 14:35:16
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.26-10.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. o wydaniuu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej 2012-12-17 13:41:03
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.26-6.2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej 2012-11-27 14:53:14
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.21-11.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie jazu na rzece Czarna Woda w km 3+160 obręb Krobielowice, gm. Kąty Wrocławskie 2012-11-07 13:13:02
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.16-30.2012 z dnia 1 października 2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum logistycznego PERI w Kątach Wrocławskich 2012-10-02 12:22:37
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.26-3.2012 z dnia 17 września 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej 2012-09-18 11:54:56
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.16-27.2012 z dnia 5 września 2012 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na rozbudowie centrum logistycznego PERI w Kątach Wrocławskich 2012-09-05 12:47:31
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.16-23.2012 z dnia 09.08.2012 r. o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie centrum logistycznego PERI w Kątach Wrocławskich, realizowanej przez inwestora - PERI Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin na działkach nr ewid. 160, 161/2, 162/2 AM-7 obręb Kąty Wrocławskie oraz 6/3 i 7/3 AM-8 obręb Kąty Wrocławskie 2012-08-09 10:09:21
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.22-7.2012 z dnia 27.07.2012 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego STOSZYCE 2012-07-27 13:43:52
dokument Obwieszczenie OSiR.6220.16-21.2012 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdanie ze spotkania w ramach konsultacji społecznych w związku z rozbudową centrum logistycznego PERI w Kątach Wrocławskich 2012-07-19 14:14:39
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.22-2.2012 z dnia 11.07.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego STOSZYCE 2012-07-13 13:28:25
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.16-15.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum logistycznego PERI w Kątach Wrocławskich 2012-07-05 07:56:31
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.4-15.2012 o wydaniu decyzji nr 6/2012 znak OŚiR.6220.4-14.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skupu surowców wtórnych w Pietrzykowicach, realizowanego na działce nr ewid. 132/88 obręb Pietrzykowice, gm. Kąty Wrocławskie 2012-06-20 14:29:08
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.11-9.2012 o wydaniu decyzji nr 5/2012 znak OŚiR.6220.11-8.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mieszkalno ? usługowego z warsztatem samochodowym w Gniechowicach na działce nr ewid. 543 2012-06-20 14:21:49
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.16-8.2012 o możliwości zapoznania się że z dokumentami zgromadzonymi w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum logistycznego PERI w Kątach Wrocławskich 2012-06-13 13:04:54
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.4-11.2012 z dnia 28 maja 2012 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie skupu surowców wtórnych w Pietrzykowicach 2012-05-29 13:13:26
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.1-17.2012 z dnia 17 maja 2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi Krzeptów - Smolec 2012-05-17 12:35:41
dokument Obwieszczenie nr OSiR.6220.16-6.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum logistycznego PERI w Kątach Wrocławskich 2012-05-11 13:55:55
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.1-13.2012 o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi Krzeptów-Smolec (ul. Wiśniowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem 2012-04-26 10:04:02
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.1-10.2012 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi Krzeptów-Smolec (ul. Wiśniowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem 2012-04-26 09:58:42
dokument Obwieszczenie nr OŚiR. 6220.4-7.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skupu surowców wtórnych w Pietrzykowicach 2012-04-05 11:29:21
dokument Obwieszczenie OŚiR.6220.1-1.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi Krzeptów - Smolec (ul. Wiśniowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem 2012-01-12 10:15:09
dokument Obwieszczenie OŚiR.7625.18-10.2011 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji sprzętu pływającego z laminatów poliestrowych, realizowanego na działce nr ewid. 493/4 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie 2011-12-20 14:47:14
dokument Obwieszczenie OSiR.7625.14-9.2011 o wydanu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ? magazynowej w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 2/51 AM-1 w Kątach Wrocławskich 2011-09-09 11:09:51
dokument Obwieszczenie nr OSiR.7625-0009/022/2009 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie projektowanego centrum magazynowo-logistyczno-usługowo-produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną ?Prologis Park Wrocław V? w Nowej Wsi Wrocławskiej, realizowanego przez inwestora - Prologis Poland LVIII Sp. z o.o, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, na działkach nr ewid. 55/1, 55/2, 56, 57/1, 57/2, 58/2, 59/2, 60/2, 61/2, 61/6, 62/12, 91/2, 93/4 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska. 2011-08-10 11:17:56
dokument Obwieszczenie OSiR.7625-0009/018/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15 lipca 2011 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie projektowanego centrum magazynowo-logistyczno-usługowo-produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną ?Prologis Park Wrocław V? w Nowej Wsi Wrocławskiej realizowanego przez inwestora - Prologis Poland LVIII Sp. z o.o, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, na działkach nr ewid. 55/1, 55/2, 56, 57/1, 57/2, 58/2, 59/2, 60/2, 61/2, 61/6, 62/12, 91/2, 93/4 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2011-07-15 09:08:03
dokument Obwieszczenie OSiR.7625-0024/017/2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu powierzchni wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ?ZACHOWICE 2011-06-21 13:46:59
dokument Obwieszczenie OSiR.7625-0009/012/2009 w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie projektowanego centrum magazynowo-logistyczno-usługowo-produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną ?Prologis Park Wrocław V? w Nowej Wsi Wrocławskiej . 2011-06-13 13:05:19
dokument Obwieszczenie OSiR.7625-0024/009/2010 2011-03-25 13:43:00
dokument Obwieszczenie OŚiR.7625-0029/017/2010 2011-03-04 09:29:34
dokument Obwieszczenie OŚiR7625-0029/011/2010 2011-02-11 12:04:36
dokument Obwieszczenie OŚiR7625-0029/010/2010 2011-02-11 12:04:11
dokument Obwieszczenie OŚiR7610-0003/005/2010 o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kąty Wrocławskie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2010-12-30 15:04:15
dokument Obwieszczenie OŚiR.7625-0029/003/2010 2010-12-28 14:07:16
dokument Obwieszczenie OSiR.7625-0008/018/2010 2010-11-15 09:52:36
dokument Obwieszczenie OSiR.7625-0008/013/2010 2010-10-14 14:29:24
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0008/008/2010 2010-09-14 10:09:20
dokument Obwieszczenie OSiR.7625-0007/010/2010 2010-06-15 15:56:15
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0007/008/2010 2010-05-11 10:23:21
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0007/007/2010 2010-05-11 10:22:20
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0007/002/2010 2010-04-08 12:03:50
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0022/014/2009 2010-03-19 08:15:06
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0022/011/2009 2010-02-19 13:44:50
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0022/010/2009 2010-02-19 13:44:07
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0021/012/2009 2010-01-19 08:22:30
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0021/009/2009 2009-12-31 10:28:35
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0021/008/2009 2009-12-31 10:28:00
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0022/004/2009 2009-12-28 13:10:31
dokument Obwieszczenie RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/23-9/09/ama 2009-11-20 14:14:30
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625-0021/003/2009 2009-11-19 12:10:45
dokument Obwieszczenie OŚiR 7625/53/07 2009-09-08 08:24:05
dokument Obwieszczenie nr OSiR.7625-0007/016/2009 2009-08-21 08:25:35
dokument Obwieszczenie nr OŚiR 7625/53/07 2009-08-03 10:06:03
dokument Obwieszczenie nr OSiR.7625-0008/010/2009 2009-07-16 10:16:40