Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/420/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2021

Uchwała Nr XXVIII/420/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/420/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 8, 10 ust. 1  i 2  i art. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P.2020.673) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P.2020.1002) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

826,00

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.320,00

 c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.528,00

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

572,00

b

O liczbie osi – trzy

148,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

682,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

572,00

b

O liczbie osi – trzy

1.049,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

682,00

c. równej lub wyższej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

572,00

b

O liczbie osi – trzy

1.049,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.712,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.296,00                                                         

b

O liczbie osi – trzy

1.631,00                                 

c

O liczbie osi – cztery i więcej

691,00                               

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.296,00

b

O liczbie osi – trzy

1.631,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

691,00

c. równej lub wyższej niż 26 ton, a mniej niż 29 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.296,00

b

O liczbie osi – trzy

1.631,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.711,00

d. równej lub wyższej niż 29 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.296,00

b

O liczbie osi – trzy

1.631,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.537,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a

Od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

1.545,00

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.545,00

c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.545,00

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.289,00

b

O liczbie osi – trzy

1.289,00                                                              

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton:

a

O liczbie osi – dwie

580,00

b

O liczbie osi – trzy

1.289,00

c. równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.462,00

b

O liczbie osi – trzy

1.289,00

d. równej lub wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.462,00

b

O liczbie osi – trzy

1.782,00

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

41,00

b

O liczbie osi – trzy

1.782,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton

a

O liczbie osi – dwie

951,00

b

O liczbie osi – trzy

1.782,00

c. równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.004,00

b

O liczbie osi – trzy

1.782,00

d. równej lub wyższej niż 40 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.004,00

b

O liczbie osi – trzy

2.637,00

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton :

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

1.164,00                             

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – jedna

106,00

b

O liczbie osi – dwie

218,00                                 

c

O liczbie osi – trzy

700,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton:

a

O liczbie osi - jedna

331,00                                       

b

O liczbie osi - dwie

218,00

c

O liczbie osi – trzy

700,00

c. równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

331,00

b

O liczbie osi - dwie

880,00

c

O liczbie osi – trzy

700,00

d. równej lub wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

331,00

b

O liczbie osi - dwie

1.189,00

c

O liczbie osi – trzy

976,00

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi - jedna

26,00

b

O liczbie osi - dwie

320,00

c

O liczbie osi – trzy

976,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton:

a

O liczbie osi - jedna

581,00

b

O liczbie osi - dwie

320,00

c

O liczbie osi – trzy

979,00                                                          

c. równej lub wyższej niż 28 ton, a nie wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

581,00

b

O liczbie osi – dwie

1.336,00

c

O liczbie osi – trzy

976,00

d.  wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

581,00

b

O liczbie osi – dwie

1.759,00                                    

c

O liczbie osi – trzy

1.326,00                                                                 

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a

Mniej niż 22 miejsca

106,00

b

Równej lub wyższej niż 22 miejsca

159,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

O wysokości stawek podatku od środków transportowych w danym roku decyduje gmina w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2020 roku (Monitor Polski z 2020 r. poz. 625) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku wzrosły o 3,9 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019 r. Jest to podstawa do określenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W 2021 roku stawki maksymalne podatków wzrosną o 3,9% w porównaniu do 2020 roku.

Górne granice stawek kwotowych zostały określone przez Ministra Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2021 (Monitor Polski z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673).

Stawki podatku od środków transportowych ustalone w uchwałach gmin nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych.

W związku z powyższym proponuje się wzrost obowiązujących  w 2021 roku, na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, stawek podatku od środków transportowych o 3,9%.

Na skutek uchwalenia stawek w w/w wysokości, dochody z podatku od środków transportowych będą kształtowały sie następująco:

Prognozowane w 2021 r. - 520 000,00 zł

Wzrost w stosunku do 2020 roku o 11% (plan na 2020 r. - 467 000,00 zł)

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_420 .pdf (PDF, 18.45Kb) 2020-12-08 15:10:57 41 razy
2 XXVIII-420-20.pdf (PDF, 209.69Kb) 2020-12-08 13:32:18 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 13:32:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:10:57