Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIII/208/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2020

Uchwała Nr XIII/208/19 z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Nr XIII/208/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 8, 10 ust. 1  i 2  i art. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

795,00

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.270,00

c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.471,00

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

551,00

b

O liczbie osi – trzy

142,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

656,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

a

O liczbie osi – dwie

551,00

b

O liczbie osi – trzy

1.010,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

656,00

c. równej lub wyższej niż 26 ton

a

O liczbie osi – dwie

551,00

b

O liczbie osi – trzy

1.010,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.648,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.247,00

b

O liczbie osi – trzy

1.570,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

665,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.247,00

b

O liczbie osi – trzy

1.570,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

665,00

c. równej lub wyższej niż 26 ton, a mniej niż 29 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.247,00

b

O liczbie osi – trzy

1.570,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.647,00

d. powyżej 29 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.247,00

b

O liczbie osi – trzy

1.570,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.442,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a

Od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

1.487,00

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.487,00

c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.487,00

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.241,00

b

O liczbie osi – trzy

1.241,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton

a

O liczbie osi – dwie

558,00

b

O liczbie osi – trzy

1.241,00

c. równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.407,00

b

O liczbie osi – trzy

1.241,00

d. równej lub wyższej niż 36 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.407,00

b

O liczbie osi – trzy

1.715,00

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

39,00

b

O liczbie osi – trzy

1.715,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton

a

O liczbie osi – dwie

915,00

b

O liczbie osi – trzy

1.715,00

c. równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.929,00

b

O liczbie osi – trzy

1.715,00

d. równej lub wyższej niż 40 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.929,00

b

O liczbie osi – trzy

2.538,00

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton :

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

1.120,00

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – jedna

102,00

b

O liczbie osi – dwie

210,00

c

O liczbie osi – trzy

674,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton

a

O liczbie osi - jedna

319,00

b

O liczbie osi - dwie

210,00

c

O liczbie osi – trzy

674,00

c. równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

319,00

b

O liczbie osi - dwie

847,00

c

O liczbie osi – trzy

674,00

d. równej lub wyższej niż 36 ton

a

O liczbie osi - jedna

319,00

b

O liczbie osi - dwie

1.144,00

c

O liczbie osi – trzy

939,00

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi - jedna

25,00

b

O liczbie osi - dwie

308,00

c

O liczbie osi – trzy

939,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton

a

O liczbie osi - jedna

559,00

b

O liczbie osi - dwie

308,00

c

O liczbie osi – trzy

942,00

c. równej lub wyższej niż 28 ton, a nie wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

559,00

b

O liczbie osi – dwie

1.286,00

c

O liczbie osi – trzy

939,00

d. wyższej niż 36 ton

a

O liczbie osi - jedna

559,00

b

O liczbie osi – dwie

1.693,00

c

O liczbie osi – trzy

1.276,00

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a

Mniej niż 22 miejsca

102,00

b

Równej lub wyższej niż 22 miejsca

153,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

 

uzasadnienie

O wysokości stawek podatku od środków transportowych w danym roku decyduje gmina w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2019 roku (Monitor Polski z 2019r. poz. 689) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku wzrosły o 1,8 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2018 r.

Jest to podstawa do określenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Zatem w 2020 roku stawki maksymalne podatków wzrosną o 1,8% w porównaniu do 2019 roku.

Górne granice stawek kwotowych zostały określone przez Ministra Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2020 (Monitor Polski z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz. 738). Stawki podatku od środków transportowych ustalone w uchwałach gmin nie mogą przekroczyć podanych stawek maksymalnych.

W związku z powyższym proponuje się wzrost obowiązujących w 2020 roku, na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie stawek podatku od środków transportowych o 1,8%. Stawki te nie przekraczają stawek maksymalnych.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_208.pdf (PDF, 18.34Kb) 2019-10-30 14:28:44 58 razy
2 XIII-208-19.pdf (PDF, 206.30Kb) 2019-10-30 14:04:57 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 30-10-2019 14:04:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 30-10-2019 14:28:44