Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr III/22/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2019

Uchwała Nr III/22/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1  i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 8 , 10 ust. 1  i 2  i art. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445) w związku
z Obwieszczeniem  Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P.2018.745) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju
i Finansów w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. z dnia 15 października 2018 r. (M.P.2018, poz. 1018) - Rada Miasta i  Gminy Kąty Wrocławskie uchwala co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

781,00

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.248,00

c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.445,00

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

541,00

b

O liczbie osi – trzy

139,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

644,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

a

O liczbie osi – dwie

541,00

b

O liczbie osi – trzy

992,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

644,00

c. równej lub wyższej niż 26 ton

a

O liczbie osi – dwie

541,00

b

O liczbie osi – trzy

992,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.619,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.225,00

b

O liczbie osi – trzy

1.542,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

653,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.225,00

b

O liczbie osi – trzy

1.542,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

653,00

c. równej lub wyższej niż 26 ton, a mniej niż 29 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.225,00

b

O liczbie osi – trzy

1.542,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.618,00

d. powyżej 29 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.225,00

b

O liczbie osi – trzy

1.542,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.399,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a

Od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

1.461,00

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.461,00

c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.461,00

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.219,00

b

O liczbie osi – trzy

1.219,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton

a

O liczbie osi – dwie

548,00

b

O liczbie osi – trzy

1.219,00

c. równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.382,00

b

O liczbie osi – trzy

1.219,00

d. równej lub wyższej niż 36 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.382,00

b

O liczbie osi – trzy

1.685,00

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

38,00

b

O liczbie osi – trzy

1.685,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton

a

O liczbie osi – dwie

899,00

b

O liczbie osi – trzy

1.682,00

c. równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.895,00

b

O liczbie osi – trzy

1.685,00

d. równej lub wyższej niż 40 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.895,00

b

O liczbie osi – trzy

2,493,00

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton :

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

1.100,00

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – jedna

100,00

b

O liczbie osi – dwie

206,00

c

O liczbie osi – trzy

662,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton

a

O liczbie osi - jedna

313,00

b

O liczbie osi - dwie

206,00

c

O liczbie osi – trzy

662,00

c. równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

313,00

b

O liczbie osi - dwie

832,00

c

O liczbie osi – trzy

662,00

d. równej lub wyższej niż 36 ton

a

O liczbie osi - jedna

313,00

b

O liczbie osi - dwie

1.124,00

c

O liczbie osi – trzy

922,00

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi - jedna

25,00

b

O liczbie osi - dwie

303,00

c

O liczbie osi – trzy

922,00

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton

a

O liczbie osi - jedna

549,00

b

O liczbie osi - dwie

303,00

c

O liczbie osi – trzy

925,00

c. równej lub wyższej niż 28 ton, a nie wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

313,00

b

O liczbie osi – dwie

832,00

c

O liczbie osi – trzy

922,00

d. wyższej niż 36 ton

a

O liczbie osi - jedna

549,00

b

O liczbie osi – dwie

1.663,00

c

O liczbie osi – trzy

1.253,00

 

 

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a

Mniej niż 22 miejsca

100,00

b

Równej lub wyższej niż 22 miejsca

150,00

§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w §1 pkt. 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się o 2 % w stosunku do stawki określonej w uchwale.

2. Dla pojazdów określonych w §1 pkt. 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 2 % w stosunku do stawki określonej w uchwale.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Grzegorz Pacyna

 

 

uzasadnienie

W 2019 roku proponuje się obniżkę stawek podatku od środków transportowych. Zaproponowano minimalne stawki podatku od środków transportowych - ogłoszone
w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. z dnia 15 października 2018 r. (M.P.2018, poz. 1018). Będzie to zachęta dla podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą w tej dziedzinie.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_III-22.pdf (PDF, 20.07Kb) 2019-02-07 14:56:22 97 razy
2 III-22-18.pdf (PDF, 202.66Kb) 2019-01-02 11:21:49 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 02-01-2019 11:21:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 27-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 07-02-2019 14:56:22