Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rok 2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XXXVII/490/17 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2025 2018-01-04 13:58:36
dokument Uchwała nr XXXVII/489/17 zmieniająca uchwałę nr XXX/466/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2018-01-04 13:49:06
dokument Uchwała nr XXXVII/488/17 w sprawie uchwalenia miejscoweho planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2018-01-04 13:43:21
dokument Uchwała nr XXXVII/487/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2018-01-04 13:37:49
dokument Uchwała nr XXXVII/486/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2018-01-04 13:24:45
dokument Uchwała nr XXXVII/485/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotow oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji 2018-01-04 13:12:58
dokument Uchwała nr XXXVII/484/17 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2018-01-04 13:05:26
dokument Uchwała nr XXXVII/483/17 w sprawie określenia wysokości stawek oplaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2018-01-04 12:50:33
dokument Uchwała nr XXXVII/482/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2018-01-04 12:32:35
dokument Uchwała nr XXXVII/481/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2018-01-04 12:26:21
dokument Uchwała nr XXXVII/480/17 w sprawie uchylenia w części uchwałę nr VIII/87/17 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w Smolcu 2018-01-04 12:21:24
dokument Uchwała nr XXXVII/479/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2018-01-04 12:14:51
dokument Uchwała nr XXXVII/478/17 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 2018-01-04 12:05:04
dokument Uchwała nr XXXVII/477/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za pomocą innego instrumentu platniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2018-01-04 11:58:57
dokument Uchwała nr XXXVII/476/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku 2018-01-04 11:50:15
dokument Uchwała nr XXXVII/475/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-04 11:42:28
dokument Nr XXXVII/474/17 Uchwała Budżetowa na 2018 rok 2018-01-04 11:31:39