Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXV/452/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018

Uchwała Nr XXXV/452/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2018 :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 769,00 ,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1228,00 ,

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1422,00 ,

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton 2352,00 ,

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 2352,00 ,

b) równej lub wyższej niż 18 ton 2817,00 ,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony, a poniżej 12 ton 1438,00 ,

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton 1838,00 ,

b) równej lub wyższej niż 36 ton 2352,00 ,

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton 2055,00 ,

b) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej niż 40 ton 2396,00 ,

c) równej lub wyższej niż 40 ton 3099,00 ,

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton, a poniżej 12 ton 1232,00 ,

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton 1438,00 ,

b) równej lub wyższej niż 36 ton 1818,00 ,

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton 1438,00 ,

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a nie wyższej niż 36 ton 1560,00 ,

c) wyższej niż 36 ton 1917,00 ,

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsca 1438,00 ,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 2349,00 .

§ 2. 1.  Dla pojazdów określonych w §1 pkt. 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się o 2 % w stosunku do stawki określonej w uchwale.

2. Dla pojazdów określonych w §1 pkt. 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 2 % w stosunku do stawki określonej w uchwale.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 roku (M.P.2017.800
z dnia 2017.08.09) ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Stawki ogłoszone w uchwale Rady Miejskiej nie przekraczają stawek maksymalnych.

W 2018 roku stawki podatku od odków transportowych, obowiązujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zostały zwiększone o 1,9 %. Jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. wydanego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1282) - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 co oznacza wzrost cen o 1,9% (wskaźnik inflacji).

Mając powyższe na uwadze w 2018 roku zwiększono stawki kwotowe podatku od środków transportowych o 1,9%.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XXXV-452-17 zipx.pdf (PDF, 176.25Kb) 2017-11-02 14:26:50 182 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 02-11-2017 14:26:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 26-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 02-11-2017 14:26:50