15917 Obwieszczenie OSIR.6220.46.2020/235 o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie | BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie OSIR.6220.46.2020/235 o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie

Kąty Wrocławskie, dnia 11 maja  2022 r.

Znak sprawy: OSIR.6220.46.2020

Numer pisma: OSIR.6220.46.2020/235

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że pismem z dnia 05 maja 2022 r. (data wpływu: 09.05.2022 r.) zostało wniesione odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 05/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., numer pisma OSIR.6220.46.2020/230, o odmowie ustalenia  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego pismem znak OSIR.6220.46.2020/234 z dnia 11 maja 2022 r. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania następuje poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono dnia ......................

Zdjęto dnia ................................

Podpis ............................         

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
  2. w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sadków
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.katywroclawskie.pl

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie o przekazaniu odwołania do SKO (PDF, 179.38Kb) 2022-05-12 09:36:24 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Demko-Krystyańczuk

Data wytworzenia:
11 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Dorota Demko-Krystyańczuk

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 09:36

Osoba aktualizująca informacje

Dorota Demko-Krystyańczuk

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 09:36