Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie OSIR.6220.47.2023/25 - podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej DC4 o nową cześć produkcyjną w miejscowości Kąty Wrocławskie, realizowanego na działce nr ewid. 2561 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie

Kąty Wrocławskie, dnia 06 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: OSIR.6220.47.2023

Numer pisma: OSIR.6220.47.2023/25

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości, że:

 

 • dnia 06 czerwca 2024 r., bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja nr 11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.47.2023/24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej DC4 o nową cześć produkcyjną
  w miejscowości Kąty Wrocławskie
  , realizowanego na działce nr ewid. 2561 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie, przez inwestoraPrologis Poland LXXXIII Sp. z o.o.,
  ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
 • niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2024 r., znak WOOŚ.4220.14.2024.MTA.6, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 stycznia 2024 r., znak VL.ZZŚ.4901.6.2024.JS, są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godzinach pracy Urzędu;
 • treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie (tel.  71 390 71 52, 71 390 51 76), w celu ustalenia terminu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej dnia …………………………..

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
 2. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.katywroclawskie.pl

 

 

 

WYWIESZONO DNIA………………………

ZDJĘTO DNIA…………………………………

PODPIS…………………………………………


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
decyzja 11 2024 (PDF, 2.79Mb) 2024-06-10 13:16:21 5
obwieszczenie25 (PDF, 61.54Kb) 2024-06-10 13:16:21 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Pacyna

Data wytworzenia:
10 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Pacyna

Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Pacyna

Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 13:16