Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 15:34:42 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 15:34:30 edycja dokumentu
Zarządzenie 613/2020 z dnia 30.11.2020 w sprawie powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2020-12-29 13:01:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie 599/2020 z dnia 16.11.2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie. Anna Dębicka 2020-12-29 12:55:47 edycja dokumentu
Zarządzenie 614/2020 z dnia 01.12.2020 zatwierdzenie wyników przetargu "Wykonanie chodnika przy ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich " Anna Dębicka 2020-12-29 12:54:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie 6152020 z dnia 01.12.2020 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa drogi w Cesarzowicach" Anna Dębicka 2020-12-29 12:53:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie 617/2020 z dnia 03.12.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kątach Wrocławskich, stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat" Anna Dębicka 2020-12-29 12:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie 620/2020 z dnia 07.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Świadczenie usług opieki uczniów w przewozach o charakterze szkolnym w gminnej Komunikacji Autobusowej Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 12:49:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie 628/1/2020 z dnia 14.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Nakładki asfaltowe w Krobielowicach i Kozłowie" Anna Dębicka 2020-12-29 12:47:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie 627/2020 z dnia 14.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok" Anna Dębicka 2020-12-29 12:45:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie 626/2020 z dnia 14.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Budowa wolnostojącego budynku OSP w Smolcu wraz z zewnętrznymi instalacjami w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup i posadowienie wiaty garażowej dla OSP Smolec" Anna Dębicka 2020-12-29 12:44:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie 625/2020 z dnia 14.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i zatoki autobusowej w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2020-12-29 12:42:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie 624/2020 z dnia 14.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie nakładki asfaltowej w Gniechowicach" Anna Dębicka 2020-12-29 12:40:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie 621/2020 z dnia 08.12.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Pietrzykowice -Rybnica Anna Dębicka 2020-12-29 12:37:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie 623/2020 z dnia 11.12.2020 zatwierdzenie wyników przetargu 'Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów -Małkowice Anna Dębicka 2020-12-29 12:35:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie 641/2020 z dnia 23.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Jaskółka 2020-12-29 12:33:38 edycja dokumentu
Zarządzenie 641/2020 z dnia 23.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Jaskółka 2020-12-29 12:32:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/418/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Jaskółka 2020-12-29 12:32:23 edycja dokumentu
Zarządzenie 641/2020 z dnia 23.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Jaskółka 2020-12-29 12:30:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie 628/2020 z dnia 15.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 12:28:29 dodanie dokumentu
Anna Jaskółka 2020-12-29 12:24:03 edycja dokumentu
Anna Jaskółka 2020-12-29 12:18:58 edycja dokumentu
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie naboru na stanowisko Kustosza Izby Pamięci w Gminnym Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich - unieważnienie Katarzyna Wojtaszek 2020-12-29 12:16:18 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2020 roku Anna Jaskółka 2020-12-29 12:05:18 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2020 roku Anna Jaskółka 2020-12-29 12:02:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 11:53:46 edycja dokumentu
Zarządzenie 621/2020 z dnia 08.12.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Pietrzykowice -Rybnica Anna Dębicka 2020-12-29 11:49:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 11:49:38 usunięcie załacznika
Zarządzenie 629/2020 z dnia 15.12.2020 zatwierdzenie wyników przetargu 'Remont drogi nr 10721212D na odcinku Gniechowice -Górzyce" Anna Dębicka 2020-12-29 11:48:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie 630/2020 z dnia 16.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w Zabrodziu na dz. nr 9/10,9/101,9/2, 7" Anna Dębicka 2020-12-29 11:45:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie 631/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Dostosowanie linii kolejowej nr 274 obsługi przewozów pasażerskich we WrOF po przez budowę przystanku kolejowego -PARKING" Anna Dębicka 2020-12-29 11:43:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 11:38:35 edycja dokumentu
Zarządzenie 634/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice-Skałka w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 11:37:55 edycja dokumentu
Zarządzenie 632/2020 z dnia 17.12.2020 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2020-12-29 11:37:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie 633/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej drogi powiatowej 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 11:36:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie 634/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice-Skałka w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 11:34:16 dodanie dokumentu