Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
14. WR.ZUZ.5.4210.843.2020.MI/UD Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wyk. urz. wodnego dz. nr 131/1 i 130/3 obr. Pietrzykowice-Rybnica, Powiat Wrocławskie Anna Tomczak 2021-03-02 13:00:52 dodanie dokumentu
WR.ZUZ.5.4210.868.2020.KC Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną dz. nr 130/3 obr. Pietrzykowice-Rybnica, Powiat Wrocławskie Anna Tomczak 2021-03-02 12:57:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GiGP.6845.2.2021/2 Bogdaszowice dz. nr 156 Elżbieta Janik 2021-03-01 13:55:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi Monika Romańska 2021-03-01 10:06:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi Monika Romańska 2021-03-01 10:04:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi Monika Romańska 2021-03-01 10:02:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi Monika Romańska 2021-03-01 10:01:56 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Monika Romańska 2021-03-01 09:59:37 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Monika Romańska 2021-03-01 09:58:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 671/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Mariusz Łoś 2021-02-26 15:22:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie 677/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie odwołania Pani Alicji Nawrockiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2021-02-26 14:50:04 dodanie dokumentu
Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy Katarzyna Wojtaszek 2021-02-26 14:40:08 edycja dokumentu
Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy Katarzyna Wojtaszek 2021-02-26 13:20:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie 675/2021 w sprawie przekazania Solectwu Jurczyce składników mienia komunalnego do korzystania Anna Dębicka 2021-02-26 10:30:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie 673/2021 z dnia 22.02.2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Przebudowa drogi w ul. Polnej w Smolcu" Anna Dębicka 2021-02-26 10:09:32 dodanie dokumentu
9 marca 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2021-02-26 10:02:43 edycja dokumentu
Zarządzenie 671/2021 z dnia 22.02.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy 2021rok Anna Dębicka 2021-02-26 10:02:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie 674/2021 z dnia 23.02.2021 w sprawie uzupełnienia składu Zespołu do spraw bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Anna Dębicka 2021-02-25 13:08:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert Monika Romańska 2021-02-24 15:42:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert Monika Romańska 2021-02-24 15:33:14 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym Monika Romańska 2021-02-24 14:57:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie 533/2020 z dnia 24.02.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 528/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.09.2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku związanego z przeciwdziałaniem COVID -19 Anna Dębicka 2021-02-24 13:07:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie 528/2020 z dnia 17.02.2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku związanego z przeciwdziałaniem COVID 19 Anna Dębicka 2021-02-24 13:02:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2037 Alicja Sawoniewicz 2021-02-24 11:17:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2037 Alicja Sawoniewicz 2021-02-24 11:10:37 usunięcie załacznika
Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie rekrutacji na stanowisko ds. kadr i płac Katarzyna Wojtaszek 2021-02-24 09:59:25 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na dz. nr 128/29 obręb Pietrzykowice-Rybnica Anna Tomczak 2021-02-24 09:15:51 dodanie dokumentu
9 marca 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2021-02-23 15:15:53 edycja dokumentu
9 marca 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2021-02-23 15:15:21 dodanie dokumentu
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 stycznia 2021 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:45:12 dodanie dokumentu
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 stycznia 2021 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:44:40 dodanie dokumentu
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:43:36 dodanie dokumentu
RB -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zoboriązań według tytulów dłużnych wg stanu na koniec 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:43:03 dodanie dokumentu
RB-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do 31 grudnia 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:42:31 dodanie dokumentu
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:42:02 dodanie dokumentu
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:41:36 dodanie dokumentu
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:41:05 dodanie dokumentu
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku oku do 31 grudnia 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:40:23 dodanie dokumentu
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:39:36 usunięcie dokumentu
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku Anna Jaskółka 2021-02-23 14:38:05 dodanie dokumentu