Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie 628/2020 z dnia 15.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2021-01-05 14:38:16 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/444/20 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów Alicja Sawoniewicz 2021-01-05 14:34:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie 628/2020 z dnia 15.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2021-01-05 14:30:03 edycja dokumentu
Zarządzenie 628/2020 z dnia 15.12.2020 powołanie komisji przetargowej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2021-01-05 14:28:34 usunięcie załacznika
Zarządzenie 628/1/2020 z dnia 14.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Nakładki asfaltowe w Krobielowicach i Kozłowie" Anna Dębicka 2021-01-05 14:28:01 edycja dokumentu
Zarządzenie 628/1/2020 z dnia 14.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Nakładki asfaltowe w Krobielowicach i Kozłowie" Anna Dębicka 2021-01-05 14:26:38 edycja dokumentu
Zarządzenie 628/1/2020 z dnia 14.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Nakładki asfaltowe w Krobielowicach i Kozłowie" Anna Dębicka 2021-01-05 14:26:31 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXX/443/20 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku Alicja Sawoniewicz 2021-01-05 14:25:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/442/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2021-01-05 14:20:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/441/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2021-01-05 14:15:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji Katarzyna Wojtaszek 2021-01-05 13:07:41 dodanie dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XXX sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. Alicja Sawoniewicz 2021-01-05 13:04:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji Katarzyna Wojtaszek 2021-01-05 13:02:49 dodanie dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVIII sesji w dniu 22 grudnia 2020 r. Alicja Sawoniewicz 2021-01-05 12:36:30 dodanie dokumentu
Uchwala nr XXIX/440/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2037 Alicja Sawoniewicz 2021-01-04 16:00:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/439/20 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok Alicja Sawoniewicz 2021-01-04 15:51:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/438/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2021-01-04 15:35:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/437/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2021-01-04 15:31:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/ 436/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości Alicja Sawoniewicz 2021-01-04 15:26:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr OSIR.6220.46.2020/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce nr ewid. 142/21 AM-1 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2021-01-04 13:34:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr OSIR.6220.46.2020/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce nr ewid. 142/21 AM-1 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2021-01-04 13:25:31 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.46.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 142/21 AM-1 obręb Sadków Magdalena Matysek 2021-01-04 13:21:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie 644/2020 z dnia 30.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Jaskółka 2021-01-04 10:58:55 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Antoniego Kopeć z dnia 17.12. 2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-12-31 12:51:11 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi Klienta Katarzyna Wojtaszek 2020-12-31 12:32:42 dodanie dokumentu
8 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Alicja Sawoniewicz 2020-12-31 12:15:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie 637/1/2020 z dnia 18.12.2020 z dnia 18.12.2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnego pięciotygodniowego tygodnia pracy w Urzędzie Miasta Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku Anna Dębicka 2020-12-31 12:03:39 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/13 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą". Magdalena Matysek 2020-12-31 12:00:31 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/11 o o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą". Magdalena Matysek 2020-12-31 11:59:00 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - grudzień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-12-31 11:41:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - grudzień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-12-31 11:30:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego - grudzień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-12-31 11:08:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie 644/2020 z dnia 30.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Dębicka 2020-12-31 10:58:18 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - grudzień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-12-31 10:55:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju - grudzień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-12-31 10:31:08 dodanie dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze: księgowy / księgowa Katarzyna Wojtaszek 2020-12-31 07:40:12 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.50.2020/13 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7" realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2020-12-31 07:39:35 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego Katarzyna Wojtaszek 2020-12-30 15:54:57 dodanie dokumentu
Wydział Podatków i Opłat Joanna Zagórska 2020-12-30 09:45:46 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 15:40:25 edycja dokumentu