Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
21 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2020-12-14 10:36:27 dodanie dokumentu
18 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Alicja Sawoniewicz 2020-12-14 10:34:40 dodanie dokumentu
16 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Alicja Sawoniewicz 2020-12-14 10:32:10 dodanie dokumentu
17 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2020-12-14 10:30:03 dodanie dokumentu
15 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w formie telekonferencji Alicja Sawoniewicz 2020-12-14 10:27:12 dodanie dokumentu
18 grudnia 2020 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Alicja Sawoniewicz 2020-12-14 10:23:45 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.662.2020.JK wykonanie wylotu kanalizacyjnego w dz. 106 obręb Krzeptów oraz drenażu opaskowego budynku na dz. 148, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych z dz. 104/64 i 148 obr. Krzeptów Anna Tomczak 2020-12-14 09:32:48 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.287.2020.DK lokalizowanie na terenie zalewowym bud. mieszkalnego wraz z infrastrukturą, gromadzenie ścieków, wyk. drenażu rozsączającego ścieki na dz. nr 628/95 Gniechowice Anna Tomczak 2020-12-10 13:15:39 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.287.2020.DK lokalizowanie na terenie zalewowym bud. mieszkalnego wraz z infrastrukturą, gromadzenie ścieków, wyk. drenażu rozsączającego ścieki na dz. nr 628/95 Gniechowice Anna Tomczak 2020-12-10 13:15:37 dodanie dokumentu
obwieszczenie nr OSiR.6220.24.2020/14 o o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20, 580/4, 580/5, 580/2 AM-1 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2020-12-09 10:58:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/418/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Jaskółka 2020-12-09 10:07:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie 618/2020 z dnia 04.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Jaskółka 2020-12-09 09:54:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie 618/2020 z dnia 04.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Dębicka 2020-12-09 09:34:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie 612/2020 z dnia 30.11.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 Anna Jaskółka 2020-12-08 15:52:59 dodanie dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVIII sesji w dniu 26 listopada 2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:25:02 edycja dokumentu
zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 16.11.2020 r. Magdalena Matysek 2020-12-08 15:19:40 dodanie dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVIII sesji w dniu 26 listopada 2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:18:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/435/20 w sprawie zmiany zmiany w Statucie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:14:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/434/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 8 października 2020 r. dotyczącej wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Jagodowej w Krzeptowie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:14:37 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/433/20 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna" Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:14:26 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/432/20 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:14:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/431/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Zabrodzie i Mokronos Dolny Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:13:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/430/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zabrodzie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:13:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/429/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w północnej części obrębu Zabrodzie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:13:35 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/428/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:13:22 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/427/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolec Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:13:08 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/426/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/288/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:12:53 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/425/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolec Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:12:37 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/424/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolec Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:12:05 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/423/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bogdaszowice Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:11:45 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/422/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:11:27 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/421/20 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:11:12 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/420/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2021 Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:10:57 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/419/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:10:43 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/418/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 15:10:27 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/435/20 w sprawie zmiany zmiany w Statucie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 14:43:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/434/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 8 października 2020 r. dotyczącej wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Jagodowej w Krzeptowie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 14:37:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/433/20 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna" Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 14:30:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/432/20 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 14:25:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/431/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Zabrodzie i Mokronos Dolny Alicja Sawoniewicz 2020-12-08 14:17:14 dodanie dokumentu