Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-23 14:36:25 dodanie dokumentu
RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2027" Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:22:48 edycja dokumentu
RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2027" Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:22:41 usunięcie załacznika
RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2027" Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:20:56 edycja dokumentu
RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2027" Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:19:44 edycja dokumentu
RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2027" Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:19:08 dodanie dokumentu
Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:02:51 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:02:32 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:02:18 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Michał Kędzior 2020-12-23 10:41:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Michał Kędzior 2020-12-23 10:40:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie 610/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Katy Wrocławskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Anna Dębicka 2020-12-22 15:20:12 edycja dokumentu
Zarządzenie 610/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Katy Wrocławskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Anna Dębicka 2020-12-22 15:19:44 edycja dokumentu
Zarządzenie 610/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Katy Wrocławskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Anna Dębicka 2020-12-22 15:19:22 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Alicja Sawoniewicz 2020-12-22 14:59:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2023 Alicja Sawoniewicz 2020-12-22 14:50:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie 610/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Katy Wrocławskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Anna Dębicka 2020-12-22 14:44:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-22 14:20:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2021 - 2037 Alicja Sawoniewicz 2020-12-22 11:31:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 r Alicja Sawoniewicz 2020-12-22 08:29:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-21 12:25:41 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.300.2020.HP lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w zakresie przebudowy stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich Anna Tomczak 2020-12-21 12:17:19 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.300.2020.HP lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w zakresie przebudowy stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich Anna Tomczak 2020-12-21 12:17:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Alicja Sawoniewicz 2020-12-21 11:35:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów Alicja Sawoniewicz 2020-12-21 11:11:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym nr GiGP.6840.1.2020/6 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja dz. nr 3/4 AM-15 Elżbieta Janik 2020-12-18 12:14:10 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Katarzyna Wojtaszek 2020-12-18 11:12:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/129/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok. Mariusz Łoś 2020-12-18 10:52:42 edycja dokumentu
Uchwała nr V/129/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok. Mariusz Łoś 2020-12-18 10:50:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/129/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok. Mariusz Łoś 2020-12-18 10:40:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/128/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2021 r. Mariusz Łoś 2020-12-18 10:37:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/127/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie projekcie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok. Mariusz Łoś 2020-12-18 10:33:15 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Antoniego Kopeć z dnia 17.12. 2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-12-17 15:24:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi Klienta Katarzyna Wojtaszek 2020-12-17 12:59:49 dodanie dokumentu
Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Monika Romańska 2020-12-17 12:18:38 dodanie dokumentu
obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/12 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, przebudowa budynku socjalno - biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2020-12-17 08:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie 621/1/2020 z dnia 07.12.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do procedury udzielania przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" z siedzibą w Świdnicy. Anna Dębicka 2020-12-16 15:01:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Michał Kędzior 2020-12-15 14:47:54 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Michał Kędzior 2020-12-15 14:47:27 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO Michał Kędzior 2020-12-15 14:25:59 dodanie dokumentu