Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2020 roku Anna Jaskółka 2020-12-29 12:05:18 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2020 roku Anna Jaskółka 2020-12-29 12:02:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 11:53:46 edycja dokumentu
Zarządzenie 621/2020 z dnia 08.12.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Pietrzykowice -Rybnica Anna Dębicka 2020-12-29 11:49:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 11:49:38 usunięcie załacznika
Zarządzenie 629/2020 z dnia 15.12.2020 zatwierdzenie wyników przetargu 'Remont drogi nr 10721212D na odcinku Gniechowice -Górzyce" Anna Dębicka 2020-12-29 11:48:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie 630/2020 z dnia 16.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w Zabrodziu na dz. nr 9/10,9/101,9/2, 7" Anna Dębicka 2020-12-29 11:45:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie 631/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Dostosowanie linii kolejowej nr 274 obsługi przewozów pasażerskich we WrOF po przez budowę przystanku kolejowego -PARKING" Anna Dębicka 2020-12-29 11:43:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 11:38:35 edycja dokumentu
Zarządzenie 634/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice-Skałka w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 11:37:55 edycja dokumentu
Zarządzenie 632/2020 z dnia 17.12.2020 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2020-12-29 11:37:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie 633/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej drogi powiatowej 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 11:36:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie 634/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice-Skałka w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 11:34:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie 635/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 11:32:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie 636/2020 z dnia 17.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2022D relacji Pietrzykowice-Smolec w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-12-29 11:30:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie 638/2020 z dnia 18.12.2020 powołanie komisji odbiorowej "Budowa kanalizacji wschód -etap II- Mokronos Dolny zakres robót podstawowych" Anna Dębicka 2020-12-29 11:27:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie 640/2020 z dnia 21.12.2020 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu "Wykonanie nakładki asfaltowej w Gniechowicach " Anna Dębicka 2020-12-29 11:25:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie 639/2020 z dnia 21.12.2020 w sprawie uzupełnienia składu komisji inwentaryzacyjnej aktywów i pasywów Gminy Kąty Wrocławskie. Anna Dębicka 2020-12-29 11:24:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie 641/2020 z dnia 23.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Dębicka 2020-12-29 11:22:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 11:14:25 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2020-12-29 10:57:37 usunięcie załacznika
Jednostki posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Magdalena Matysek 2020-12-29 08:50:21 edycja dokumentu
Jednostki posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Magdalena Matysek 2020-12-29 08:50:12 usunięcie załacznika
Jednostki posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Magdalena Matysek 2020-12-29 08:39:43 edycja dokumentu
Jednostki posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Magdalena Matysek 2020-12-29 08:36:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Alicja Sawoniewicz 2020-12-28 15:12:40 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Alicja Sawoniewicz 2020-12-28 14:37:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Alicja Sawoniewicz 2020-12-28 14:36:35 usunięcie załacznika
Interpretacja indywidualna z 22.12.2020 r. Małgorzata Rydzewska 2020-12-28 10:56:34 dodanie dokumentu
6. Petycja w sprawie wydłużenia czasu pracy gminnych Biur Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich i w Smolcu Piotr Krzuszcz 2020-12-28 10:24:51 edycja dokumentu
6. Petycja w sprawie wydłużenia czasu pracy gminnych Biur Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich i w Smolcu Piotr Krzuszcz 2020-12-28 10:23:56 edycja dokumentu
6. Petycja w sprawie wydłużenia czasu pracy gminnych Biur Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich i w Smolcu Piotr Krzuszcz 2020-12-28 10:23:22 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.324.2020.MK budowa drenażu rozsączającego oczyszczone ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni ścieków Czerńczyce dz. 68 Anna Tomczak 2020-12-28 08:04:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-23 16:18:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2020-12-23 16:14:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku Alicja Sawoniewicz 2020-12-23 16:09:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji mieszkańców ulicy Śliwkowej w Smolcu podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia Alicja Sawoniewicz 2020-12-23 14:46:42 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.28.2020/11 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu robót geologiczno ? wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, realizowanego na działkach nr ewid. 7/32 obręb Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2020-12-23 14:36:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-12-23 14:36:25 dodanie dokumentu
RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2027" Piotr Krzuszcz 2020-12-23 12:22:48 edycja dokumentu