Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie 716/2021 z dnia 13.04.2021 w sprawie przekazania w użyczenie pojazdu strażackiego marki Mercedes-Benz Atego 1429 AF dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach. Anna Dębicka 2021-04-13 13:47:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie 706/2021 z dnia 02.04.2021 w sprawie powołania Komisji weryfikacyjnej, w kompetencji której leży opiniowanie list i weryfikacja wniosków o ujęcie na liście osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych lub umowy najmu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie, określenia jej składu osobowego i zakresu działania. Anna Dębicka 2021-04-13 09:37:18 dodanie dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie rekrutacji na stanowisko Asystent rodziny Katarzyna Wojtaszek 2021-04-13 08:37:12 dodanie dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie rekrutacji na stanowisko Pracownik socjalny Katarzyna Wojtaszek 2021-04-13 08:29:49 dodanie dokumentu
15 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Alicja Sawoniewicz 2021-04-12 12:08:03 edycja dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXV sesji w dniu 30.03.2021 r. Alicja Sawoniewicz 2021-04-12 10:22:21 dodanie dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV sesji w dniu 25.03.2021 r. Alicja Sawoniewicz 2021-04-12 09:57:40 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających/przedterminowych/ponownych Tomasz Krzuszcz 2021-04-12 09:36:08 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat Tomasz Krzuszcz 2021-04-12 09:33:25 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych, wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Tomasz Krzuszcz 2021-04-12 08:56:39 dodanie dokumentu
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 1 kwietnia 2021 r. Tomasz Krzuszcz 2021-04-12 08:44:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie 703/2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2020 rok Anna Jaskółka 2021-04-12 08:24:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie 705/2021 z dnia 02.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Anna Jaskółka 2021-04-12 08:20:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie 715/2021 z dnia 08.04.2021 w sprawie wprowadzenia nowej Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2021-04-09 14:32:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie 714/2021 z dnia 07.04.2021 w sprawie powierzenia kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich spraw związanych z rozliczaniem kosztów najmu lokali w budynku dworca kolejowego w Kątach Wrocławskich i w budynku dworca kolejowego w Smolcu. Anna Dębicka 2021-04-09 14:29:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie 712/2021 z dnia 07.04.2021 powołanie komisji przetargowej na zadanie : Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. Anna Dębicka 2021-04-09 14:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie 711/2021 z dnia 07.04.2021 powołanie komisji przetargowej Pielęgnacja , konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w parkach gminnych, tj. Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich, parku w Pietrzykowicach, parku w Zabrodziu. Anna Dębicka 2021-04-09 14:22:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie 713/2021 z dnia 07.04.2021 powołanie komisji przetargowej Trzykrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2021-04-09 14:18:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie 708/2021 z dnia 06.04.2021 w sprawie unieważnienia wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania przetargowego Anna Dębicka 2021-04-09 14:12:44 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ? przebudowa rowu w pasie drogi powiatowej 20000D w dz. nr 3/2 AM24 obręb Kąty Wrocławskie Anna Tomczak 2021-04-09 07:53:45 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ? wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, umocnienia na dz. nr 82/2, 92, 83/2 w Mokronosie Dolnym oraz na usługę wodną ? odprowadzanie wód opadowych do cieku Kasina z dz. nr 82/4 i 82/5 Anna Tomczak 2021-04-09 07:53:28 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ? przebudowa rowu w pasie drogi powiatowej 20000D w dz. nr 3/2 AM24 obręb Kąty Wrocławskie Anna Tomczak 2021-04-09 07:52:01 dodanie dokumentu
13 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, wspólne z Komisją Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 11:13:45 edycja dokumentu
13 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 11:12:40 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju - marzec 2021 Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 11:11:04 dodanie dokumentu
15 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:27:45 dodanie dokumentu
11 marca 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:26:41 dodanie dokumentu
21 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:25:48 dodanie dokumentu
19 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:24:55 dodanie dokumentu
22 marca 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:24:29 dodanie dokumentu
22 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:23:29 dodanie dokumentu
1 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:23:07 dodanie dokumentu
18 marca 2021 r. o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:22:09 dodanie dokumentu
13 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, wspólne z Komisją Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:20:41 dodanie dokumentu
29 marca 2021 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:19:41 dodanie dokumentu
11 marca 2021 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:19:25 dodanie dokumentu
27 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:17:48 dodanie dokumentu
20 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:17:24 dodanie dokumentu
13 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:16:53 dodanie dokumentu
30 marca 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2021-04-08 10:16:01 dodanie dokumentu