Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Andrzej Krysmalski 2020-04-03 10:36:16 edycja dokumentu
Zarządzenie 375/ 2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej 'Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Klonowa i ul. Platanowa dz. nr 5/6 AM-17 1/1, 2/2, 1/8, 2/16 AM-18 Anna Dębicka 2020-04-03 09:45:35 edycja dokumentu
Zarządzenie 378/2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej Budowa zespołu przedszkolono-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu Anna Dębicka 2020-04-03 09:41:00 edycja dokumentu
Zarządzenie 375/ 2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej 'Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Klonowa i ul. Platanowa dz. nr 5/6 AM-17 1/1, 2/2, 1/8, 2/16 AM-18 Anna Dębicka 2020-04-03 09:36:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie 391/2019 z dnia 31.03.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego 'Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 z możliwością przedłużenia do 2024 r.' Anna Dębicka 2020-04-02 15:12:00 edycja dokumentu
Zarządzenie 386/2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok , sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok Anna Dębicka 2020-04-02 15:11:07 edycja dokumentu
Zarządzenie 386/2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok , sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok Anna Dębicka 2020-04-02 14:31:17 edycja dokumentu
Zarządzenie 388/2019 z dnia 30.03.2020 w sprawie powołania zespołu roboczego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2020-04-02 14:30:33 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 14:11:32 edycja dokumentu
Zarządzenie 391/2019 z dnia 31.03.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego 'Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 z możliwością przedłużenia do 2024 r.' Anna Dębicka 2020-04-02 13:37:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie 388/2019 z dnia 30.03.2020 w sprawie powołania zespołu roboczego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2020-04-02 13:33:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie 388/2019 z dnia 30.03.2020 w sprawie powołania zespołu roboczego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2020-04-02 13:32:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie 387/2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej " Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020" Anna Dębicka 2020-04-02 13:29:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie 386/2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok , sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok Anna Dębicka 2020-04-02 13:26:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie 385/2020 z dnia 26.03.2020 powołanie komisji przetargowej "Kompleksowe ubezpieczenie gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 z możliwością przedłużenia do 2024 r. Anna Dębicka 2020-04-02 13:18:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 13:16:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie 379/2019 z dnia 12.03.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na zdanie "Trzykrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych" Anna Dębicka 2020-04-02 13:06:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie 378/2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej Budowa zespołu przedszkolono-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu Anna Dębicka 2020-04-02 13:03:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie 377/2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Wykonanie chodników relacji Jaszkotle-Gądóww Krzeptowie i w Nowej wsi Wrocławskiej w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg -chodniki i nakładki asfaltowe" Anna Dębicka 2020-04-02 12:59:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie 376/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Dębicka 2020-04-02 12:54:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie 374/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-04-02 12:49:48 edycja dokumentu
Zarządzenie 374/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-04-02 12:48:35 edycja dokumentu
Zarządzenie 374/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-04-02 12:46:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie 373/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie unieważnienia przetargu "Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Kąty Wrocławskie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020" Anna Dębicka 2020-04-02 12:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie 372/2020 z dnia 05.03.2020 w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020. Anna Dębicka 2020-04-02 12:41:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie 371/2020 z dnia 05.03.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2020-04-02 12:36:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie 369/2019 z dnia 03.03.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej "Trzykrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2020-04-02 12:33:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/203/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:52:46 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/95/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z krytej pływalni "Delfinek" Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:49:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powierzenia burmistrzowi Miasta i Gminy Katy Wrocławskie uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ą Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:44:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:37:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:34:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wroclawskie zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2010D oraz 2018D w zakresie pełnienia funkcji inwestora Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:32:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/203/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:24:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:16:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2020 roku" Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:07:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Alicja Sawoniewicz 2020-04-02 09:01:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie 384/2020 z dnia 25.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Anna Dębicka 2020-04-01 14:33:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie 361/2020 z dnia 17.02.2020 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Anna Dębicka 2020-04-01 13:39:13 edycja dokumentu
Zarządzenie 352/2020 z dnia 11.02.2020 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2020-04-01 13:38:21 dodanie dokumentu