Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
20 grudnia 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2017-12-11 12:13:34 dodanie dokumentu
19 grudnia 2017 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2017-12-11 12:10:51 dodanie dokumentu
19 grudnia 2017 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Alicja Sawoniewicz 2017-12-11 12:08:36 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie Justyna Salij 2017-12-11 08:42:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/23 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie Justyna Salij 2017-12-11 08:39:40 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/25 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie Justyna Salij 2017-12-11 08:39:24 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/23 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie Justyna Salij 2017-12-11 08:39:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/25 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie Justyna Salij 2017-12-11 08:20:18 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/25 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie Justyna Salij 2017-12-11 08:18:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Michał Kędzior 2017-12-08 09:16:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Michał Kędzior 2017-12-08 09:13:04 edycja dokumentu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Krysmalski 2017-12-08 09:11:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Michał Kędzior 2017-12-08 09:06:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Michał Kędzior 2017-12-08 09:03:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie 841/1/2017 z dnia 07.XII.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek " Anna Dębicka 2017-12-07 13:47:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie 841/2017 z dnia 06.XII.2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku Anna Dębicka 2017-12-07 13:40:44 edycja dokumentu
Zarządzenie 841/2017 z dnia 06.XII.2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku Anna Dębicka 2017-12-07 13:40:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie 832/2017 z dnia 22.XI.2017 w w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2017r Anna Dębicka 2017-12-07 13:34:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie 835/2017 z dnia 30.XI.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r Anna Dębicka 2017-12-07 13:31:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego SP.GN.673.12.2017.RK Andrzej Krysmalski 2017-12-07 10:35:00 edycja dokumentu
Informacje o wyborze oferty na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych w okresie od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. Andrzej Krysmalski 2017-12-07 09:01:53 edycja dokumentu
Informacje o wyborze oferty na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych w okresie od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. Andrzej Krysmalski 2017-12-07 09:01:17 edycja dokumentu
Informacje o wyborze oferty na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych w okresie od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. Andrzej Krysmalski 2017-12-07 08:50:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego SP.GN.673.12.2017.RK Andrzej Krysmalski 2017-12-07 07:31:50 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVI/473/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu Alicja Sawoniewicz 2017-12-06 15:28:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/472/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2017-12-06 15:26:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/471/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Alicja Sawoniewicz 2017-12-06 15:22:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/470/17 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" Alicja Sawoniewicz 2017-12-06 15:17:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/469/17 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Alicja Sawoniewicz 2017-12-06 15:07:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/468/17 zmieniająca uchwałę nr XXII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" Alicja Sawoniewicz 2017-12-06 15:02:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/467/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 Alicja Sawoniewicz 2017-12-06 14:58:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego SP.GN.673.12.2017.RK Andrzej Krysmalski 2017-12-06 14:24:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie 837/2017 z dnia 04.XII.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku" Anna Dębicka 2017-12-06 14:02:27 edycja dokumentu
Zarządzenie 840/2017 z dnia 05.12.2017 powołnie komisji przetargowej na zadanie "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II- Mokronos Dolny" Anna Dębicka 2017-12-06 14:02:00 edycja dokumentu
Zarządzenie 840/2017 z dnia 05.12.2017 powołnie komisji przetargowej na zadanie "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II- Mokronos Dolny" Anna Dębicka 2017-12-06 14:00:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie 839/2017 z dnia 05.XII.2017 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Anna Dębicka 2017-12-06 13:54:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie 838/2017 z dnia 04.XII.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzykowice" Anna Dębicka 2017-12-06 13:52:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie 837/2017 z dnia 04.XII.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku" Anna Dębicka 2017-12-06 13:49:57 edycja dokumentu
Zarządzenie 837/2017 z dnia 04.XII.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku" Anna Dębicka 2017-12-06 13:49:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie 835/2017 z dnia 30.XI.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r Anna Dębicka 2017-12-06 13:46:47 dodanie dokumentu