Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasina Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 14:45:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 12:34:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Rewizyjnej Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 12:19:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Rewizyjnej Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 12:18:25 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej - ulicy Chlopskiej w miejscowości Smolec, gm.Kąty Wrocławskie w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 12:14:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 11:29:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Rewizyjnej Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 11:24:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 11:08:02 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 11:04:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:48:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia §2 ust.1 pkt 12 uchwały nr XLVII/343/02 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:44:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:35:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Imbirowej Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:30:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie Alei Fiołkowej i Alei Róż Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:24:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie Alei Fiołkowej i Alei Róż Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:23:40 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie Alei Fiołkowej i Alei Róż Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:23:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:14:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 10:01:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 09:49:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert. Monika Romańska 2017-03-23 09:42:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert. Monika Romańska 2017-03-23 09:41:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 09:35:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku" Alicja Sawoniewicz 2017-03-23 09:26:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-9 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-03-22 14:44:29 dodanie dokumentu
Zmiana treści zapytania ofertowego na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie Dariusz Pacyna 2017-03-22 10:47:35 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie Jadwiga Kurpiel 2017-03-21 14:35:25 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe dla zadania polegającego na świadczeniu usług serwisowych stałego dozoru urządzeń elektrycznych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Dariusz Pacyna 2017-03-21 13:20:55 dodanie dokumentu
28 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2017-03-21 09:03:37 dodanie dokumentu
27 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Magdalena Olszewska 2017-03-21 08:53:25 dodanie dokumentu
23 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska 2017-03-21 08:49:08 dodanie dokumentu
Aktualizacja informacji dotyczącej podstawowych kwot dotacji - marzec 2017 rok Dariusz Pacyna 2017-03-21 08:37:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. Elżbieta Janik 2017-03-21 08:14:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r Anna Dębicka 2017-03-20 14:55:04 edycja dokumentu
Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r Anna Dębicka 2017-03-20 14:38:59 edycja dokumentu
Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r Anna Dębicka 2017-03-20 14:33:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty z zakresu sportu. Monika Romańska 2017-03-17 14:42:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty z zakresu sportu. Monika Romańska 2017-03-17 14:12:14 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie. Andrzej Krysmalski 2017-03-17 13:34:49 dodanie dokumentu
23 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Magdalena Olszewska 2017-03-17 09:39:53 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie Jadwiga Kurpiel 2017-03-17 09:03:19 dodanie dokumentu