Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny Jadwiga Kurpiel 2017-10-19 09:20:57 dodanie dokumentu
Wykaz Sołectw w Gminie Kąty Wrocławskie Ewa Figas 2017-10-17 14:36:24 edycja dokumentu
24 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2017-10-17 14:32:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie 788/2017 z dnia 12.X.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oswietlenia drogowego na tereni gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa Anna Dębicka 2017-10-16 12:38:45 edycja dokumentu
Zarządzenie 788/2017 z dnia 12.X.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oswietlenia drogowego na tereni gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa Anna Dębicka 2017-10-16 12:36:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie 795/2017 z dnia 13.10.2017 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" Anna Dębicka 2017-10-16 12:16:13 edycja dokumentu
Zarządzenie 794/2017 z dnia 13.10.2017 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" Anna Dębicka 2017-10-16 12:15:03 edycja dokumentu
Zarządzenie 793/2017 z dnia 13.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie" Anna Dębicka 2017-10-16 12:14:03 edycja dokumentu
Zarządzenie 792/2017 z dnia 12.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" Anna Dębicka 2017-10-16 12:12:54 edycja dokumentu
Zarządzenie 791/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce" Anna Dębicka 2017-10-16 12:11:35 edycja dokumentu
Zarządzenie 790/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Tulipanowa" Anna Dębicka 2017-10-16 12:10:41 edycja dokumentu
Zarządzenie 789/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Górny" Anna Dębicka 2017-10-16 12:09:47 edycja dokumentu
Zarządzenie 787/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2017-10-16 12:08:23 edycja dokumentu
Zarządzenie 786/2017 z dnia 11.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2017-10-16 12:07:24 edycja dokumentu
Zarządzenie 786/2017 z dnia 11.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2017-10-16 12:06:17 edycja dokumentu
Zarządzenie 785/2017 z dnia 10.10.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa nawierzchni chodników z dostosowaniem ich przebiegu do muru cmentarnego w Smolcu" Anna Dębicka 2017-10-16 12:05:07 edycja dokumentu
Zarządzenie 784/2017 z dnia 04.10.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własnośc Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-10-16 12:04:16 edycja dokumentu
Zarządzenie 782/2017 z dnia 25.09.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi Anna Dębicka 2017-10-16 12:02:48 edycja dokumentu
Zarzadzenie 783/2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Anna Dębicka 2017-10-16 11:59:27 edycja dokumentu
Zarządzenie 781/2017 z dnia 25.09.2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2017-10-16 11:57:30 edycja dokumentu
Zarządzenie 780/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie" Anna Dębicka 2017-10-16 11:36:24 edycja dokumentu
Zarządzenie 779/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu " Anna Dębicka 2017-10-16 11:34:29 edycja dokumentu
Zarządzenie 778/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich, gmina Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-10-16 11:33:10 edycja dokumentu
Zarządzenie 776/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Anna Dębicka 2017-10-16 10:49:56 edycja dokumentu
Zarządzenie 775/2017 z dnia 12.09.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pietrzykowicach Anna Dębicka 2017-10-16 10:48:26 edycja dokumentu
Zarządzenie 774/2017 z dnia 12.09.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-10-16 10:47:07 edycja dokumentu
Zarządzenie 773/2017 z dnia 07.09.2017 w sprawie przekazania sołectwu wsi Sadków-Sadkówek składników mienia komunlnego do korzystania Anna Dębicka 2017-10-16 10:46:06 edycja dokumentu
Zarządzenie 772/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-10-16 10:45:03 edycja dokumentu
Zarządzenie 771/2017 z dnia 01.09.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-10-16 10:34:19 edycja dokumentu
Zarządzenie 768/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2017-10-16 10:23:36 edycja dokumentu
Zarządzenie 767/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-10-16 10:16:14 edycja dokumentu
Zarządzenie 766/2017 z dnia 30.08.2017 w sprawie unieważniania przetagu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" Anna Dębicka 2017-10-16 10:14:26 edycja dokumentu
Zarządzenie 765/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie unieważnienia przetagu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" Anna Dębicka 2017-10-16 10:11:52 edycja dokumentu
Zarządzenie 763/2017 z dnia 28.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości stanowiącej własność gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-10-16 10:10:28 edycja dokumentu
Zarządzenie 795/2017 z dnia 13.10.2017 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" Anna Dębicka 2017-10-13 13:50:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie 794/2017 z dnia 13.10.2017 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" Anna Dębicka 2017-10-13 13:45:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie 793/2017 z dnia 13.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie" Anna Dębicka 2017-10-13 13:44:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie 792/2017 z dnia 12.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" Anna Dębicka 2017-10-13 13:42:15 edycja dokumentu
Zarządzenie 792/2017 z dnia 12.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" Anna Dębicka 2017-10-13 13:41:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 Elżbieta Janik 2017-10-13 13:41:07 dodanie dokumentu