Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - grudzień 2019 Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-20 10:26:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice w rejonie ul. Fabrycznej Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 10:05:21 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Katy Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 10:01:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 09:59:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 09:43:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 09:36:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 09:35:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/104/19 z dnia 28 marca 2019 r. Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 09:31:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2022D oraz 2024 w zakresie pełnienia funkcji inwestora Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 09:27:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2020D (m.Bogdaszowice) w zakresie pełnienia funkcji inwestora Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 09:15:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2010D (m.Nowa Wieś Kącka i m. Kąty Wrocławskie) oraz nr 2018D (m.Sadków) w zakresie pełnienia funkcji inwestora Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 09:10:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kąty Wrocławskie" Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 08:51:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice w rejonie ul. Fabrycznej Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 08:45:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2020-01-20 08:42:45 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 03.01.2020 r. Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-17 14:20:00 edycja dokumentu
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 03.01.2020 r. Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-17 14:19:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.12.2019 r. Andrzej Krysmalski 2020-01-17 12:02:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSIR.6220.32.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kompleks hal produkcyjno-magazynowych (z częściami biurowymi) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce nr ewid. 75/16 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska Dorota Demko-Krystyańczuk 2020-01-17 11:57:09 dodanie dokumentu
Interpelacja radnej Beaty Czuchrowskiej z dnia 16.01.2020 r. Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-17 08:34:50 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze oferenta Andrzej Krysmalski 2020-01-16 15:51:27 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2020 Anna Niedźwiedzka 2020-01-16 09:38:34 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2020 Anna Niedźwiedzka 2020-01-16 09:37:11 dodanie dokumentu
23 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Sawoniewicz 2020-01-16 09:34:34 dodanie dokumentu
23 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Sawoniewicz 2020-01-16 09:28:29 dodanie dokumentu
23 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2020-01-16 09:25:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/15 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West realizowanego na działkach nr ewid. 81/1, 82/4, 83/5, 84/5 AM-1 obręb Mokronos Dolny Dorota Demko-Krystyańczuk 2020-01-16 09:10:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/12 o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 81/1, 82/4, 83/5, 84/5 AM-1 obręb Mokronos Dolny Dorota Demko-Krystyańczuk 2020-01-16 09:06:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2020/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska Dorota Demko-Krystyańczuk 2020-01-16 08:38:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2020/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska Dorota Demko-Krystyańczuk 2020-01-16 08:37:30 dodanie dokumentu
20 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Alicja Sawoniewicz 2020-01-15 14:26:22 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - R-I, dz. nr 102/3 Nowa Wieś Wrocławska Anna Tomczak 2020-01-14 10:57:38 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - R-I, dz. nr 102/3 Nowa Wieś Wrocławska Anna Tomczak 2020-01-14 10:57:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego Andrzej Krysmalski 2020-01-13 23:09:53 dodanie dokumentu
Protokół nr I/19 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich w dniu 9 grudnia 2019 r. Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-13 10:59:26 dodanie dokumentu
14 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Sawoniewicz 2020-01-13 10:56:05 dodanie dokumentu
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-13 10:36:28 dodanie dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XVI sesji w dniu 30.12.2019 r. Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-13 10:33:42 dodanie dokumentu
14 stycznia 2020 r. o godz. 12:30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-13 10:19:23 edycja dokumentu
24 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Magdalena Olszewska-Pawlik 2020-01-13 10:18:59 edycja dokumentu
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Andrzej Krysmalski 2020-01-13 07:04:33 edycja dokumentu