Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania piłki nożnej w miejsowości Sadowice Monika Romańska 2018-07-20 14:11:13 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze oferenta na realizację postępowania z dnia 4 lipca 2018 r. pn.: Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich Dariusz Pacyna 2018-07-20 10:24:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Remont północnej strony elewacji budynku Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich. Dariusz Pacyna 2018-07-20 10:15:44 edycja dokumentu
Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy Jadwiga Kurpiel 2018-07-17 11:14:37 dodanie dokumentu
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I Jadwiga Kurpiel 2018-07-12 12:16:46 dodanie dokumentu
Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach Grażyna Kulęgowska-Kubik 2018-07-12 09:26:54 dodanie dokumentu
Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu Jadwiga Kurpiel 2018-07-11 11:49:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie 995/1/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Anna Dębicka 2018-07-11 09:24:02 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Czerwiec 2018 Magdalena Zawisza 2018-07-10 15:27:57 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Czerwiec 2018 Magdalena Zawisza 2018-07-10 15:21:52 usunięcie załacznika
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Czerwiec 2018 Magdalena Zawisza 2018-07-10 15:14:39 dodanie dokumentu
Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich Anna Niedźwiedzka 2018-07-10 09:28:00 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie Jadwiga Kurpiel 2018-07-09 14:45:11 dodanie dokumentu
Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich - etap II Grażyna Kulęgowska-Kubik 2018-07-09 13:41:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/l 17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł, wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programu pn. ?Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego" Dariusz Pacyna 2018-07-09 08:43:56 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Finałowe zawody wędkarskie 2018" Monika Romańska 2018-07-06 11:03:30 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Finałowe zawody wędkarskie 2018" Monika Romańska 2018-07-06 11:02:52 dodanie dokumentu
Informacja z sesji Rady Miejskiej - czerwiec 2018 Magdalena Olszewska 2018-07-05 14:54:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/561/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doraców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 14:26:11 edycja dokumentu
Uchwała nr XLIII/561/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doraców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 14:23:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/560/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Sadkowie Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 14:19:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/559/18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 14:15:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/558/18 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla Rady Powiatu Wrocławskiego Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 14:07:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/557/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 14:03:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/556/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:59:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/555/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2018 roku Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:54:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/554/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:51:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/553/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:46:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/552/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:41:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/551/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:36:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XLIII/551/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:36:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/550/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wszi Zabrodzie, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/283/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:31:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/549/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru północno-wschodniej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:26:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/548/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XL/428/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:20:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/547/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/119/15 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulic Wrocławskiej i Radosnej Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:16:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/546 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Wrocławskiej Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:12:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/545/18 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 13:06:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIII/544/18 w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Alicja Sawoniewicz 2018-07-05 12:47:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Remont północnej strony elewacji budynku Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich. Andrzej Krysmalski 2018-07-04 15:32:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku w dniu 3 lipca 2018 Magdalena Olszewska 2018-07-04 11:54:45 dodanie dokumentu