Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji w dniu 13.08.2019 r. Magdalena Olszewska 2019-08-20 09:20:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kadr Andrzej Krysmalski 2019-08-16 09:26:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-08-16 09:03:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-08-16 09:02:55 usunięcie załacznika
Protokół nr VIII/19 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 maja 2019 roku Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 15:34:57 edycja dokumentu
Protokół nr VIII/19 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 maja 2019 roku Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 15:33:06 dodanie dokumentu
Protokół nr VII/19 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 kwietnia 2019 roku Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 15:31:58 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 12:51:44 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/142/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny, w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jabłoniowej Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 12:43:26 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 12:35:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 12:00:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 11:57:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 11:52:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 11:28:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 11:24:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 11:09:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 11:06:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kąty Wrocławskie składników mienia komunalnego do korzystania Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 11:02:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:56:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:52:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:45:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:42:18 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:33:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 miesięcy Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:28:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Górnym Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:19:37 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 5 lat Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:16:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Górnym Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:08:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:04:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/142/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny, w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jabłoniowej Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 10:00:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej - część "A" i "C" Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 09:56:55 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Lipiec 2019 Magdalena Zawisza 2019-08-14 09:55:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia limitu z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 09:41:21 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia limitu z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 09:26:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 09:24:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego Alicja Sawoniewicz 2019-08-14 09:22:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach dowozowych i szkolnych w zakresie publicznego transportu drogowego Dariusz Pacyna 2019-08-13 15:40:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach dowozowych i szkolnych w zakresie publicznego transportu drogowego Dariusz Pacyna 2019-08-13 15:40:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach aglomeracyjnych w zakresie publicznego transportu drogowego Dariusz Pacyna 2019-08-13 15:35:01 dodanie dokumentu
20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska 2019-08-13 11:05:08 dodanie dokumentu
20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2019-08-13 09:22:36 dodanie dokumentu