Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "LATO Z KOSZYKÓWKĄ? ? ogólnopolski turniej o puchar Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie dla dzieci rocznika 2008 i młodszych w dniu 15.06.2019? Monika Romańska 2019-04-19 12:33:24 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-04-19 11:56:08 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-04-19 11:55:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/16 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-04-19 11:52:37 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "LATO Z KOSZYKÓWKĄ? ? ogólnopolski turniej o puchar Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie dla dzieci rocznika 2008 i młodszych w dniu 15.06.2019? Monika Romańska 2019-04-18 15:55:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Alicja Sawoniewicz 2019-04-18 15:30:30 edycja dokumentu
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce Anna Niedźwiedzka 2019-04-18 13:28:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa Wieś Kącka - część A Alicja Sawoniewicz 2019-04-18 13:24:27 edycja dokumentu
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie Anna Niedźwiedzka 2019-04-18 12:40:01 dodanie dokumentu
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Andrzej Krysmalski 2019-04-18 03:57:21 edycja dokumentu
Wydział Organizacyjny Andrzej Krysmalski 2019-04-18 03:50:20 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Przeprowadzenie intensywnego przygotowania do uczestnictwa w rozgrywkach o wysokim poziomie współzawodnictwa na szczeblu ogólnopolskim w ramach Ligii Footballu Amerykańskiego" Monika Romańska 2019-04-17 17:28:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie 88/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach podczas jego nieobecności Anna Dębicka 2019-04-17 15:31:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie 87/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) z realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2019-04-17 15:29:16 edycja dokumentu
Zarządzenie 87/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) z realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2019-04-17 15:28:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie 92/2019 z dnia 03.04.2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego koscioła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich etap I" Anna Dębicka 2019-04-17 13:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie 94/1/2019 z dnia 05.04.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2019 roku Anna Dębicka 2019-04-17 13:30:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie 84/2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa boisk do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2019-04-17 13:24:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie 89/2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Przeprowadzenie prac planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2019-04-17 13:22:53 dodanie dokumentu
24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Magdalena Olszewska 2019-04-17 13:21:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie 85/2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej " Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2019-04-17 13:19:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie 83/2019 z dnia 20.03.2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie ' Budowa kanalizacji sanitarnej Wschód - Zabrodzie" Anna Dębicka 2019-04-17 13:15:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie 91/2019 z dnia 03.04.2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Prowadzenie prac planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2019-04-17 13:08:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie 94/2019 z dnia 08.04.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2019-04-17 13:04:51 edycja dokumentu
Zarządzenie 94/2019 z dnia 08.04.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2019-04-17 13:04:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie 98/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Dostawa energi elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2019-04-17 12:57:54 edycja dokumentu
Zarządzenie 98/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Dostawa energi elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2019-04-17 12:57:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie 99/2019 z dnia 16.04.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2019-04-17 12:55:19 edycja dokumentu
Zarządzenie 99/2019 z dnia 16.04.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2019-04-17 12:54:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie 97/2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Anna Dębicka 2019-04-17 12:52:17 edycja dokumentu
Zarządzenie 97/2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Anna Dębicka 2019-04-17 12:51:30 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Marzec 2019 Magdalena Zawisza 2019-04-17 12:35:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie 97/2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Anna Dębicka 2019-04-17 12:11:05 dodanie dokumentu
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich Andrzej Krysmalski 2019-04-17 11:47:49 dodanie dokumentu
Protokół nr V/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 21 lutego 2019 roku Alicja Sawoniewicz 2019-04-17 11:19:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2019-04-17 10:10:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Alicja Sawoniewicz 2019-04-17 10:03:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2019 roku Alicja Sawoniewicz 2019-04-17 09:51:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-04-17 09:40:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2019-04-17 09:31:04 dodanie dokumentu