Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Renata Wonskowska - GOPS Andrzej Krysmalski 2018-05-18 13:54:26 dodanie dokumentu
Ewa Suchowiecka - GOPS Andrzej Krysmalski 2018-05-18 13:51:29 dodanie dokumentu
Kapitaniec Grażyna - GOPS Andrzej Krysmalski 2018-05-18 13:48:47 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 37/4 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska Justyna Salij 2018-05-18 12:30:33 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 37/4 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska Justyna Salij 2018-05-18 12:30:25 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu pn. "Pudełko Życia w gminie Kąty Wrocławskie" Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 09:01:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/270/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 r. Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:59:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Zachowicach Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:59:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:58:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:56:58 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:56:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:55:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na program pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:55:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:31:31 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:30:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:29:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:28:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:27:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:25:39 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:25:26 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:24:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:24:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:20:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Zachowicach Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:19:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/270/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 r. Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:18:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu pn. "Pudełko Życia w gminie Kąty Wrocławskie" Alicja Sawoniewicz 2018-05-17 08:15:47 dodanie dokumentu
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. " Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" z podziałem na zadania Grażyna Kulęgowska-Kubik 2018-05-16 11:55:57 dodanie dokumentu
22 maja 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2018-05-15 14:58:02 dodanie dokumentu
21 maja 2018 roku godz.09:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Magdalena Olszewska 2018-05-15 14:49:34 dodanie dokumentu
Mirosława Hipszer - Dyrektor Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:46:53 dodanie dokumentu
Alicja Nawrocka - Dyrektor Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:45:09 dodanie dokumentu
Lidia Reps - Dyrektor Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:43:20 dodanie dokumentu
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach Jadwiga Kurpiel 2018-05-14 11:42:45 dodanie dokumentu
Renata Kowalczyk - Dyrektor Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:41:50 dodanie dokumentu
Alfreda Hajdamowicz - Dyrektor Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:40:53 dodanie dokumentu
Marzena Fedzin - Dyrektor Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:39:48 dodanie dokumentu
Maria Szul - Dyrektor Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:38:34 dodanie dokumentu
Maria Mach - Dyrektor GOKiS Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:34:51 dodanie dokumentu
Bogusława Płatek - GOPS Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:33:18 dodanie dokumentu
Marek Osiński - Dyrektor ZOJO Andrzej Krysmalski 2018-05-14 11:31:42 edycja dokumentu