Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 aktualizacja październik 2020 Tomasz Krzuszcz 2020-10-26 15:31:24 dodanie dokumentu
28 października 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2020-10-26 10:16:07 edycja dokumentu
28 października 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2020-10-26 10:15:30 dodanie dokumentu
27 października 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2020-10-26 09:45:06 edycja dokumentu
27 października 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2020-10-26 09:44:34 edycja dokumentu
27 października 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2020-10-26 09:43:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji Katarzyna Wojtaszek 2020-10-23 13:37:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - sierpień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-10-23 07:47:40 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - sierpień, wrzesień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-10-23 07:47:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - sierpień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-10-23 07:47:14 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - sierpień 2020 Alicja Sawoniewicz 2020-10-23 07:46:06 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-10-22 11:27:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Alicja Sawoniewicz 2020-10-22 11:20:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 172 m) Alicja Sawoniewicz 2020-10-21 15:46:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0150 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-21 15:40:35 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0085 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-21 15:21:58 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0275 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-21 15:17:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie wydania odmawiającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 00 ton/rok", planowanej do realizacji na działkach nr 185/8 i 185/6 Am - 1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie oraz o prawach stron postępowania odwoławczego Magdalena Matysek 2020-10-21 09:46:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków Alicja Sawoniewicz 2020-10-21 08:25:41 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.193.2020.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę budynku mieszkalnego oraz wyk. Sieci wod. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bystrzycy na dz. nr 22/1 obr. Samotwór oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do istniejącego zarurowanego odcinka rowu w obrębie dz. Nr 22/1 Anna Tomczak 2020-10-21 08:23:43 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.193.2020.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę budynku mieszkalnego oraz wyk. Sieci wod. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bystrzycy na dz. nr 22/1 obr. Samotwór oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do istniejącego zarurowanego odcinka rowu w obrębie dz. Nr 22/1 Anna Tomczak 2020-10-21 08:22:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 16:22:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0275 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 16:17:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0170 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 16:12:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0175 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 16:06:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0195 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 16:02:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0085 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:59:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 172 m) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:57:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0150 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:51:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0100 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:48:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0300 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:45:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 45 pow. 0,0050 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:40:09 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0300 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:39:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0300 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:38:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 45 pow. 0,0050 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:28:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 1 roku (cz. dz. nr 45 pow. 0,0400 ha) Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:24:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondom na terenie miasta Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:17:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:10:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzeptów Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 15:05:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cesarzowice Alicja Sawoniewicz 2020-10-20 14:55:36 dodanie dokumentu