Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr V/56/07 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniającej uchwałę nr VII/81/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i gminy Kąty Wrocławskie w zakresie realizacji inicjatyw lokalnych Alicja Sawoniewicz 2017-06-21 08:41:52 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/272/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Katy Wrocławskie na lata 2015 -2025 Alicja Sawoniewicz 2017-06-21 08:33:47 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej Alicja Sawoniewicz 2017-06-21 08:21:13 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 16:22:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 16:17:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 16:12:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 16:08:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 16:03:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 16:00:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:56:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa Wieś Kącka Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:51:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/272/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Katy Wrocławskie na lata 2015 -2025 Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:47:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:42:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:39:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:35:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:30:48 dodanie dokumentu
27 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2017-06-20 15:27:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr V/56/07 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniającej uchwałę nr VII/81/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i gminy Kąty Wrocławskie w zakresie realizacji inicjatyw lokalnych Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:25:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:15:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powolania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:12:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu Alicja Sawoniewicz 2017-06-20 15:03:49 dodanie dokumentu
Budowa ul. Willowej w Smolcu Jadwiga Kurpiel 2017-06-20 13:15:47 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania parametrów środowiskowych w pomieszczeniach 3 serwerowni w budynku UMIG Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1 Kąty Wrocławskie Dariusz Pacyna 2017-06-19 15:18:01 dodanie dokumentu
26 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska 2017-06-19 14:55:05 dodanie dokumentu
Informacja o zasadach składania i rozpatrywania petycji oraz o sposobie postępowania w sprawach dotyczących petycji. Dariusz Pacyna 2017-06-14 17:06:59 edycja dokumentu
21 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Magdalena Olszewska 2017-06-14 12:14:33 dodanie dokumentu
21 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska 2017-06-14 11:36:32 dodanie dokumentu
20 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2017-06-13 12:41:46 dodanie dokumentu
20 czerwca 2017 roku godz.10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Magdalena Olszewska 2017-06-13 12:29:45 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania parametrów środowiskowych w pomieszczeniach 3 serwerowni w budynku UMIG Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1 Kąty Wrocławskie. Dariusz Pacyna 2017-06-12 15:32:10 dodanie dokumentu
19 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Magdalena Olszewska 2017-06-12 10:03:44 dodanie dokumentu
Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów Anna Niedźwiedzka 2017-06-09 10:45:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwiie Rybnica Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-06-07 14:12:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Skałka Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-06-07 14:12:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Samotwór Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-06-07 14:12:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwiie Rybnica Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-06-07 14:09:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Samotwór Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-06-07 14:08:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Skałka Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-06-07 14:08:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Samotwór Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-06-07 14:06:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Zarządu Marszałka Województwa Dolnosląskiego o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu oraz zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-06-07 12:48:09 dodanie dokumentu