Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie 193/2019 z dnia 23.08.2019 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku Andrzej Krysmalski 2019-12-09 09:10:59 edycja dokumentu
Sesja nr I Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich w dniu 9 grudnia 2019 r. Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 14:39:33 edycja dokumentu
Sesja nr I Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich w dniu 9 grudnia 2019 r. Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 14:38:53 edycja dokumentu
Wykaz Sołectw w Gminie Kąty Wrocławskie Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 14:37:50 edycja dokumentu
Sesja nr I Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich w dniu 9 grudnia 2019 r. Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 14:14:32 dodanie dokumentu
Protokół nr XIII/19 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 października 2019 roku Alicja Sawoniewicz 2019-12-06 12:53:06 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-12-06 12:25:56 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-12-06 12:25:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/7 o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West w Mokronosie Dolnym Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-12-06 12:23:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/7 o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West w Mokronosie Dolnym Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-12-06 12:22:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/7 o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West w Mokronosie Dolnym Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-12-06 12:20:03 dodanie dokumentu
Wykaz Sołectw w Gminie Kąty Wrocławskie Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 12:16:59 edycja dokumentu
Wykaz Sołectw w Gminie Kąty Wrocławskie Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 12:14:59 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/196/19 w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 12:11:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/196/19 w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 12:10:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIII/197/19 w sprawie nadania sołectwu Jurczyce Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 12:09:33 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/197/19 w sprawie nadania sołectwu Jurczyce Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 12:08:42 dodanie dokumentu
Wykaz Sołectw w Gminie Kąty Wrocławskie Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 11:58:26 edycja dokumentu
12 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 09:09:13 dodanie dokumentu
12 grudnia 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-06 09:00:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2019 r. Andrzej Krysmalski 2019-12-05 17:03:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2019 r. Andrzej Krysmalski 2019-12-05 17:01:57 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków i opłat Andrzej Krysmalski 2019-12-05 16:31:20 dodanie dokumentu
Wykaz Sołectw w Gminie Kąty Wrocławskie Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-05 12:09:56 edycja dokumentu
Ogłaszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Andrzej Krysmalski 2019-12-04 18:39:33 edycja dokumentu
Ogłaszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Andrzej Krysmalski 2019-12-04 17:15:34 dodanie dokumentu
Uchwala nr XIV-222/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:36:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/221/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:36:18 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/220/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:36:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/219/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:35:54 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/218/19 w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Miastem i Gminą Sobótka Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:35:41 edycja dokumentu
Uchwala nr XIV/217/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:35:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/216/19 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:35:17 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/215/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:35:04 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/214/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru w rejonie autostrady A8 Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:34:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/213/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszkotle, w rejonie ulicy Ogrodowej Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:34:40 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/212/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjnych Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:34:23 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/211/19 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/536/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-12-04 13:34:00 edycja dokumentu
Zarządzenie 297/2019 z dnia 29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Anna Dębicka 2019-12-04 13:33:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju - listopad 2019 Magdalena Olszewska-Pawlik 2019-12-04 13:30:22 dodanie dokumentu