Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręby Zachowice część dz. 437/7 oraz Kilianów-Szymanów dz. 481/10 Andrzej Krysmalski 2017-04-21 14:54:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla obszaru w rejonie ulicy Radosnej Alicja Sawoniewicz 2017-04-21 14:07:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej Alicja Sawoniewicz 2017-04-21 14:02:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów Alicja Sawoniewicz 2017-04-21 13:53:13 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów Alicja Sawoniewicz 2017-04-21 13:46:38 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów Alicja Sawoniewicz 2017-04-21 13:39:47 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej Alicja Sawoniewicz 2017-04-21 13:34:46 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "I Bieg integracyjny" Monika Romańska 2017-04-21 11:08:15 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "I Bieg integracyjny" Monika Romańska 2017-04-21 11:06:58 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręb Gądów-Jaszkotle dz. 43/13 Elżbieta Janik 2017-04-21 09:27:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/3 i 6/1 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:23:37 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/3 i 6/1 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:21:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/10 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:17:45 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/14 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:17:29 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/2 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:17:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/1 i 8/11 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:13:02 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/14 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:08:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/10 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:04:09 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/10 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:03:24 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/10 AM-12 Elżbieta Janik 2017-04-21 08:00:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 15:20:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 15:12:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 15:12:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 15:05:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód-I-etap - Zabrodzie" oraz na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód-Mokronos Dolny" Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:59:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:55:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla obszaru w rejonie ulicy Radosnej Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:47:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:46:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:45:22 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:44:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:44:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:43:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:42:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:37:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:33:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:29:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gniechowice Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:26:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. zmianiająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i nadania jej Statutu Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:21:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 14:17:12 dodanie dokumentu
25 kwietnia 2017 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2017-04-20 08:47:26 dodanie dokumentu