Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XX/292/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2020-06-04 09:38:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/290/20 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-06-04 09:34:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/291/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2020-06-04 09:34:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/290/20 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-06-04 09:30:30 dodanie dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XX sesji w dniu 28.05.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-06-04 08:37:27 edycja dokumentu
Imienny wykaz głosowań radnych na XX sesji w dniu 28.05.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-06-04 08:35:32 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Tomasza Giniewskiego z dnia 3.06.2020 r Alicja Sawoniewicz 2020-06-03 15:59:53 edycja dokumentu
Interpelacja radnego Tomasza Giniewskiego z dnia 3.06.2020 r Alicja Sawoniewicz 2020-06-03 15:57:44 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220,15.2020/16 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsiewzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich Agnieszka Pacyna 2020-06-03 15:45:47 dodanie dokumentu
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Elżbieta Janik 2020-06-03 15:11:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Katarzyna Wojtaszek 2020-06-03 12:10:27 dodanie dokumentu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nabór na stanowisko ds. kadr i płac Katarzyna Wojtaszek 2020-06-03 11:33:03 dodanie dokumentu
10 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, w formie telekonferencji Alicja Sawoniewicz 2020-06-03 10:25:20 dodanie dokumentu
9 czerwca 2020 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w formie telekonferencji Alicja Sawoniewicz 2020-06-03 10:16:51 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji Katarzyna Wojtaszek 2020-06-03 09:45:15 dodanie dokumentu
8 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w formie telekonferencji Alicja Sawoniewicz 2020-06-02 14:44:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego Katarzyna Wojtaszek 2020-06-02 09:50:25 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej Katarzyna Wojtaszek 2020-06-02 09:44:20 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Agnieszka Pacyna 2020-06-02 09:39:32 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Agnieszka Pacyna 2020-06-02 09:39:00 usunięcie załacznika
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 1.06.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-06-02 08:02:23 edycja dokumentu
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 1.06.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-06-02 07:58:42 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/23 o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu Agnieszka Pacyna 2020-05-29 14:26:27 edycja dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/23 o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu Agnieszka Pacyna 2020-05-29 14:25:58 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego Katarzyna Wojtaszek 2020-05-29 09:25:53 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oragnizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku. Małgorzata Rydzewska 2020-05-27 15:29:12 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Małgorzata Rydzewska 2020-05-27 15:27:50 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/20 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Agnieszka Pacyna 2020-05-27 08:01:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/19 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika LNG o pojemności do 60 m3 jako rozbudowy instalacji gazowej LNG o dodatkowy zbiornik, na terenie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica oraz na działce nr ewid. 3/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska Agnieszka Pacyna 2020-05-27 07:59:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/19 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika LNG o pojemności do 60 m3 jako rozbudowy instalacji gazowej LNG o dodatkowy zbiornik, na terenie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica oraz na działce nr ewid. 3/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska Agnieszka Pacyna 2020-05-27 07:58:02 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/20 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Agnieszka Pacyna 2020-05-27 07:53:58 dodanie dokumentu
Interpelacja radnej Beaty Czuchrowskiej z dnia 26.05.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-05-26 14:28:10 edycja dokumentu
Interpelacja radnej Beaty Czuchrowskiej z dnia 26.05.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-05-26 14:24:32 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Kwiecień 2020 Magdalena Zawisza 2020-05-26 11:07:12 dodanie dokumentu
obwieszczenie OSiR.6220.15.2020/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej Agnieszka Pacyna 2020-05-26 09:07:15 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 22.05.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-05-25 13:57:51 usunięcie dokumentu
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 22.05.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-05-22 14:16:23 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 22.05.2020 r. Alicja Sawoniewicz 2020-05-22 14:13:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2020-05-21 15:40:23 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2020-05-21 15:36:04 dodanie dokumentu