Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 16:22:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 16:15:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 16:04:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 16:00:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wrocław Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 15:57:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 15:53:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 15:44:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sadków Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 15:37:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/415/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w Sadkowie Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 15:27:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 15:16:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 15:06:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego "Rehabilitacja Lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 14:58:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 14:46:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole w w domu" na lata 2019-2023 Alicja Sawoniewicz 2018-12-18 14:43:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie 26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Anna Dębicka 2018-12-18 13:16:21 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dorota Demko-Krystyańczuk 2018-12-18 09:55:40 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dorota Demko-Krystyańczuk 2018-12-18 09:54:38 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO Natalia Bokła 2018-12-17 14:38:47 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO Natalia Bokła 2018-12-17 14:37:45 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO Natalia Bokła 2018-12-17 14:33:01 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Skład, druk i kolportaż na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie (ok. 160 km) miesięcznika lokalnej gazety gminnej - Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wydawanej w okresach miesięcznych od stycznia do grudnia 2019 r. Andrzej Krysmalski 2018-12-17 12:19:00 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Katy Wrocławskie w roku 2019 Jadwiga Kurpiel 2018-12-17 09:55:59 usunięcie załacznika
Zarządzenie 23/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r Anna Dębicka 2018-12-14 14:34:15 edycja dokumentu
Zarządzenie 23/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r Anna Dębicka 2018-12-14 14:34:10 dodanie dokumentu
Grudzień 2018 Anna Dębicka 2018-12-14 14:32:27 usunięcie dokument
Grudzień 2018 Anna Dębicka 2018-12-14 14:32:16 dodanie dokumentu
19 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2018-12-14 09:29:02 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku UMIG Kąty Wrocławskie" Dariusz Pacyna 2018-12-13 17:39:54 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Dariusz Pacyna 2018-12-13 17:30:44 edycja dokumentu
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Anna Niedźwiedzka 2018-12-13 14:13:43 usunięcie załacznika
27 grudnia 2018 r. o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Magdalena Olszewska 2018-12-13 13:49:17 edycja dokumentu
Dyżury Radnych Magdalena Olszewska 2018-12-13 13:47:23 edycja dokumentu
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 06.12.2018 r. Magdalena Olszewska 2018-12-12 08:23:04 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Dariusz Pacyna 2018-12-11 14:12:56 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Dariusz Pacyna 2018-12-11 14:12:05 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Dariusz Pacyna 2018-12-11 14:11:33 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Dariusz Pacyna 2018-12-11 14:10:08 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Kompleksowe zamówienie dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze budynku UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 r." Andrzej Krysmalski 2018-12-11 10:12:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich Dariusz Pacyna 2018-12-10 16:12:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich Dariusz Pacyna 2018-12-10 16:09:07 dodanie dokumentu