Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku za luty 2018 Magdalena Olszewska 2018-02-23 14:57:18 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXVIII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 stycznia 2018 roku Alicja Sawoniewicz 2018-02-23 14:48:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za luty 2018 Magdalena Olszewska 2018-02-23 14:31:44 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich Anna Niedźwiedzka 2018-02-22 14:30:53 usunięcie załacznika
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich Anna Niedźwiedzka 2018-02-22 14:30:47 usunięcie załacznika
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich Anna Niedźwiedzka 2018-02-22 14:28:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie 807/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017 rok Anna Dębicka 2018-02-22 12:31:33 edycja dokumentu
788/2017 z dnia 12.10.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa" Anna Dębicka 2018-02-22 12:15:50 edycja dokumentu
Zarządzenie 802/2017 20.10.2017 w sprawie uniewaznienia przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2018-02-22 12:13:16 edycja dokumentu
Zarządzenie 803/2017 20.10.2017 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej Anna Dębicka 2018-02-22 11:50:18 edycja dokumentu
Zarządzenie 836/2017 z dnia 30.XI.2017 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2018-02-22 11:44:42 edycja dokumentu
Zarządzenie 834/2017 z dnia 29.XI.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-etap II- Mokronos Dolny" Anna Dębicka 2018-02-22 11:42:08 edycja dokumentu
Zarządzenie 833/2017 z dnia 24.XI.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich " Anna Dębicka 2018-02-22 11:40:34 edycja dokumentu
Zarządzenie 832/2017 z dnia 22.XI.2017 w w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2017r Anna Dębicka 2018-02-22 11:38:53 edycja dokumentu
Zarządzenie 831/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 11:31:01 edycja dokumentu
Zarządzenie 830/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 11:25:19 edycja dokumentu
Zarządzenie 829/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 11:23:47 edycja dokumentu
Zarządzenie 828/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 11:22:25 edycja dokumentu
Zarządzenie 827/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 11:21:22 edycja dokumentu
Zarządzenie 826/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 11:20:23 edycja dokumentu
Zarządzenie 825/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 11:19:21 edycja dokumentu
Zarządzenie 823/2017 z dnia 16.XI.2017 w sprawie zbycia pługa odśnieżnego Anna Dębicka 2018-02-22 11:12:08 edycja dokumentu
Zarządzenie 820/2017 z dnia 15.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Anna Dębicka 2018-02-22 11:09:33 edycja dokumentu
Zarządzenie 848/2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2018-02-22 10:23:04 edycja dokumentu
Zarządzenie 859/2017 z dnia 28.12.2017 powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 10:16:14 edycja dokumentu
Zarządzenie 863/2017 z dnia 29.12.2017 powołanie komisji "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I - Zabrodzie" Anna Dębicka 2018-02-22 10:12:19 edycja dokumentu
Zarządzenie 862/2017 z dnia 29.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II- Mokronos Dolny" Anna Dębicka 2018-02-22 10:11:02 edycja dokumentu
Zarządzenie 861/2017 z dnia 29.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu " Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2018-02-22 10:09:27 edycja dokumentu
Zarządzenie 860/1/2017 z dnia 29.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Anna Dębicka 2018-02-22 10:06:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie 860/2017 z dnia 29.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Anna Dębicka 2018-02-22 10:03:40 edycja dokumentu
Zarządzenie 860/2017 z dnia 29.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Anna Dębicka 2018-02-22 10:03:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie 859/2017 z dnia 28.12.2017 powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Anna Dębicka 2018-02-22 09:56:40 edycja dokumentu
Zarządzenie 858/2017 z dnia 20.12.2017 powołanie komisji przetargowej " Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku Anna Dębicka 2018-02-22 09:49:47 edycja dokumentu
Zarządzenie 857/2017 z dnia 20.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -etap-II-Mokronos Dolny" Anna Dębicka 2018-02-22 09:44:54 edycja dokumentu
Zarządzenie 855/2017 z dnia 13.12.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamoinna" Anna Dębicka 2018-02-22 09:41:15 edycja dokumentu
Zarządzenie 856/2017 z dnia 19.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Świadczenia usług pocztwoych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018" Anna Dębicka 2018-02-22 09:38:38 edycja dokumentu
Zarządzenie 856/2017 z dnia 19.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Świadczenia usług pocztwoych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018" Anna Dębicka 2018-02-22 09:35:53 edycja dokumentu
Zarządzenie 854/2017 z dnia 13.12.2017 unieważnienie postępowania przetargoweho " remont północnej strony elewacji Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2018-02-22 09:30:44 edycja dokumentu
Zarządzenie 854/2017 z dnia 13.12.2017 unieważnienie postępowania przetargoweho " remont północnej strony elewacji Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2018-02-22 09:29:52 edycja dokumentu
Zarządzenie 854/2017 z dnia 13.12.2017 unieważnienie postępowania przetargoweho " remont północnej strony elewacji Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2018-02-22 09:29:00 edycja dokumentu