Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w II. półroczu 2017 roku. Monika Romańska 2017-08-23 08:49:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w II. półroczu 2017 roku. Monika Romańska 2017-08-22 15:03:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie Andrzej Krysmalski 2017-08-21 14:50:13 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej Andrzej Krysmalski 2017-08-21 14:35:46 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej Andrzej Krysmalski 2017-08-21 14:34:55 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej Andrzej Krysmalski 2017-08-21 14:31:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok Dariusz Pacyna 2017-08-21 12:53:49 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok Dariusz Pacyna 2017-08-21 12:53:39 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok Dariusz Pacyna 2017-08-21 12:53:27 edycja dokumentu
Zarzązenie 756/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego Anna Dębicka 2017-08-21 12:53:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok Dariusz Pacyna 2017-08-21 12:53:02 edycja dokumentu
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA ROK 2016 Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-08-21 12:36:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie 755/17 z dnia 17.08.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r Anna Dębicka 2017-08-21 11:14:14 edycja dokumentu
Zarządzenie 755/17 z dnia 17.08.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r Anna Dębicka 2017-08-21 11:13:41 dodanie dokumentu
Wydział Obsługi Klienta Magdalena Zając 2017-08-18 12:31:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 3/4, 3/6 i 3/12 AM-2 obręb Kąty Wrocławskie Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-08-18 11:09:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie 316/2015 z dnia 22.12.2015 przekazanie nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-08-17 11:43:30 edycja dokumentu
Zarządzenie 316/2015 z dnia 22.12.2015 przekazanie nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-08-17 11:43:03 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2017-08-17 11:34:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2017-08-17 11:33:28 usunięcie załacznika
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Sawoniewicz 2017-08-17 09:13:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Sawoniewicz 2017-08-17 09:08:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2017-08-17 09:00:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Alicja Sawoniewicz 2017-08-16 15:52:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu Alicja Sawoniewicz 2017-08-16 15:47:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaszkotlu Alicja Sawoniewicz 2017-08-16 15:43:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki komunalnej SpóLka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2017-2019 Alicja Sawoniewicz 2017-08-16 15:37:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej Alicja Sawoniewicz 2017-08-16 15:16:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór Alicja Sawoniewicz 2017-08-16 15:10:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Alicja Sawoniewicz 2017-08-16 14:59:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2017-08-16 14:55:14 dodanie dokumentu
23 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska 2017-08-16 14:24:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. Elżbieta Janik 2017-08-16 11:12:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie 749/2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie opracowania materialów planistycznych na rok budżetowy 2017 rok Dariusz Pacyna 2017-08-16 11:11:12 edycja dokumentu
Zarządzenie 749/2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie opracowania materialów planistycznych na rok budżetowy 2017 rok Anna Dębicka 2017-08-16 08:12:43 edycja dokumentu
Zarządzenie 749/2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie opracowania materialów planistycznych na rok budżetowy 2017 rok Anna Dębicka 2017-08-16 08:12:07 dodanie dokumentu
22 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2017-08-14 14:45:40 dodanie dokumentu
22 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Magdalena Olszewska 2017-08-14 14:10:56 dodanie dokumentu
21 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska 2017-08-14 13:58:10 dodanie dokumentu
21 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Magdalena Olszewska 2017-08-14 13:42:07 dodanie dokumentu