Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie 254/2019 z dnia 18.10.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony Andrzej Krysmalski 2019-10-18 15:03:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 14:59:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieokreślony GiGP.6845.50.2019/3 Elżbieta Janik 2019-10-18 14:46:53 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Wrzesień 2019 Magdalena Zawisza 2019-10-18 12:37:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 12:35:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 12:28:55 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023 Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 11:53:45 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023 Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 11:50:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023 Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 11:43:24 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 11:39:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 11:29:44 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w południowej części wsi Gądów Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 10:54:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 10:49:42 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023 Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 10:42:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2020 Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 10:35:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020 Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 10:27:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 10:22:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2019-10-18 10:19:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informatyki Andrzej Krysmalski 2019-10-17 15:36:57 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - R1, R2 Nowa Wieś Wrocławska Anna Tomczak 2019-10-17 14:45:38 dodanie dokumentu
Interpelacja radnych Wojciecha Wójcika, Wandy Laszczyńskiej, Gabrieli Feldman z dnia 03.10.2019 r. Magdalena Olszewska 2019-10-17 09:53:37 edycja dokumentu
Interpelacja radnych Wojciecha Wójcika, Wandy Laszczyńskiej, Gabrieli Feldman z dnia 03.10.2019 r. Magdalena Olszewska 2019-10-17 09:53:26 edycja dokumentu
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 03.10.2019 r. Magdalena Olszewska 2019-10-17 09:53:12 edycja dokumentu
22 października 2019 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2019-10-16 08:31:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze stanowisko ds. zamówień publicznych Wydział Zamówień Publicznych Andrzej Krysmalski 2019-10-15 14:52:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 13:04:44 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 11:18:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Jurczyce Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 11:14:36 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 11:12:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 11:04:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:58:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Dolny Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:44:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cesarzowice Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:23:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:18:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skałka Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:15:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bliż Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:10:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:05:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Jurczyce Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:03:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:02:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Wszemiłowice - Jurczyce na sołectwo Wszemiłowice i sołectwo Jurczyce oraz uchylenia statutu sołectwa Wszemiłowice - Jurczyce Alicja Sawoniewicz 2019-10-15 10:01:12 edycja dokumentu