Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oragnizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku. Joanna Zagórska 2017-05-22 12:25:13 dodanie dokumentu
Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb szkoły podstawowej w Sadkowie Anna Niedźwiedzka 2017-05-22 11:51:18 dodanie dokumentu
Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich Anna Niedźwiedzka 2017-05-22 10:09:51 dodanie dokumentu
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" Jadwiga Kurpiel 2017-05-22 08:57:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na okres 10 lat działki nr 43/10 obręb Gądów-Jaszkotle Elżbieta Janik 2017-05-19 14:53:19 usunięcie dokument
II Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. Elżbieta Janik 2017-05-19 13:58:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na okres 10 lat działki nr 43/10 obręb Gądów-Jaszkotle Elżbieta Janik 2017-05-19 11:53:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie 662/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzeptowie Anna Dębicka 2017-05-19 10:11:31 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zapytania ofertowego na 'Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej'. Andrzej Krysmalski 2017-05-19 09:36:25 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionna Anna Niedźwiedzka 2017-05-18 13:05:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie 674/2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór-etap II Anna Dębicka 2017-05-18 12:55:07 edycja dokumentu
Zarządzenie 677/2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej nr im. Kardynała Bolesława Kominka w Katach Wrocławskich oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Anna Dębicka 2017-05-18 12:54:32 edycja dokumentu
Zarządzenie 678//2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Anna Dębicka 2017-05-18 12:53:54 edycja dokumentu
Zarządzenie 680//2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej Anna Dębicka 2017-05-18 12:38:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębie Smolec Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 12:33:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębie Smolec Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 12:33:41 usunięcie załacznika
Zarządzenie 679//2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2017-05-18 12:33:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębie Smolec Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 12:31:40 edycja dokumentu
Zarządzenie 678//2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Anna Dębicka 2017-05-18 12:30:22 edycja dokumentu
Zarządzenie 678//2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Anna Dębicka 2017-05-18 12:30:15 edycja dokumentu
Zarządzenie 678//2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Anna Dębicka 2017-05-18 12:30:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie 677/2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej nr im. Kardynała Bolesława Kominka w Katach Wrocławskich oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Anna Dębicka 2017-05-18 12:28:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 12:26:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 12:18:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie 676/2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji przetargowej "Rozbudow tras rowerowychna terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu" Anna Dębicka 2017-05-18 12:17:08 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zapytania ofertowego na 'Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej'. Andrzej Krysmalski 2017-05-18 12:11:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 12:10:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 12:04:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie 675/2017 z dnia 11.05.2017 zatwierdzenie wyników przetargu Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2017-05-18 12:03:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie 674/2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór-etap II Anna Dębicka 2017-05-18 11:59:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie 673/2017 z dnia 11.05.2017 zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie" Anna Dębicka 2017-05-18 11:57:24 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś Kącka Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 11:57:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie 673/2017 z dnia 11.05.2017 zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie" Anna Dębicka 2017-05-18 11:57:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie 673/2017 z dnia 11.05.2017 zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie" Anna Dębicka 2017-05-18 11:55:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie 672/2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich" Anna Dębicka 2017-05-18 11:53:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Cesarzowice Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 11:53:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie 670/2017 z dnia 10.05.2017 powołanie komisji przetargowej "Moderniazacja chodników na terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-05-18 11:50:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków Alicja Sawoniewicz 2017-05-18 11:49:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie 671/2017 z dnia 10.05.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie na terenie gminy Katy Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-05-18 11:48:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie 671/2017 z dnia 10.05.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie na terenie gminy Katy Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-05-18 11:46:46 dodanie dokumentu