Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
26 lutego 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2019-02-19 09:27:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSIR.6220.14.2018/21 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków na potrzeby myjni samochodowej, realizowanego na działce nr ewid. 546/9 obręb Smolec Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-19 09:21:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSIR.6220.27.2018/18 o wydaniu decyzji nr 4/2019 zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 7/2016, znak OSIR.6220.37.2015-10 z dnia 08 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-19 08:21:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSIR.6220.27.2018/18 o wydaniu decyzji nr 4/2019 zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 7/2016, znak OSIR.6220.37.2015-10 z dnia 08 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-19 08:21:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/15 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-15 15:00:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/15 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-15 14:59:13 usunięcie załacznika
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/18 o ponownym skierowaniu wniosku do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-15 14:53:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/9 o nowym terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-15 14:52:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/18 o ponownym skierowaniu wniosku do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-15 14:48:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/15 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną Dorota Demko-Krystyańczuk 2019-02-15 14:43:45 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Grzegorza Kołcz z dnia 14.02.2019 r. Magdalena Olszewska 2019-02-15 08:14:17 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Grzegorza Kołcz z dnia 14.02.2019 r. Magdalena Olszewska 2019-02-15 08:12:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich Alicja Sawoniewicz 2019-02-14 15:10:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 14:40:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 14:32:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 14:27:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 14:25:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 14:22:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 14:15:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 14:07:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 14:03:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:59:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:55:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:50:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:47:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:44:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:38:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:18:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:15:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:12:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:09:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:06:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 13:03:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 12:57:39 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 12:57:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 12:52:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 12:46:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Alicja Sawoniewicz 2019-02-13 12:30:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie 56/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 Anna Dębicka 2019-02-13 12:21:19 edycja dokumentu
Zarządzenie 56/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 Anna Dębicka 2019-02-13 12:20:18 edycja dokumentu