Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie

 

Kąty Wrocławskie: Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie.
Numer ogłoszenia: 74073 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie. 2. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót (zgodnie z protokołem konieczności nr 1) a) Regulacja wysokości 4 studni kanalizacyjnych betonowych b) Humusowanie skarp z zasianiem trawy 132 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MABUD s. c. M. Chojecki, A. Atras, ul. Kluczborska 26/31, 50-322 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4981,50

 • Oferta z najniższą ceną: 4981,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4981,50

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Konieczność wykonania robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 74073-2015.html (HTML, 4.3KB) 2015-05-22 09:09:58 4.3KB 338 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 22-05-2015 09:09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 22-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 22-05-2015 09:09:58