Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla wyposażenia biur w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH DLA WYPOSAŻENIA BIUR W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

39130000-2 - Meble biurowe

39134000-0 Meble komputerowe

39131000-9 Regały biurowe

2) Termin wykonania zamówienia: 30 września 2011 r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawa oraz montaż mebli biurowych dla wyposażenia biur w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji projektowej oraz zestawieniem elementów stanowiącym integralną części projektu oraz w kolejności dostaw zgodnym z Harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

3.2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawiera projekt wnętrz biurowych oraz zestawienie elementów stanowiącym integralną części projektu.

3.3. Dodatkowo zamawiający wymaga aby we wszystkich elementach otwieranych poszczególnych mebli zostały zamontowane zamki meblowe natomiast w kontenerach zamki listwowe.

3.4. Zamawiający zmienia także kolorystykę płyty meblowej z jakiej zostaną wykonane meble na DĄB ANTYCZNY -KRONOPOL symbol D2419PR.

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2011 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 3.000,00 ZŁ

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Organizacyjnego
Tomasz Kudyba tel. (071) 390-72-20 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz Pełnomocnik
ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2011 r. pod nr 202132 - 2011

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 11 dni, od dnia 15.07.2011 r. do dnia 26.07.2011 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 15.07.2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 261KB) 2011-07-15 14:00:29 261KB 343 razy
2 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU.pdf (PDF, 264KB) 2011-07-19 09:35:01 264KB 324 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 612KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-15 13:53:39 612KB 211 razy
2 projekt_wnetrz_biurowych_i_mebli.pdf (PDF, 7.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-15 13:58:35 7.5MB 210 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ_II.pdf (PDF, 294KB) 2011-07-22 09:33:53 294KB 361 razy
2 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 206KB) 2011-07-19 09:31:16 206KB 339 razy
3 Nowy_druk_OFERTY.docx (DOCX, 15.KB) 2011-07-22 09:34:16 15.KB 298 razy
4 odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 151KB) 2011-07-20 08:24:05 151KB 322 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 215KB) 2011-08-11 08:39:26 215KB 338 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 113KB) 2011-08-11 08:39:26 113KB 349 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 15-07-2011 13:53:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 15-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 11-08-2011 08:39:26