Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie map zasadniczych w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów - Jaszkotle i Zabrodzie, gm. Kąty Wrocławskie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

SPORZĄDZENIE MAP ZASADNICZYCH W SKALI 1 : 1 000 NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA, GĄDÓW - JASZKOTLE I ZABRODZIE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie map zasadniczych w skali 1 : 1 000, o których mowa w art. 16 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów-Jaszkotle i Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie,
w zasięgu wskazanym w załącznikach nr 1 i 2;

2.2 Łączny obszar objęty zasięgiem map - około 125ha;

2.3 Format sporządzenia mapy:

  • papierowy - 2 egzemplarze,

  • skan cyfrowy (tiff i JPG) w jakości 300dpi, nagrany na nośniku cyfrowym - 2 egzemplarze,

3) Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 29.04.2011 r. godz. 930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1;
55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

10) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
    i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone
w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Przemysław Nowacki
tel. (071) 390-72-26 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

12). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2011 r. pod nr -86386 - 2011

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 9 dni, od dnia 20-04-2011 do dnia 29-04-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 20.04.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_.pdf (PDF, 238KB) 2011-04-20 14:42:45 238KB 367 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 757KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 14:42:45 757KB 168 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 217KB) 2011-05-18 14:12:08 217KB 562 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 124KB) 2011-05-31 09:42:34 124KB 344 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 20-04-2011 14:42:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 31-05-2011 09:42:34