Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Transport materiałów sypkich (kruszywa drogowe, piasek, humus, destrukt asfaltowy) w roku 2011, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH (KRUSZYWA DROGOWE, PIASEK, HUMUS, DESTRUKT ASFALTOWY) W ROKU 2011, NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2011 r.

3. 1. Przedmiotem zamówienia jest transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, których ładowność zawiera się w przedziale od 16 do 19 ton, materiałów sypkich (kamień, piasek, żużel, ziemia, kruszywa drogowe, gruz dachówkowy) w roku 2011 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie.

3.2 Transport będzie polegał głównie na:

  • przewozie kruszyw z kopalni (odległość z kopalni do miejscowości Kąty Wrocławskie - do 40 km)
   na teren dróg zarządzanych przez gminę,

  • przewozie gruzu dachówkowego od producenta na teren dróg zarządzanych przez gminę,

  • przewóz frezu asfaltowego pochodzącego z modernizacji dróg (od różnych zarządców) na teren dróg zarządzanych przez gminę,

3.3 Do realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się przygotować do dyspozycji Zamawiającego, przynajmniej
2 samowyładowcze pojazdy ciężarowe - wywrotki czteroosiowe których ładowność zawiera się w przedziale od 16 do 19 ton.

3.4 Odległość od miejsca poboru materiału do miejscowości Kąty Wrocławskie - do 40 km

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 03.02.2011 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia

 • dysponują przynajmniej 2 samowyładowczymi pojazdami ciężarowymi - wywrotkami czteroosiowymi których ładowność zawiera się w przedziale od 16 do 19 t. wraz z obsługą

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju
i Inwestycji Michał Czekański tel. (071) 390-72-37 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne)
oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 10 dni, od dnia 24.01.2011 r. do dnia 03.02.2011 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 24.01.2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM.pdf (PDF, 236KB) 2011-01-24 12:18:11 236KB 394 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 414KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-24 12:18:11 414KB 173 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 210KB) 2011-02-14 12:13:32 210KB 351 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 194KB) 2011-02-23 12:54:14 194KB 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 24-01-2011 12:18:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 24-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 23-02-2011 12:54:14