Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2011


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH
W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2011

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień PCV:

09135100-5

Olej opałowy

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

3.1 Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego do budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 201 1r., w ilości nie więcej niż do 40.000 litrów

3.2. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego:

  • wartość opałowa - nie mniej niż 42,600 MJ/kg,

  • zawartość siarki w % - max 0,20 m/m

  • zawartość wody - max 200 mg/kg

  • gęstość w temp. 15 st. C - nie większa niż 860 Mg/m3

  • temperatura zapłonu - minimum 56 st. C

3.3. Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem do siedziby Zamawiającego na swój koszt.

3.4. Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz.1825), oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2006 r. Nr 167, poz.1185).

3.5. Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony

przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2010 r. godz.930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają koncesję uprawniającą do obrotu paliwami płynnymi

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Tomasz Kudyba tel. (071) 390 72 23 w godz. 900
do 1400 (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 11 dni, od dnia 16.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.

 

Kąty Wrocławskie, dnia 16.12.2010r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf (PDF, 235KB) 2010-12-16 11:42:03 235KB 315 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 obowiA_zujA_ca_SIWZ.pdf (PDF, 448KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-12-17 12:11:20 448KB 117 razy
2 SIWZ.pdf (PDF, 454KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-12-16 11:42:03 454KB 109 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 _modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 133KB) 2010-12-17 12:11:20 133KB 327 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 146KB) 2010-12-29 09:55:10 146KB 365 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 109KB) 2010-12-30 13:51:12 109KB 318 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 16-12-2010 11:42:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 16-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 30-12-2010 13:51:12