Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2011


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
I POWIATOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2011

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

90620000-9 Usługi odśnieżania

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia odpisania umowy do 31.12.2011r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych, w granicach administracyjnych Miasta Kąty Wrocławskie w roku 2011.

3.2 Zimowe utrzymanie polega na:

- zimowym trzymaniu dróg i ulic wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, w okresie jej obowiązywania,

- zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi, materiałami uszorstniającymi opisanymi w umowie
w § 3 pkt 1.

- odśnieżaniu nawierzchni jezdni dróg i ulic,

- pozostaniu w gotowości do wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w stałej gotowości przez 24 godziny /dobę, sprzętu - minimum
2 jednostek tj.

  1. samochodu ciężarowego zaopatrzonego w pług śnieżny oraz piaskarko - solarkę o pojemności od 4 m3 do 5 m3 ,

  2. ciągnika wyposażonego w pług śnieżny i piaskarkę.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2010r. godz.1130. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa waga 100%

8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

11) Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia

  • dysponują sprzętem - minimum 2 jednostki tj. samochód ciężarowy zaopatrzony w pług śnieżny oraz piaskarko - solarka o pojemności od 4 m3 do 5 m3 , ciągnik wyposażony w pług śnieżny i piaskarkę.

  • zapewnią całodobową dyspozycyjność i całodobowy kontakt telefoniczny z Zamawiającym (wykonawca i operatorzy sprzętu).

12) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji Michał Czekański tel. (071) 390-72-37 od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 10 dni, od dnia 10.12.2010 r. do dnia 20.12.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 10.12.2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM.pdf (PDF, 221KB) 2010-12-10 14:37:23 221KB 350 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA_1.pdf (PDF, 437KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-12-10 14:37:23 437KB 73 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 202KB) 2010-12-29 09:57:25 202KB 378 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 147KB) 2011-01-04 09:11:53 147KB 324 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 10-12-2010 14:37:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 10-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 13-01-2011 11:52:21