Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego w roku 2010


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„KOSZENIE POBOCZY, ROWÓW I PRZECIWSKARP DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE PRZY UŻYCIU SPRZĘTU MECHANICZNEGO W ROKU 2010

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2) Termin wykonania zamówienia - do dnia 15.10. 2010 r.

Przedmiotem zamówienia dwukrotne koszenie skarp, przeciwskarp i poboczy rowów przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2010 roku ( drogi według wykazu )

3.2. Łączna powierzchnia rowów i poboczy ( przy jednokrotnym koszeniu) wynosi - 500.000,00 m2

3.3 Terminy wykonania usług:

  • 1 koszenie - do 30 czerwca 2010

  • 2 koszenie - do 15 października 2010

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 11.06.2010r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa (jednokrotne koszenie = 500.000,00 m2) - waga 100%

8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.katywroclawskie.finn.pl.

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • dysponują dwiema kosiarkami bijakowymi - jedna do skarp, a drugą do przeciwskarp (kosiarka
    z ramieniem przegubowym) oraz min.. trzy kosy spalinowe do wykaszania miejsc trudno dostępnych

12) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są

Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji Stanisław Chojecki tel. (071) 390 72 37
w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 9 dni, od dnia 02.06.2010 r. do dnia 11.06.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 02.06.2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM).pdf (PDF, 43.KB) 2010-06-02 15:44:23 43.KB 286 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SIWZ).pdf (PDF, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-02 15:44:23 158KB 100 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 31.KB) 2010-06-18 12:43:54 31.KB 320 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 34.KB) 2010-06-29 09:15:32 34.KB 288 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 02-06-2010 15:44:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 02-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 29-06-2010 09:15:32