Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont elewacji frontowych budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 3 (od strony ul. Sikorskiego i Mireckiego), ul. Sikorskiego 26 (taras od strony kościoła) , ul. Kościelna 1 (lukarna od strony ul. Mireckiego) w Kątach Wrocławskich


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

Remont elewacji frontowych budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 3 (od strony ul. Sikorskiego i Mireckiego), ul. Sikorskiego 26 (taras od strony kościoła) , ul. Kościelna 1 (lukarna od strony ul. Mireckiego) w Kątach Wrocławskich

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

2) Zakres zamówienia obejmuje:

- częściowe skucie tynków;

- ciśnieniowe zmycie powierzchni tynków;

- uzupełnienie ubytków;

- szpachlowanie powierzchni tynkiem mineralnym renowacyjnym;

- malowanie elewacji farbami silikonowymi;

- naprawy i wymiana obróbek blacharskich;

- drobne prace dekarskie.

2.1. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 do umowy

2.2. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SIWZ

3) Termin wykonania zamówienia: 30.05.2010 r

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 18-12-2009 godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • wykażą się realizacją przynajmniej dwóch zadań o wartości co najmniej 30.000 zł netto, z ostatnich 5 lat (potwierdzonych dokumentami przez Zamawiających, stwierdzających należyte wykonanie zamówienia) odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

  • dysponują kadrą z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik budowy - w specjalności budowlanej)

  • zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest

Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 22 dni, od dnia 26.11.2009 r. do dnia 18.12.2009 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 26.11.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu.pdf (PDF, 48.KB) 2009-11-26 14:39:46 48.KB 337 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 DOK_TECHN-_Sikorskiego_26.pdf (PDF, 919KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-26 14:41:45 919KB 321 razy
2 DOK_TECHN_-_KoA_cielna_1-3.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-26 14:40:44 1.0MB 271 razy
3 przedmiar_robot_zal1do_umowy.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-26 14:40:11 71.KB 305 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 195KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-26 14:39:46 195KB 291 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf (PDF, 37.KB) 2010-01-04 09:44:46 37.KB 368 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 27.KB) 2010-01-14 07:49:49 27.KB 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kienc-Brachmańska 26-11-2009 14:39:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kienc-Brachmańska 26-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 14-01-2010 07:49:49