Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przebudowy rowu przez wyk. przepustu rurowego fi 300 na odc. 13,5 m w dz. 182/4 obr. Kamionna oraz odprowadzanie wód z dr. Nr 2002D do rowu w dz. 25/3
2 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych- Sokolniki dz. Nr 191/5, 191/4, 192, 201
3 Zarządzenie 383/2020 z dnia 20.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
4 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
5 Obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/13 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu
6 Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - luty 2020
7 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do 31 grudnia 2019 roku
8 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
9 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
10 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019