Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 aktualizacja październik 2020
2 28 października 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
3 27 października 2020 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju
4 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji
5 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie
6 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
7 Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie wydania odmawiającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 00 ton/rok", planowanej do realizacji na działkach nr 185/8 i 185/6 Am - 1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie oraz o prawach stron postępowania odwoławczego
8 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków
9 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.193.2020.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę budynku mieszkalnego oraz wyk. Sieci wod. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bystrzycy na dz. nr 22/1 obr. Samotwór oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do istniejącego zarurowanego odcinka rowu w obrębie dz. Nr 22/1
10 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony