Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sekretarz Gminy

Monika Kwil - Skrzypińska

funkcja: Sekretarz Gminy
adres: Rynek Ratusz 1,
55-080 Kąty Wrocławskie
nr pokoju: 1c
telefon: 071 390 72 15
fax: 071 390 72 01
e-mail: sekretarz@katywroclawskie.pl

nadzorowane komórki urzędu:

Wydział Organizacyjny
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
 

 

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1) Nadzór nad organizacją pracy Urzędu, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
2) Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza.
3) Prowadzenie i koordynowanie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych a w szczególności:
- spraw związanych z doskonaleniem kadr,
- z zakresu procedury naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
- prowadzenie akt osobowych pracowników urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych (przeszeregowania, awanse i zwolnienia z pracy),
- współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych z zakresu gospodarowania etatami i funduszem płac.
4) Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych oraz stażów.
5) Przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawnienia pracy w Urzędzie, dbanie o wizerunek Urząd – Klient.
6) Nadzorowanie zadań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi i referendami oraz spisami ogłoszonymi przez GUS.
7) Nadzorowanie i monitorowanie sposobu załatwiania indywidualnych spraw Klientów, w tym skarg i wniosków.
8) Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu.
9) Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw.
10) Wykonywanie zadań koordynujących w stosunku do komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przez Gminę zadań określonych przepisami prawa, uchwałami rady Gminy i zarządzeniami Burmistrza.
11) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami w bieżącej pracy Urzędu.
12) Wykonywanie zadań koordynujących funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.
13) Aktualizacja regulaminu organizacyjnego oraz bieżący nadzór nad przygotowaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych.
14) Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
15) Nadzorowanie gospodarowania mieniem Gminy użytkowanym przez Urząd.
16) Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków.
17) Pełnienie funkcji Kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
18) Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
19) Nadzorowanie działalności wydziałów: Wydziału Spraw Obywatelskich w tym Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Obsługi Klienta.
20) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Pacyna 13-10-2009 14:11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Pacyna 12-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 28-02-2019 15:32:44