Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w II. półroczu 2017 roku.