Zarządzenie 755/17 z dnia 17.08.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r

Zarządzenie Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

W sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminnym (Dz.U. z 2016 r poz.446 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: ·informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, ·informacją o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I  półrocze 2017 roku, ·informacją o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki za I półrocze 2017 roku, ·informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć .

2.  Sprawozdanie obejmuje:·zestawienie dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi stanowiące ·załącznik nr 1, 1a i  2 do Zarządzenia, ·zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia, ·informację o stanie należności, zobowiązań i podatkach gminy na dzień 30 czerwca br, stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia, ·część opisową z wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

Załącznik Nr 1 dochody do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznik1_dochody.pdf

 

 

Załącznik Nr 1a Dochody do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznik1a_Dochody_.pdf

 

 

Załącznik Nr wydatki zbiorczo do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznikwydatki_zbiorczo_.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 Wydatki do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznik2_Wydatki.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 Inwestycje do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznik3_Inwestycje.pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznik4_.pdf

 

 

Załącznik Nr Informacja o dochodach do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
ZalacznikInformacja_o_dochodach.pdf

 

 

Załącznik Nr informacja o wydatkach do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznikinformacja_o_wydatkach.pdf

 

 

Załącznik Nr informacja o inwestycjach do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznikinformacja_o_inwestycjach.pdf

 

 

Załącznik Nr Informacja o kształtowaniu się WPF do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
ZalacznikInformacja_o_ksztaltowaniu_sie_WPF.pdf

 

 

Załącznik Nr wykonanie Biblioteki do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznikwykonanie_Biblioteki.pdf

 

 

Załącznik Nr wykonanie GOKiS do Zarządzenia Nr 755/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zalacznikwykonanie_GOKiS.pdf

 

Załączniki do pobrania

1 755.pdf (PDF, 76MB) 2017-08-21 11:13:41 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dębicka 21-08-2017 11:13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Dębicka 28-08-2017 09:38:31