Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 3/4, 3/6 i 3/12 AM-2 obręb Kąty Wrocławskie

                                                                      Kąty Wrocławskie, dnia 17 sierpnia 2017 r.

OSIR.6220.36.2016-19                                   

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

podaje do publicznej wiadomości

że dnia 17 sierpnia 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Grzegorza Płuzińskiego, działającego na rzecz i w imieniu inwestora CeDo Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 32, 55-080 Kąty Wrocławskie i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie,  realizowanego na działkach nr ewid. 3/4, 3/6 i 3/12 AM-2 obręb Kąty Wrocławskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek – Ratusz 1, pok. nr 25a, I piętro, w terminie 14 dni od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.katywroclawskie.pl.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Skan.pdf (PDF, 41KB) 2017-08-18 11:09:53 86 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Demko-Krystyańczuk 18-08-2017 11:09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Demko-Krystyańczuk 17-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Dorota Demko-Krystyańczuk 18-08-2017 11:09:53