Sesja nr XXXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 sierpnia 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-17 09:13:58
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-17 09:08:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-17 09:00:34
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-16 15:52:51
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-08-16 15:47:36
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaszkotlu 2017-08-16 15:43:39
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki komunalnej SpóLka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2017-2019 2017-08-16 15:37:47
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2017-08-16 15:16:37
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór 2017-08-16 15:10:56
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-08-16 14:59:09
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 2017-08-16 14:55:14