Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12

Kąty Wrocławskie, 2017-08-10

  

 O G Ł O S Z E N I E    o    P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. Spacerowej.

 

Oznaczenie  nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

Kąty Wrocławskie, ul. Spacerowa,  działka nr 8/14, AM-12 o pow.1234 m2 , KW nr WR1S/00024293/1

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

teren  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej, oznaczony symbolem 1M/U.

 

Cena wywoławcza  198.000,00 zł netto

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek   VAT wg stawki   wynoszący  23%.

 

Wadium  20.000,00  zł               

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu nie może  wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 

 

1. Przetarg  odbędzie się w dniu 12 września  2017 r. o godz. 950  w  Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach  Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1 w sali obrad  Rady  Miejskiej.

2. Rodzaj przetargu: nieograniczony ustny ( licytacja).

3. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani ograniczeniami na rzecz osób trzecich.

4. Osoby przystępujące do przetargu powinny na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium w formie pieniężnej na konto  Gminy Kąty Wrocławskie – Bank  Spółdzielczy Kąty Wrocławskie Nr   62 9574 0005 2001 0000 0101 0005

5. Zainteresowanym, którzy nie wygrają przetargu wadium wypłaca się po jego zakończeniu.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli Nabywca nie stawi się  w wyznaczonym    terminie w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub też w  inny sposób uchyla się od zawarcia takiej umowy.

7. Wszelkie koszty  związane  z nabyciem nieruchomości  tj. opłatę notarialną oraz sądową  ponosi Nabywca.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  może  odwołać  ogłoszony przetarg  jedynie z  ważnych  powodów.

 

Informacji dotyczącej w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami pok. Nr 23, tel. 71  390 72 39

                                                                                                        

Załączniki do pobrania

1 Kąty 8,14.pdf (PDF, 44KB) 2017-08-11 10:40:50 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Janik 11-08-2017 10:40:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 10-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Janik 11-08-2017 10:41:52