Obwieszczenie OSiR.6220.11.2017-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z przyległą infrastrukturą na terenie Parku Prologis Wrocław V, realizowanego na działce nr ewid. 116/12 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska

OSiR.6220.11.2017-10                                                                       Kąty Wrocławskie, dnia 11 lipca  2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że dnia 11 lipca 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Waldemara Bernatowicza, działającego na rzecz i w imieniu inwestora – Prologis Poland LXXVIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, została wydana Decyzja Nr 12/2017, znak: OSiR.6220.11.2017-9, o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z przyległą infrastrukturą na terenie Parku Prologis Wrocław V, realizowanego na działce nr ewid. 116/12 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.

Inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Z treścią decyzji, wnioskiem oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek – Ratusz 1, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 25A, w terminie 14 dni od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

           

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  2. Umieszczenie na stronie internetowej http://bip.katywroclawskie.pl
  3. a/a

 

wywieszono dnia…………………..

zdjęto…………………………………

podpis………………………………..

 

Załączniki do pobrania

1 Skan.1.pdf (PDF, 97KB) 2017-07-12 09:13:02 68 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Demko-Krystyańczuk 12-07-2017 09:13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pacyna 11-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Dorota Demko-Krystyańczuk 12-07-2017 09:13:02