Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręby Zachowice część dz. 437/7 oraz Kilianów-Szymanów dz. 481/10

Kąty Wrocławskie, dnia 21.04.2017 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz Zarządzenia Nr 660/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 21.04.2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie.

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Nr KW

Pow. działki przezna-czonej do dzierżawy

Opis nieruchomo- ści

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodaro-wania

Termin zagosp. nieruchomości

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy

Termin wnosze-nia opłat

Uwagi

obręb

Nr działki

1

Zachowice

część dz. 437/7

38043

0,0500 ha

PsIII, RIIIa,  RIIIb

teren przeznaczony pod uprawę roślin jednorocznych

3 lata, bliżej określony w umowie dzierżawy

 76,55 zł/rok

do 31.03

 

nieruchomość zostanie wydzierża-wiona na pisemny wniosek z dokładnym zaznaczeniem powierzchni dzierżawy

2

część dz. 437/7

0,0840 ha

128,60

zł/ rok

3

Kilianów-Szymanów

481/10

WR1S/00018282/6

0,0499 ha

RII

na cele rolne

34,54 zł/rok

nieruchomość zostanie wydzierża-wiona na pisemny wniosek

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

1. Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kąty
     Wrocławskie Nr 509/2012 z dnia 22.08.2012 r. oraz Nr 796/2013
     z dnia 27.09.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego/najmu za
     nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie.

2. Opłaty zwolnione z podatku vat na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Opłata ustalona w przetargu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen
     towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy,
     ogłoszony przez GUS.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu,
    w miejscowości położenia nieruchomości, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty
    Wrocławskie.

5. W przypadku złożenia wniosku przez dwie osoby zainteresowane dzierżawą działki lub jej części, zostanie   
    ogłoszony przetarg na dzierżawę.

6. Wnioski o dzierżawę należy składać do 15.05.2017 r.

7. Dodatkowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 23 tel. 71 3907239.

8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 21.04.2017 r. do dnia 12.05.2017 r.

Załączniki do pobrania

1 Wykaz_20170421.pdf (PDF, 66KB) 2017-04-21 14:54:36 59 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 21-04-2017 14:54:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 21-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 21-04-2017 14:54:36