Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/3 i 6/1 AM-12

       Kąty Wrocławskie 2017-04-19

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie  informuje, że  na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu został wywieszony i podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie:

 

  1. Nieruchomość gruntowa  położona w Kątach Wrocławskich oznaczona geodezyjnie jako działka nr  9/3 i nr 6/1, AM-12  o łącznej pow. 0,0939 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00025019/4 i nr WR1S/00028087/2.

     Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani ograniczeniami na rzecz osób trzecich.

  1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr XXIII/316/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października     2016 r. według powyższego planu przedmiotowa  nieruchomość oznaczona jest symbolem 1M/U –  teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.    
  2. Wartość nieruchomości: 148.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych). Do wartości nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Byli właściciele w/w nieruchomości, spełniający warunki określone w art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) mają pierwszeństwo w ich nabywaniu, jeżeli zaoferują cenę równą wartości tej nieruchomości.
  4. Burmistrz Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, nie wcześniej jednak niż po upływie okresu wywieszenia  niniejszego wykazu.

 

Informacji dotyczących w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 23, tel. 71 390 72 39.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Kąty 9,3 i 6,1 AM-12.pdf (PDF, 40KB) 2017-04-21 08:21:25 74 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Janik 21-04-2017 08:21:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 19-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Janik 21-04-2017 08:23:37