Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Projekt

 

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz 446) oraz § 68 ust.1 Statutu Gminy uchwała Rady Miejskiej nr V/31/03 z 23 stycznia 2003 r. z późniejszymi zmianami(dz.Urz. Woj. Dln. z 2009 r. nr 123, poz.2549) uchwala się:

§ 1. Odwołuje się radnego Piotra Paszkowskiego ze składu Komisji Spraw Społecznych.

§ 2. Powołuje się radnego Piotra Paszkowskiego w skład komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej nr II/3/14 z dnia 5 grudnia 2014 r.(z późniejszymi zmianami), w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych § 3uchwały otrzymuje brzmienie"

Powołuje się Komisję Spraw Społecznych w następującym składzie:

1) Salwowska-Hajdasz Irena - Przewodnicząca komisji

2) Drab Elżbieta - członek komisji

3) Drożdż Danuta - członek komisji

4) Kotlarz Sebastian - członek komisji

5) Skrętkowicz Wiesław - członek komisji Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy: ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, gminnego budownictwa socjalnego i polityki mieszkaniowej, współpracy z Radą Seniorów oraz organizacjami pozarządowymi wg, właściwości merytorycznej komisji.

§ 4. W uchwale Rady Miejskiej nr II/3/14 z dnia 5 grudnia 2014 r.(z późniejszymi zmianami) w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 Powołuje się  Komisję Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w następującym składzie:

1) Pawlaczyk Mirosław - Przewodniczący komisji

2) Skórczak Anna - członek komisji

3) Szady Katarzyna - członek komisji

4) Kotlarz Sebastian - członek komisji

5) Pacyna Grzegorz - członek komisji

6) Pudlik Czesław - członek komisji

7) Paszkowski Piotr - członek komisji Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy: bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, współpracy z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, lokalnego transportu zbiorowego, utrzymania cmentarzy gminnych, targowisk, utrzymania czystości i porządku, zieleni gminnej, wysypisk i utylizacji odpadów, współpracy z organizacjami pozarządowymi wg. właściwości merytorycznej komisji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

 

uzasadnienie

W związku ze złożoną rezygnacją radnego Piotra Paszkowskiego z pracy w Komisji Spraw Społecznych i deklaracją podjęcia pracy w Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dokonuje się zmian w składach osobowych tych komisji.

 

Załączniki do pobrania

1 w sprawie zmian w składach osobowych komisji RM.pdf (PDF, 18KB) 2017-04-20 15:20:49 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 20-04-2017 15:20:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 20-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 20-04-2017 15:20:49