Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r

Zarządzenie Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 17 marca 2017 r.

W sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 roku

Na  podstawie  art. 30 ust.2 pkt.4ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym gminnym  (Dz.U. z 2016 r  poz.446  ze zm.)  oraz art. 267   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885  ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:                                                                     

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy za 2016 rok. Sprawozdanie obejmuje:

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi  stanowiące załącznik nr 1 i 2,

b) Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 3 ,

c) Informację o zaległościach podatkowych, stanie należności i zobowiązań gminy na dzień 31.12.2016 roku stanowiącą załącznik nr 4,

d) Informację o stanie mienia komunalnego,

e) Część opisową z wykonania dochodów, wydatków oraz inwestycji wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich,

f) Informację o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ,

g) Informację o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki .

2.   Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Sprawozdanie obejmuje:

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi  stanowiące załącznik nr 1 i 2,

b) Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 3 ,

c) Informację o zaległościach podatkowych, stanie należności i zobowiązań gminy na dzień 31.12.2016 roku stanowiącą załącznik nr 4,

d) Część opisową z wykonania dochodów, wydatków oraz inwestycji wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich               

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy


Antoni Kopeć

 

 

Załącznik Nr Dochody zbiorczo do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
ZalacznikDochody_zbiorczo.pdf

 

 

Załącznik Nr 1 dochody do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznik1_dochody.pdf

 

 

Załącznik Nr Wydatki zbiorczo do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
ZalacznikWydatki_zbiorczo.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 wydatki do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznik2_wydatki.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 inwestycje do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznik3_inwestycje.pdf

 

 

Załącznik Nr 4  podatki do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznik4__podatki.pdf

 

 

Załącznik Nr Mienie komunalne do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznik_Mienie_komunalne.pdf

 

 

Załącznik Nr Informacja o dochodach do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
ZalacznikInformacja_o_dochodach.pdf

 

 

Załącznik Nr informacja o wydatkach do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznikinformacja_o_wydatkach.pdf

 

 

Załącznik Nr informacja o inwestycjach do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznikinformacja_o_inwestycjach.pdf

 

 

Załącznik Nr wykonanie GOKiS do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznikwykonanie_GOKiS.pdf

 

 

Załącznik Nr wykonanie Biblioteki do Zarządzenia Nr 621/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 marca 2017 r.
Zalacznikwykonanie_Biblioteki.pdf

 

Załączniki do pobrania

1 621_2017.pdf (PDF, 8.MB) 2017-03-20 14:33:53 94 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dębicka 20-03-2017 14:33:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dębicka 20-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Dębicka 20-03-2017 14:55:04