Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie projektu zadania pn.: Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

 

            Na podstawie Zarządzenia nr 333/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie projektu zadania „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” dnia 10 lutego 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne  w sprawie realizacji w/w zadania. Celem konsultacji była prezentacja projektu zagospodarowania terenu Parku Staromiejskiego utworzonego Uchwałą Nr XVII/146/03 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 listopada 2003 r. oraz zebranie opinii i uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji.

            Konsultacje zostały przeprowadzone w formie protokołowanego spotkania z mieszkańcami Gminy w Sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 25 osób.

            Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć. Zaproponował aby spotkanie rozpoczęło się omówieniem założeń projektowych dotyczących  przedmiotowego zadania. Założenia omówiła Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Jadwiga Wójcik i przedstawiła prezentację multimedialną zawierającą  wizualizację projektu.
oraz  projektowane zagospodarowanie terenu.

Planuje się  wykonanie prac budowlanych oraz budowę obiektów budowlanych, w tym:
- parking dla samochodów osobowych z kostki brukowej oraz krawężników betonowych;

- chodnik z kostki brukowej oraz nowych nawierzchni istniejących ścieżek z tłucznia kamiennego
i obrzeży betonowych;

- toaletę publiczną (z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne) w granicach projektowanego parkingu wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodnej oraz elektroenergetycznej;

- miejsce punktu poboru - poidełka (z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego);

- tablice edukacyjne i  informacyjne z regulaminami korzystania z projektowanych obiektów;

- ścieżki zmysłów;
- wiaty rekreacyjne z wyposażeniem oraz miejsca postojowe dla rowerów;
- taras widokowy oraz przejścia drewniane w formie mostków;

- oświetlenie ,

- montaż obiektów małej architektury:  ławek i koszy na odpady stałe;

- nowe nasadzenia.

W obszarze istniejącej zieleni planuje się wykonanie dodatkowo następujących działań:

- przecięcie podszytu;
- pielęgnacja istniejących drzew- wycięcie obumarłych konarów;

- wycięcie drzew będących w złym stanie ;
- odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza w centralnej części działki
z częściowym pogłębieniem istniejącego zbiornika i rowu.
 

Szacunkowa wartość omawianego projektu wynosi 2.750 tys. zł.

 

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto dyskusję nad projektem. 

 

W toku dyskusji uczestnicy spotkania zadali 18 pytania:

 1. Czy ścieżki spacerowe będą podniesione?
 2. Dlaczego w projekcie nie uwzględniono plaży na końcu parku?
 3. Czy jest możliwe przycięcie drzewostanu do wysokości, która zapewni bezpieczeństwo ?
 4. Czy planuje się przystań kajakową?
 5. Czy istniejąca ścieżka biegowa pokrywa się z planowanym do rewaloryzacji terenem?
 6. Czy ścieżkę główną można utwardzić płytami?
 7. Czy starorzecza i  rozlewiska będą zmeliorowane?
 8. Kto będzie sprawował kontrolę, żeby nie było dewastacji i  zaśmiecania?
 9. Jakie będą szacunkowe koszty utrzymania parku?
 10. Jakie są szanse, żeby otrzymać dofinansowanie do realizacji projektu?
 11. Czy można włączyć w projekt zaplecze domu kultury?
 12. Dlaczego parking przy parku nie uwzględnia miejsca dla autobus?
 13. Czy w projekcie będą przewidziane elementy monitoringu ?
 14. Czy jest konieczne wydatkowanie dużych pieniędzy na rewaloryzację parku?
 15. Czy szlaban przy drodze za cmentarzem komunalnym pozostanie?
 16. Jaki jest czas realizacji projektu?
 17. Czy Gmina myślała o budowie elektrowni wodnej ?
 18. Czy w projekcie można ująć odnowienie płotu przy boisku głównym GOKiS

Na zadane pytania udzielono następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Wyniesienie ścieżek spacerowych będzie miało miejsce w obniżeniach terenowych, planowane jest głównie na odcinkach ścieżki biegnącej równolegle do rzeki Bystrzycy.

Ad. 2. Gmina nie ma uprawnień do tworzenia plażw obszarze rzeki, nie ma też uzasadnieniatworzenie plaży w terenie, gdzie nie ma strzeżonego miejsca kąpieli.

Ad. 3. W projekcie zieleni przewidziano pielęgnację istniejącego drzewostanu oraz podszytu.

Ad. 4. Zakres opracowania obejmuje teren Parku Staromiejskiego, nie obejmuje rzeki Bystrzycy, nie planuje się zatem przystani kajakowej.

Ad. 5. Istniejąca ścieżka biegowa pokrywa się częściowo z rewaloryzowanym terenem.

Ad. 6. Ścieżki będą pokryte materiałem z tłucznia kamiennego, nie przewidziano płyt, ze względu napołożenie Parku Staromiejskiego w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz w obszarze Natura 2000.

Ad. 7. Zaplanowano wykonanie praz związanych z pogłębianiem istniejącego starorzecza i rowów położonych w centralnej części założenia parkowego.

Ad. 8. Po zakończeniu inwestycji zostanie wyłoniona przez Gminę firma zajmująca się utrzymaniem zieleni, czystości i porządku na terenie parku.

Ad.9. Utrzymanie powierzchni 1 ha parku to szacunkowy koszt około 6000,00 zł netto/rok + 8% vat. W okresie 2-3 letnim koszt wzrasta ok. 15%

Ad. 10. Gmina będzieaplikować o środki zewnętrzne w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne już w bieżącym roku. Określenie szans na otrzymanie dofinansowania do realizacji projektu jest na obecnym etapie niemożliwe.

Ad. 11. Zaplecze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu leży poza obszarem opracowanie, nie może zostać włączone do projektu. GOKiS zaplanował zagospodarowanie swojego terenu i pozyskał środki na ten cel.

Ad. 12. Parking przy parku nie uwzględnia miejsca dla autobusu ponieważ odpowiednim miejscem dla autobusów jest parking przy ul. Zwycięstwa.

Ad.13. System monitoringu będzie przedmiotem odrębnego opracowania.

Ad. 14. Podjęcie prac projektowych jest realizowane na wniosek mieszkańców oraz Rady Miejskiej
i jest zgodne ze strategią rozwoju Gminy.Realizacjazadania w proponowanym zakresie generuje przedstawione wyżej koszty.

Ad. 15.Szlaban uniemożliwiający wjazd na drogę prowadzącą do parku odstrony ul. Mireckiego jest utrzymany w celu zapobieżenia dewastacji terenu i pozostanie. W przypadku organizacji imprez plenerowych przez Rady Osiedli można uzgodnić jego otwarcie.

Ad. 16. Czas realizacji projektu wskazano w budżecie Gminy, Wieloletni Plan Finansowyzakłada realizację na rok 2018.

Ad. 17.Gmina nie planuje budowy elektrowni wodnej.

Ad. 18.Płot przy boisku głównym GOKiS znajduje się poza granicą opracowania projektu.

W końcowej części konsultacji sformułowano 4  wnioski :

Lp.

Treść  wniosków 

Rozstrzygnięcie

 

1.

Opracować informację o połączeniu parku
 z miejscowością Sośnica.

Wniosek uwzględniony.

2.

 

Umiejscowić w parku urządzenia sportowe. 

 

Wniosek nie uwzględniony.

Rozmieszczenie urządzeń sportowych będzie realizowane w odrębnym opracowaniu projektowym, w terminie późniejszym.

3.

Odnowić płot przy boisku głównym.

Wniosek nie uwzględniony. 

4.

Uwzględnić przynajmniej jedno miejsce parkingowe dla autobusu.

Wniosek uwzględniony

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 raport.pdf (PDF, 1.MB) 2016-03-08 12:10:35 271 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 08-03-2016 12:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 07-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 08-03-2016 12:10:35