Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Raport z kosultacji społecznych w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlom położonym na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

                                                                                  Kąty Wrocławskie,2015-09-14

RAPORT  Z  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE NADANIA STATUTÓW SOŁECTWOM  I OSIEDLOM POŁOŻONYM NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.).

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom  i osiedlom położonym na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przeprowadzono w oparciu o Uchwałę NR/IX/78/2015 Rady Miejskiej W Kątach Wrocławskich z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie oraz z Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wroclawskie  z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  w sprawie nadania statutów sołectwom  i osiedlom położonym na terenie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie

Konsultacje odbyły się w dniach od 19 sierpnia do dnia 04 września 2015r. w granicach administracyjnych Gminy Katy Wrocławskie. Konsultacje przeprowadzane były w formie: przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków ( na sformalizowanym druku) dotyczących treści projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlom  położonym na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Konsultacje polegały  na :

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów sołectw i osiedli w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.katywroclawskie.pl. ;

2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, celem  udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków;

3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Miasta Gminy Katy Wrocławskie (pok. 10), w dniach i godzinach urzędowania,

W wyznaczonym terminie do dnia 04 września 2015r. wpłynęły Urzędu Miasta i Gminy Katy Wroclawskie wnioski i uwagi zgłoszone przez:

 1. Radnego Sebastiana Kotlarz  
 2. Sołtysa wsi Stoszyce Władysława Matkowskiego:
 3. Kątecką Inicjatywę Lokalną – Krzysztof Zarówny (Złożone poza wymaganym w zarządzeniu druku- e-mailem)
 4. Mieszkańca miasta Katy Wrocławskie– Kamila Ratajczyk
 5. Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 Kazimierza Zygadło
 6. Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 Czesławę Matejo
 7. Mieszkańców  miejscowości  Zachowice i Stradów – Bożenę Pasadzy, Elżbieta Zapałowicz. (Złożone poza wymaganym w zarządzeniu druku- e-mailem)
 8. Mieszkankę miejscowości Zachowice – Genowefa Kaczmarek z 11 podpisami mieszkańców;

stanowiące załączniki do raportu (8 wniosków z 26 uwagami).

 

Rozstrzygnięcia do „FORMULARZA DO SKŁADNIA UWAG I WNIOSKÓW…”:

 1. Radnego Sebastiana Kotlarz ( trzy uwagi);
 1. do poz.1  dot.§4 projektu statutu – uwzględniono
 2. do poz.2 dot.§12 – inkaso jest uregulowane w odrębnych uregulowaniach wynikających z ordynacji podatkowej
 3. do poz.3 dot.§16 – uwagę uwzględniono w projekcie.
 1. Sołtysa wsi Stoszyce Władysława Matkowskiego (pięć uwag):
 1. Do poz.1 i 2 dot.§7 ust.2– uwagi  uwzględniono.
 2. Do poz.3 – zapis w § 8.1. -  uwzględniono uwagę
 3. Do poz.4 dot.§8.2 projektu statutu - uwzględniono uwagę
 4. Do.poz.5. dot.§21 – uwagę uwzględniono

 

 1. Kątecka Inicjatywa Lokalna – Krzysztof Zarówny – uwaga częściowo uwzględniona, w §  5 ust 1. dodano pkt ”i) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej”

  4. Mieszkańca miasta Katy Wrocławskie– Kamila Ratajczyk (pięć uwag)

1) do poz.1. - §7ust. 2 - uwzględniono uwagę

2) do poz.2 – w §5 ust.1 odrzucić z uwagi na zbyt szeroką ingerencje w projekt uchwały budżetowej natomiast uprawnienie z zakresu własnego budżetu wynika z  zapisy w §5 ust.1 pkt h)

3) poz.3-5 nie uwzględniono z uwagi na uprawnienia wynikające z §5 ust.1 (proponowane zmiany wchodzą w kompetencje organu wykonawczego gminy)

5. Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 Kazimierza Zygadło ( dwie uwagi)

1) poz.1 dot.§16 pkt 4 – uwaga uwzględniona

2) poz.2 zostanie uwzględniona przy podejmowaniu uchwały dot. nadania Statutu dla  Osiedla            Nr 3

 6. Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 Czesławy Matejo ( dwie uwagi) Poz.1-2 uwzględniono – uwagi jak w pkt.5

 7. Mieszkańcy  miejscowości  Zachowice i Stradów – p. B. Pasadzy, Elżbieta Zapałowicz ( pięć uwag)

1) poz.1. uwaga do §17 pkt.1 – nie uwzględniona – zapisy dot. terminów wyborów zostały określone w §16 projektu uchwały

2)  poz.2 i 3 wprowadzono zmianę zapisów § 21 uwzględniając kompetencje Zebrania Wiejskiego (pomyłka wnioskującego  mieszkańca: § 22 nie dotyczy treści przytoczonego § )

3) poz.4-5 nie uwzględniono – z uwagi na kompetencje określone w §6  projektu uchwały 

8. Mieszkanka miejscowości Zachowice – Genowefa Kaczmarek ( podpisy 11 osób) – trzy uwagi. W tym dwie  dot. radnych tj. nie dotyczące projektów nadania statutów. Propozycja składów osobowych Rady Sołeckiej nie uwzględniono. – Decyzja w tej kwestii należy do mieszkańców sołectwa. Statut reguluje ilość  składu osobowego.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 raport z konsultacji dot.statutów.pdf (PDF, 25KB) 2015-09-16 11:44:42 354 razy
2 formularze uwag 8 .pdf (PDF, 1.MB) 2015-09-16 11:44:42 298 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 16-09-2015 11:44:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 14-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 16-09-2015 11:44:42