Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. dotyczącej uzyskania przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej pisemnej gwarancji od producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2

Uchwała z dnia 20 stycznia 2021 r.

Projekt

 

z dnia  21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie  rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. dotyczącej uzyskania przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej pisemnej gwarancji od producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 2 ust. 3,art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz § 103 ust. 1 Uchwały nr XLV/585/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Katy Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2018 r., poz. 4737 z późn. zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Rozpatrzyć petycję złożoną w dniu 10 grudnia 2020 r. dotyczącą uzyskania przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej pisemnej gwarancji od producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, poprzez zajęcie stanowiska wyrażonego w projekcie pisma zawiadamiającego podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia, stanowiącym Załącznik  nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Celem wykonania niniejszej Uchwały upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich do zawiadomienia podmiotu składającego  petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 20 stycznia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(885).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich wpłynęła petycja mieszkańca Wrocławia z dnia 10 grudnia 2020 r. Petycja zawierała żądanie uzyskania przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w zakresie odpowiedzialności za ewentualne powikłania poszczepienne, w tym konsekwencje finansowe.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przeprowadziła w dniu 15 stycznia 2021 r. analizę ww. petycji.

Wnoszący petycję postuluje podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań w celu uzyskania pisemnej gwarancji od producentów szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wskazał przy tym wnoszący petycję, że swoje stanowisko opiera na postanowieniach art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie, z którym nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Komisja uznała, że ww. żądanie do podjęcia działań, wykracza poza zakres zadań i kompetencji adresata petycji.  Brak jest bowiem podstawy prawnej do podjęcia uchwały popierającej petycję skierowaną do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. W myśl bowiem przepisu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia działania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, a wnioskowane przez wnoszącą petycję działanie nie mieści się w zakresie działania organów gminy.

Jednocześnie nie jest kompetencją Rady powielać w aktach prawa miejscowego zapisów wyższych aktów prawnych, w tym m.in.: Konstytucji RP.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 rozpatrzenie petycji w sprawie szczepień na SARS COV-2.pdf (PDF, 590.45Kb) 2021-01-21 13:55:21 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 13:55:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 13:55:21