Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała z dnia 14 stycznia 2021 r.

Projekt

 

z dnia  21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.            z 2020 r. poz. 713/ oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. z 2020r, poz.470/ po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Rada Miejska                       w Kątach Wrocławskich, uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii gminnych dróg publicznych drogę, składającą się z działek o nr ewidencyjnych 184/8, 184/11, 180/149, 180/147, 180/145, 181, 182/127, 184/8, 184/11, 576/5, 576/3, 576/9, 577/1, 569/5, 598/1 oraz część działek o nr ewidencyjnych 589/1, 180/151, 180/181, 182/61, 183/2 AM-1 obręb Smolec.

§ 2. Przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 14 stycznia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(881).pdf

 

 

 

 

 

uzasadnienie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                   (Dz. U. z 2020r, poz. 470 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/280/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia                                25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Jaworowej i Oliwkowej, działki o nr  184/8, 184/11 AM-1 obręb Smolec  są przeznaczone pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej – oznaczonej symbolem „ 1KDL”.

Zgodnie z Uchwałą nr V/38/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia                                      26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec,  dla terenów w rejonie ulicy Oliwkowej i Aroniowej, działki o nr 180/149, 180/147, 180/145, 181, 182/127, 184/8, 184/11, 576/5, 576/3, 576/9, 577/1, 569/5, 598/1 oraz część działek nr 589/1, 180/151, 180/181, 182/61, 183/2, AM-1 obręb Smolec (ul. Granitowa) są przeznaczone pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej – oznaczonej symbolem „ 9KDL”.

Wobec powyższego droga określona w załączniku graficznym, stanowiącym załącznik                             do niniejszej uchwały, posiada znaczenie lokalne i stanowi uzupełnienie sieci dróg służącym miejscowym potrzebom i nie jest zaliczona do innych kategorii dróg publicznych.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała zaliczenie drogi do kategorii gminnych dróg publicznych.pdf (PDF, 1.87Mb) 2021-01-21 11:28:07 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 11:28:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 11:28:07