Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 grudnia 2020 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie 2020-12-23 16:18:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-23 16:14:26
dokument Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku 2020-12-23 16:09:33
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 2020-12-21 11:11:36
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2020-12-21 11:35:50
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2020-12-21 12:25:41
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2020-12-22 14:20:51
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2023 2020-12-22 14:50:30
dokument Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-22 14:59:12
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kąty Wrocławskie 2020-12-23 14:36:25
dokument Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji mieszkańców ulicy Śliwkowej w Smolcu podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2020-12-23 14:46:42