Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/435/20 w sprawie zmiany zmiany w Statucie Gminy Kąty Wrocławskie

Uchwała Nr XXVIII/435/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/435/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie  art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLV/585/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2018 r. poz. 4737) zmienionej Uchwałą nr II/2/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. U. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 6273) oraz Uchwałą nr XIII/195/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Wszemiłowice – Jurczyce na sołectwo Wszemiłowice i sołectwo Jurczyce oraz uchylenia statutu sołectwa Wszemiłowice – Jurczyce (Dz. U. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 6081), zmienia się § 59 ust. 5 w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:  „Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny lub ustny wniosek co najmniej 2 Radnych.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

Stosownie do regulacji ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) o ustroju Gminy stanowi jej statut, którego uchwalenie należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Statut określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy, a także zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych Gminy, zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich, zasady i tryb działania komisji rewizyjnej, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, zasady działania klubów radnych, zasady udziału przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w pracach rady gminy, uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

W ramach organizacji pracy Rady Miejskiej Statut Gminy Kąty Wrocławskie przewiduje możliwość reasumpcji głosowania przez radnych.  Dotychczas było to możliwe na skutek zgłoszenia pisemnego wniosku przez dwóch Radnych. Jednakże mając na uwadze chęć usprawnienia przebiegu sesji, zaistniała potrzeba umożliwienia radnym złożenia wniosku o reasumpcję także w innej formie niż pisemna. W konsekwencji powyższego zasadnym jest dokonanie takiej zmiany zapisów Statutu, która umożliwi złożenie wniosku o reasumpcję również ustnie podczas  sesji Rady Miejskiej.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_435 .pdf (PDF, 18.07Kb) 2020-12-08 15:14:48 7 razy
2 XXVIII-435-20.pdf (PDF, 178.77Kb) 2020-12-08 14:43:28 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 14:43:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:14:48